J10 nr 371J10 nr 371 "Tjip-Tjop" byggdes 1946 vid Råå Båtvarv, söder om Helsingborg. 
Christian Blomstrand
kom till Båtmässan i Göteborg 2012 och berättade att förste ägaren till båten
inte var han utan Bengt Hellsten i Göteborg, en duktig kappseglare! Båtens första namn var "Tjip-Tjop".

Jens Lomberg i Stenungsund har ett album efter sin bror, storseglaren Pelle Lomberg, där vi hittar
ovanstående bild av J10 nr 371 bland Stjärnbåtar och andra, vid LSS brygga i Långedrag. Startkorgen
för kappsegling, högst upp i bilden, var rödmålad. Fotot måste vara taget efter 1946. (Se bilden ovan!)

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor. J10 nr 371 med namnet
"Tjipp-Tjopp" (stavning enligt listan) seglades av Christian Blomstrand i GKSS vid Tjuvkilsregattan
i Älgöfjorden den 18 juli 1961 och MSS regatta i Marstrand den 13 augusti samma år 1961.

Christian Blomstrand i J10 nr 371 "Tjip-Tjop" finns med i resultatlistorna från kappseglingen
på 1960-talet i tidningsklippen på J10 nr 23.


Christian Blomstrand i Göteborg kappseglade i Marstrand. Christian har senare seglat med Kajsa,
Stina Öberg syster i J22 nr 6. Stig Elfving i SSMK köpte J10 nr 371 av Christian den 3/8 1962 och
båten fick då nytt namn "Rosita". Årtalet 1962 kan vara felaktigt, då vi hittar "Rosita" seglad av Stig
Elfving i SSMK vid SS.Vikens regatta i Uddevalla den 3 augusti 1952 och vid Triangelkappseglingen
utanför Stången, Hafstensfjord, Uddevalla, söndagen den 5 augusti 1951, då de seglade om SS.Vikens Jubileumspokal 1949. Då skulle Stig eventuellt ägt båten redan 1951, eller hade han lånat båten och var
rorsman? Detta är mindre sannolikt.    (Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

Ägarlängd :
1946-?           "Tjip-Tjop"         Bengt Hellsten  Göteborg
1951-1952     "Rositra"             Stig Elfving i SSMK
1961              "Tjipp-Tjopp"     Christian Blomstrand i GKSS  Göteborg och Marstrand
1962?            "Rosita"               Stig Elfving i SSMK
?                     ?                         ?
      
Var J10 nr 371 "Tjip-Tjop" finns i dag vet vi inte.


J10 nr 371 "Rosita" seglades av Stig Elfving (SSMK) vid SS.Vikens regatta 1952 med startplats
Stångens udde, Hafstensfjord, Uddevalla.        (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015).

 

www.julleregister.se