J10 nr 18


J10 nr 18 "John Blöt" amatörbyggdes 1942 av K.G.Börjesson i Kungsbacka. 
Han byggde båten till sig själv. Jan Pierre Movander i Göteborg berättade i ett brev 2012
att båten var okappad och tillhörde Ivar Svennung i Göteborg. Båten låg i Höviksnäs på Tjörn.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 18
med namnet "John Blöt" deltog med sin ägare Olle Fagerström i GKSS :  Stenungsöns Segel och
Motorbåtsklubb SSMK:s regatta i Askeröfjorden den 8 juli 1961, Ödsmålsregattan i Mjösund
Halsefjorden den 9 juli 1961, Tjuvkilsregattan i Älgöfjorden den 18 juli 1961, SSMK:s regatta
den 21 juli 1961 och senast : Ödsmålsregattan i Halsefjorden den 11 augusti 1963.  
(Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

Ägarlängd :
1942-?             ?                    K.G.Börjesson  Kungsbacka
?                      ?                    Ivar Svennung  Höviksnäs Tjörn
1961-1963     "John Blöt"     Olle Fagerström i GKSS
?                      ?                    ?   

Var J10 nr 330 "John Blöt" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se