J22 nr 4


Helge Hellekant i J22 nr 4 ca 1953.  Han var mer eller mindre "född i en båt" och var en inbiten seglare...Familjen Hellekants J22 nr 4 "La Nette" i Fjällbacka, närmast i bild.


Johan Hellekant 11 år, till rors i J22 nr 4 "La Nette".


Johan fiskar.


Johan lägger ut kursen i sjökortet.


Stolt kapten i J22 nr 4.  Johan Hellekant ensamseglade båten vid 11 års ålder!


J22 nr 4 står det i seglet.  Här har familjen Hellekant gått iland på Fredsagsholmen nära Gullholmen.


J22 nr 4 "La Nette"

J22 nr 4 "La Nette" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1934
vid Bröderna Arvid och Gustaf Karlssons Båtvarv i Svineviken
, Orust.
Båten var LSS utlottningsbåt år 1934. Förste ägare var A. Pettersson i Göteborg.
Båten klassades först den 1/5 1938. J22 nr 4 hade blyköl och var barlastad med blytackor
som tyvärr stals vid Flatövarvet och ersattes med sten.

Johan Hellekant i Stockholm skickade ett E-brev 2019-07-05 :  Min far, Helge Hellekant,
köpte J22 med en 4:a i seglet någon gång på 1950-talets början, troligen 1953. Båten köptes i
Lidköping
och togs genom kanalen till västkusten och Rågårdsvik, som blev den nya hemma-
hamnen. Båten behöll han till ca 1962, då den såldes för 2200 kr.

Det märkliga är att min far berättade  att båten ursprungligen haft beteckningen L22 nr 1 i seglet.
Han förklarade det med att man först hade betecknat båttypen Långedragsjulle, därav L i seglet.
Min far hävdade att vi borde haft J22 nr 1, men visste inte varför det blev så när man "märkte" om
båttypen. När min far köpte vår båt hette den "La Nette", och det fick den heta även fortsättningsvis.
Den såg exakt ur som J22 nr 1 "Nabben II", dock var bommen något kortad, jag vet inte varför.
Min far lät sätta dit en skotstock framför rorsplatsen, då han tyckte det var bekvämare än ledvagn.

Den här båten var den som jag fick lära mig segla i, och människorna som såg mig segla den
ensam vid elva års ålder, ansåg nog att min far var vårdslös som lät mig ensam hantera båten.
Jag och mina kamrater hissade en extra fock i förstaget med hjälp av dirken. Det gick alldeles
utmärkt!  Båten såldes 1962 till en man från Strängnäs. Jag vet inte om båten hamnade där.

Vid telefonkontakt med Torsten Andersson, nestor i LSS och innehavare av det gamla hand-
skrivna Julleregistret från 1930-talet, ursprunget till www.julleregister.se, berättade han att
det i början inte var ovanligt att olika segelsällskap hade egna märkningar av "sina" båtar.
L kan därför stå för Långedragsjulle eller ett segelsällskap.
OBS! J22 nr 4 byggdes 1934 men klassades först 1938.


Johan Hellekant skickade ett nytt E-brev 2019-07-05 :  Jag trodde ett tag att J22 nr 4 i ert
register ("Bylgia III" se nedan) kunde vara vår båt, men detta är inte möjligt eftersom den båten
hade inombordsmotor, vilket vår inte hade. Johan fortsatte 2019-07-08 :  Jag tycker att det är värde-
fullt om den här sortens historia bevaras och jag skall gärna se vad jag kan göra för att bringa klarhet
i mysteriet med båten. Min bror gav mig uppgiften om att båten var köpt i Lidköping. Han gick med
vår far från Vänern till Rågårdsvik som blev den nya hemmahamnen.

Johan återkom 2019-07-11 :  Jag har hittat några inglasade dior på vår båt, de enda där hela båten
syns utom hela masten. Bilderna är från Fjällbacka, tror jag. En bild med min far till rors samt dito en
med mig. (Se bilderna ovan som Johan skickade i ett brev 2019-07-29 och senare 2019-08-12).

