Ritningar


J10 ritades av Hjalmar Olssons 1942.  Ovanstående skiss ritades av Mats Seldén efter 1957.
OBS! Mats har ritat en Genuafock som gick bakom masten. Seglet blev populärt vid Olympiaden
i Genua, Italien 1956. Hjalmar Olssons J10-ritning 1942 hade öppen sittbrunn och saknade kapp.
(Se ritningen av J14 nedan).


J14 ritades av Hjalmar Olssons 1934.   Ovanstående skiss ritades av Mats Seldén ca 1957.
OBS! Hjalmar Olssons J14-ritning 1942 hade öppen sittbrunn och saknade kapp. Denna skiss
är mycket lik originalritningen till J14 nr 77 "Flu" av Tage Hellman från 1951.  (Se nedan).
Mats Seldéns skisser i kopia hade han till sina kunder vid försäljning av J10 och J14 vid Seldéns
Båttillbehör i Vikingsborg, Långedrag. När sedan Vikingsborg brann, gick skisserna samma väg.


Tage Hellmans Segel- och riggritning till J14  1951. Originalritning till J14 nr 77 "Flu".

J10 som var en entypsbåt hade en kölvikt på 255 kg. Men det finns inga uppgifter på hur
tung en gjuten järnköl var i en J14, J18, J22 eller J26.  -  I ett E-brev 2015-09-05 säger
Carl-Axel Hellman, son till kostruktören Tage Hellman :  Jag har funderat lite på kölvikten
och kommit fram till att den var nog fri. Den blev så stor som konstruktören ritade in.
  -  Forskning pågår!


Hjalmar Olssons första ritning till en Långedragsjulle : Segelritning 18 kvm "Segeljulle" 1927. Gaffelrigg!

Hjalmar Olssons ändrade ritning till : Segelritning 18 kvm "Segeljulle" 1928. Bermudarigg!


J22 ritades av Hjalmar Olsson 1931.


J22  Hjalmar Olssons ritning till 22 kvm Långedragsjulle 1937.

J26   Hjalmar Olssons : Segelritning till 26 kvm Långfärdsjulle 1940.

 

www.julleregister.se