Ritningar


Konstruktör Hjalmar Olsson.


J10 ritades av Hjalmar Olssons 1942.  Ovanstående skiss ritades av Mats Seldén efter 1957.
OBS! Mats har ritat en Genuafock som gick bakom masten. Seglet blev populärt vid Olympiaden
i Genua, Italien 1956. Hjalmar Olssons J10-ritning 1942 hade öppen sittbrunn och saknade kapp.
(Se ritningen av J14 nedan).
 


J14 ritades av Hjalmar Olssons 1934. Denna ritning är signerad Arendal okt. 1947.


Linje och arbetsritning till 14 m2 Långedragsjulle.   Arendal  okt. 1947  Hjalmar Olsson.


J14 som ovan med vit bakgrund.   T.v. Mastens längd ned till däck = 9,150 m. Däck-mastfot = 0.800 m.
Mastens totala längd = 9,950 m. enligt Hjalmar Olssons ritning.


J14 som ovan med vit bakgrund.


J14 närbild av ritningen ovan.


Konstruktör Tage Hellman med familj.  Carl-Axel Hellman t.v.


Tage Hellmans Segel- och riggritning till J14  1951. Originalritning till J14 nr 77 "Flu".
T.h. Mastens längd ned till däck = 9,150 m. Däck-mastfot = 0.890 m.
Mastens totala längd = 10,040 m. enligt Tage Hellmans ritning.


J14 närbild av ritningen ovan.


Ovanstående skiss ritades av Mats Seldén ca 1957.
OBS! Hjalmar Olssons J14-ritning 1942 hade öppen sittbrunn och saknade kapp. Denna skiss
är mycket lik originalritningen till J14 nr 77 "Flu" av Tage Hellman från 1951.  (Se ovan).
Mats Seldéns skisser i kopia hade han till sina kunder vid försäljning av J10 och J14 vid Seldéns
Båttillbehör i Vikingsborg, Långedrag. När sedan Vikingsborg brann, gick skisserna samma väg.Hjalmar Olssons första ritning till en Långedragsjulle : Segelritning 18 kvm "Segeljulle" 1927.
OBS! Båten är ritad med gaffelrigg! Vi vet inte om J18 nr 1 hade gaffelrigg från början. Den första bilden
vi har av J18 nr 1 är från 1956, då med Bermudarigg. Det finns en bild från en kappsegling 1934-1935
som visar två gaffelriggade Långedragsjullar, troligen J18?  (Se J22 nr 2, J22 nr 3 och J22 nr 1).


J18 nr 1, här kallad JU1. Samma ritning som ovan men med vit bakgrund.


Hjalmar Olsson ändrade ritningen året därpå :  Segelritning 18 kvm "Segeljulle" 1928. Bermudarigg!


J18 nr 1.  Samma ritning som ovan med vit bakgrund.


J22 kvm. Segeljulle ritades av Hjalmar Olsson 1931.J22  Hjalmar Olssons ritning till 22 kvm Långedragsjulle 1937. Från den ursprungliga kappen
till ruff med dörrar och ventiler samt förpikslucka eller pliktlucka.


Segel och rigg till 22 m2 Långedragsjulle. Ritad av Jac M. Iversen, Stockholm 30/4 1935.


22 m2 Långedragsjulle. Jac M. Iversen.


22 m2 Långedragsjulle. Jac M. Iversen.


22 m2 Långedragsjulle.  Jac M. Iversen.


22 kvm. Långedragsjulle. Ritad av Roy Scherman 1939.


J26   Hjalmar Olssons : Segelritning till 26 kvm. Långfärdsjulle 1940.


Linje och arbetsritning till 26 m2 Långedragsjulle. Hjalmar Olsson.
 

www.julleregister.se