Johan skrev :  Min far, Helge Hellekant, var född och uppvuxen i Göteborg. Han var mer eller
mindre "född i en båt" och var en inbiten seglare, framför allt i sin ungdom innan familjen tog mer tid.
Segelbåt hade han upp till 60-årsåldern, då han gick över till motorbåt. Skälet var nog att min mor
tyckte att segling "lutade för mycket".
    
Johan Hellekant skickade 2019-07-14 och 2019-07-18 de två första bilderna på J22 nr 4
Bilderna finns som tavlor i Johans sommarstuga och blev nu fotograferade med mobilen. Sedan tog
Johan hem bilderna, tog ut dem ur ramarna och skannade dem. (Se de två nedre bilderna ovan).

Johan skickade ett nytt E-brev 2019-07-14 :  Jag är ledsen att göra dig besviken, men den J22 nr 4
"Bylgia III", som omtalas är inte vår gamla båt. Vår hade, som vi tidigare talat om, inte inombordare,
vilket skulle kunna förklaras med ombygge, men vår båt hade inte däck i Oregonpine, inte heller några
hyllor under kappen och inga ventiler. Vår hade pliktlucka på fördäck, medan "Bylgia III" saknade en
sådan. Jag ser inte heller någon numrering i seglet. Ytterligare uppgifter i texten om "Bylgia III" visar att
det inte är vår båt. Vad är det som säger, annat än rubriken, att det är fråga om 4:an? En teori : Det är
vår gamla båt som är den "riktiga" J22 nr 4, medan "Bylgia III" är mysteriet. Är det att svära i kyrkan?

Nej, det är inte att "svära i kyrkan!"  Att föra fram en hypotes, dra slutsatser, leda i bevis,
att tänka om... och tänka nytt!  Detta kallas forskning, även om det bara gäller segelbåtar!  
Johan Hellekant har rätt! 
 J22 "Bylgia III" flyttades!  (Se nedan och läs resultatet av detta).

I ett E-brev 2019-08-06 skrev Johan Hellekant : Vår "La Nette" hade en ribbänk på ena sidan
i sittbrunnen och på den andra en låda för förvaring att sitta på. Jag minns också när min far köpte
segel i sk. "Engelsk duk", lite gulare till färgen än de vi hade först. Hur lätt seglen fick mögelfläckar
om man inte lät dessa torka ordentligt. Minnena vaknar till liv!

Ägarlängd :
1934                      -                     LSS utlottningsbåt 1934
1934-?                   ?                    A.Pettersson  Göteborg
?-ca1953               "La Nette"     Man i Lidköping
ca1953-ca1962     "La Nette"     Helge Hellekant  Göteborg
1962-?                   ?                    Man i Strängnäs                 
?                            ?                    ?

Var J22 nr 4 "La Nette" finns i dag vet vi inte.  

                                               
                                                                           ________J22 "Bylgia III" byggd 1934 :
I brist på annan information om byggandet av J22 år 1934, antog vi att nedanstående artikel
i Seglarbladet från detta år, måste vara J22 nr 4. Båten hette "Bylgia III" men det står inget
om att det är J22 nr 4, och inget segelnummer syns på fotot, trots att man ser hela storseglet.
Dessutom... "Bylgia III":s ägare pratar om allt han ska göra med båten, utom att kappsegla.
"Bylgia III" byggdes hos Bröderna Karlsson i Svineviken, men utan att klassas? Båten blev 
lite billigare då, och skulle man inte kappsegla, så kunde ju pengarna läggas på t.ex. båtens
inredning ed. Nedanstående artikel i Seglarbladet har varit den enda information som inkom-
mit till www.julleregister.se om J22 byggd 1934, under alla 15 år registret funnits, fram till  
att Johan Hellekant i Stockholm skickade sitt E-brev 2019-07-05 om J22 nr 4. (Se ovan!)"Bylgia III" är inte J22 nr 4 utan en J22:a som byggdes samma år 1934 och på samma varv :
Bröderna Karlsson i Svineviken på Orust. "Bylgia III" klassades inte och har aldrig kappseglats.

www.julleregister.se