J26 nr 1


Detta är J26 nr 1. Så här såg båten ut innan Kurt Snygg fick hand om den och byggde om ruffen
till utseendet nedan. Båten har byggts om fyra gånger(!) med olika ruffar.

J26 nr 1 "Nautic III". Ett vackert däck och rufftak! Pliktluckan i mahogny passar inte riktigt in.

J26 nr 1 Man kunde tro att detta är originalruffen, men det är det inte!

Kurt Snygg i sin J26 nr 1. Det är han som byggt om ruffen till det ovanstående fina utseende.

J26 nr 1 "Nautic III" ritades 1936 av Jac M. Iversen (Ritning 611, 1936. Längd : 7,10 m
Bredd : 2,52 m). Båten byggdes 1939 i Göteborg(Tre år senare!) 

Enligt en uppgift om varven i Bohuslän och vad de byggde 1940-1950, skulle J26 nr 1 vara byggd
vid Anders och Olof Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust 1941? (Se nedan!)

Förste ägare var Skeppsfornerare Axel Abrahamsson i Göteborg. 

"Var det inte Abrahamsson som hade den båten?" sa Nils Hellman 94 år (*1915) en dag i januari
2009 när vi pratade om 1930-talet och kom in på J26 nr 1. Nils kom ihåg Abrahamsson som var
Skeppsfornerare och bodde i Långedrag, liksom Nils själv på den tiden. Först hade Abrahamsson
"Gåsungen" en stor oklassad Bohusjulle med 14 kvm Bermudasegel. Med den kappseglade han
mot en likadan båt som hette "Lill-Klas". Detta var tidigt på 1930-talet.

Sedan köpte Axel Abrahamsson J22 nr 6, ritad av Jac M. Iversen 1936. J22 nr 6 sålde han sedan.
J22 nr 6 köptes 1957 av familjen Öberg. Stina Öberg i Göteborg seglar fortfarande J22 nr 6 i dag.
Stina berättade att Axel Abrahamsson senare tog sig namnet Arneklev.

Troligen beställde Axel Arneklev J26 nr 1 redan 1936, då en sådan båt står upptagen i Jac M.
Iversens katalog över hans ritade båtar (nummer 611). Kanske byggdes J26 nr 1 inte förrän 1939
eller 1941? 

Totalt klassades bara nio J26:or. Det byggdes ytterligare två J26:or på Bröderna Jacobssons Båt-
byggeri i Munkeby, Dragsmark åren 1946-47, då de var noterade i varvets bygglista, men om de
blev klassade och var båtarna finns i dag, visst vare sig Knut eller Nils Jacobsson.

Ursprungligen hade båten en ruff som bör ha sett ut som den nedersta bilden. Enligt uppgift från
Mats Kuhlin i Göteborg
ägare 1971-ca 1984, blev ruffen ombyggd till "doghouse" med Vindö-
utseende redan ca 1958. (Se översta bilden!) Pliktluckan på fördäck försvann, ruffen förlängdes
förut och fick taklucka. Rufftaket akterut höjdes, och ruffsargen fick fyrkantiga ventiler. Det blev
en modernisering till familjebåt likt de populära Vindö-kryssarna. Båten förlorade på detta sätt
sin karaktär som J26:a, men blev kanske praktiskt för ägaren invändigt? Båten ägdes då av en
man som kallades "Chap" i Göteborg och båten kallades för "Chap-Ulla". (Se nedan!)

I mitten på 1970-talet byggdes båten om igen av Mats Kuhlin. Pentryt gjordes om, däcket och
sittbrunnen, vars sarg lutade inåt. Masten flyttades längre förut, fick fiol och bommen kapades,
för att få båten mindre lovgirig. Båten hette "Harmoni" på Mats tid. År 1983 eller 1984 sålde
Mats Kuhlin båten till Lennart Wärn och hans svåger i Göteborg. Lennart som inte kunde
segla, fick smak för sjölivet och seglade sedan 24-timmars med båten. Båten har aldrig haft
J26 nr 1 i seglet, så långt Mats Kuhlin kunde minnas, utan hade hela tiden SXK-märket med
ägarens personliga nummer.  Detta stärker misstankarna om att båten kanske var oklassad.

Kurt Snygg i Göteborg blev ny ägare 1988. Han byggde om ruffen igen, och återställde den
i sitt ursprungligt skick. (Se de tre nedre bilderna ovan). Kurt Snygg hade båten 1988-2003,
varefter han sålde båten till någon vid namn Terje... i Norge 2003.   

Kurt Snygg skrev i ett E-brev 2012-10-15 : När jag köpte båten såg den ut som en Vindö,
vitmålad med blått översta bord och teakdäck. Båtens namn var "Fantadey". Jag tyckte att
namnet "Sinuhe", efter Mika Waltaris bok om Egyptiern Sinuhe, som likt Moses hittades i
vassen, passade bra, så det hette båten under min tid.

Killarna som sålde båten, en av dem hade hus i Örgryte som han renoverade, visste inte mycket
om båtens historia, men sa att den var byggd 1942 på Tjörn av en båtbyggare Johannes Olsson.
Någon sådan båtbyggare har aldrig funnits på Tjörn, enligt en kommunanställd. Det närmaste
namnet vi kan komma är Osvald Olsson i Mölneforsa, Kållekärr. (Läs om honom i boken
Långedragsjullar D, femte sidan från slutet). Killarna hade varit med i SXK i slutet av
1980-talet och då skulle båten haft SXK:s nr 241 i seglet.   

Vid efterforskningar på Kryssarklubben i Stockholm 2012-11-20, fanns en notering från
1988 med ägare Mats Kuhlin i Göteborg. (Se ovan!)

På Båtmässan i Göteborg 2016 kom Lars Holm och berättade att han var född 1957 i J26 nr1.
Alltså fanns båten i familjens ägon 1957. Lars Holm hette tidigare Johansson men tog sig namnet
Holm. Bertel Johansson, hans far arbetade på en bank i London och kallades "Chap". Bertels
fru hette Ulla (*1922, 94 år 2016). Därav båtnamnet "Chap-Ulla". Bertel flyttade till Donsö-
Hönö och sedan till Långedrag. Bertel Johansson satt i styrelsen för Kryssarklubben.

Båten byggdes 1941 enligt Lars Holm. Pappa Bertel Johansson höjde ruffen (se bild 1 ovan).
Båten var blåmålad med mörkblå bord. Familjen bestod av far, mor och tre barn = 5 personer
och en hund ombord. Segelnumret SXK 246 fanns kvar när Mats Kuhlin köpte båten.
   
Ägarlängd :
1939-?               "Nautic III"        Axel Abrahamsson (Arneklev) Göteborg
?      -1957           ?                        ?
1957-ca1969     "Chap-Ulla"       Bertel "Chap" Johansson och Ulla Johansson Göteborg                 
1969-ca1984     "Harmoni"          Mats Kuhlin i Göteborg
ca1984-1988     "Fantadey"         Lennart Wärn med svåger Göteborg                    
1988-2003         "Sinue"              Kurt Snygg  Göteborg
2003-?                 ?                       någon Terje... i Norge
?                          ?                        ?
      
Var J26 nr 1 "Nautic III" finns i dag, vet vi inte.  Kanske i Norge?
 

www.julleregister.se