J22 nr 21


J22 nr 21 "Lunka".
 

J22 nr 21 "Lunka" ritades av Tage Hellman och byggdes 1942 vid Bröderna
Arvid och Gustaf Karlssons Båtvarv i Svineviken
, Orust. Längd : 6,40 m. Bredd : 2,35 m.
Förste ägare var Gustaf Oscarsson.
 
"Lunka" var registrerad i SXK 1974-78 med ägaren Bo Andersson, 1979-82 med ägaren
Leif Königson
, 1983 med ägaren Stig Königson och 1985 med ägaren Anna Fjällman

Det finns ett köpekontrakt från 1984 där säljaren heter Lars Lindholm i Partille och köparna
Anna Fjellman / Katarina Heed
. Sven Sarnell ägde båten 1992 - 1997. Andra ägare var
enligt uppgift : Axelsson? och Johan Kinde? i Göteborg

Lennart Kinde
(sonson till Johan Kinde) på Båtbyggarskolan i Henån, köpte båten i Långedrag
genom ett försäkringsbolag. Han seglade den till Orust. Båten var då i gott skick. Lennart hade
båten bara en säsong och sålde den av tidsbrist 2004. Bättre att sälja, än att låta båten förfalla.
 
Nicklas Byström i Rönnäng på Tjörn
var "Lunkas" ägare fram till 2017-04-02.
Båten har stått på land de tre sista åren.

Bo Ulfvenstierna i Sunne skickade ett E-brev 2017-04-02 :  Det känns högtidligt att ha fått
J22 nr 21 "Lunka" i gåva! Jag ska göra mitt bästa att leva upp till "vårdnadstagandet"!

Jag bor i Sunne, Värmland på en liten gård, men har barn och barnbarn i Göteborg och jag hoppas
att de också skall få glädje av båten. Det är något visst med träbåtar. Jag har haft flera stycken och
vet att det innebär en hel del arbete, men det är bara kul, nu när man har tid som pensionär. Jag har
många fina minnen från västkusten, från barn och ungdomsår. Min far var ivrig sportfiskare och ett
par tre gånger per sommar och höst var vi i Bohuslän. Det var roligt och spännade. Jag gjorde värn-
plikten på jagarna "Småland" och "Halland", som nu ligger i Göteborg. Så småningom skaffade jag
mig en Koster och lärde mig segla någorlunda, Nu har jag kustskepparexamen och VHF-certifikat.

"Lunka" kommer att ha hemmahamn på Lysekils marina där jag har båtplats. I Rixö kommer jag
att jobba med båten i lugn och ro, jag bor då i min retro-husvagn där jag har tillgång till el med mera.
Jag har knutit bra kontakter med ortsbor och på marinan. Jag tycker att Långedragsjullarna står för
mycket av Bohuslänsk kultur och planen är att när båten är sjöklar, kunna ligga ute i skären och fiska,
segla, sola, läsa och skriva under en stor del av sommaren, med andra ord... ha det bra.

Jag skriver om ett och annat i bokform och det är troligt att "Lunka" dyker upp i några skildringar!
Även fortsättningsvis med namnet "Lunka".

Nytt E-brev från Bo Ulfvenstierna 2017-04-03 : Jag pratade med Niklas Byström. Han tyckte
att det mesta i båten är i bra skick. Han hade haft en båtbyggare som bytt en bit av stäven härom året.
Kölbultarna ser fina ut, tyckte han. Jag pratade även med Sven Sarnell som ägde "Lunka" 1992-1997.
Kölbultarna var bytta när han övertog båten 1992. Sven hade seglat mot J22 nr 1 som hade en mycket
skicklig seglare. Det var tydligt att "Lunka" varit med och kappseglat i alla fall.

Niklas Byström skrev 2017-04-04 ett E-brev :  Det känns jättebra att någon vill ta sig an henne och
ge henne den vård hon förtjänar. Hoppas verkligen att hon kommer i sjön igen så snart som möjligt.

       Gåvobrev!  2017-04-04
Med detta brev intygas att Bo Ulfvenstierna övertar ägandet av J22 nr 21 "Lunka". I detta köp ingår
naturligtvis också alla inventarierna såsom segel, rigg, fock och inredningsdetaljer od.  Niklas Byström.
                                                                                                 
Bo Ulfvenstierna fortsatte 2017-04-06 kontakta f.d. ägare och skrev :  Hade kontakt med en tidigare
ägare i går, Leif Königson, som hade båten 1979-1984. Hans far Stig Königson hade båten registre-
rad på sig 1983-1984. Leif hade bytt kölbultar, som jag förstod allihop, galvade, samt allt döträ. Han
hade en del roliga historier att berätta och några bilder som han skulle skicka.

Bo Ulfvenstierna skickade ett E-brev 2017-04-22 med den grundliga undersökning han gjort av ägar-
längden genom att ringa runt till alla tidigare ägare :  J22 nr 21 hette enligt skylten i båten "Tullan". Namnet
kan vara ett kvinnonamn, eller som i vissa dialekter betyder tulla detsamma som vagga, "långtullan" t.ex.
Om det avses i fallet med nuvarande namnet "Lunka" är inte gott att veta.

1942 var alltså Gustaf Oscarsson förste ägare.
1969 ägdes "Tullan" av Ingemar Andersson i Göteborg.
1970-1972 Rolf Melander, nu Sjöscoutledare i Göteborg. Han berättade att han köpte båten av en
person vid namn Ingemar och som jobbade för Ramells Radio Hisingen. När Rolf köpte båten
låg den på Näset. Rolf kom ihåg att det satt en skylt i båten då, och på den stod båtens namn : "Tullan".

1974-1978 ägdes båten av Bo Andersson i Göteborg. Troligen bytte båten då namn till "Lunka".
1979-1984 hade Leif Königson "Lunka". Det namnet behöll båten framgent.
1984-1985 Lars Lindholm i Partille var ny ägare.
1985-1992 ägdes båten av Anna Fjellman och Katarina Heed i Göteborg.
De dukade om ruff och däck. Virket under var bra.
1992-1997 Sven Sarnell ny ägare.

1997-2003? någon Lennart Kinde har ej ägt båten, enligt brodern Stig Kinde.
2003-2004 läraren på Båtbyggarskolan i Henån, Tomas Hansson, köpte "Lunka" av ett försäkrings-
bolag i Göteborg
. Tomas hade båten ett år, tyckte hon seglade fantastiskt bra, att virket och övrigt var i
gott skick. Båten hade dubbla fiolstag och barduner. Han hade för avsikt att behandla några skavmärken
på ena bogen. Istället blev det så att en dåvarande elev : Jon Buskqvist, numera båtbyggare på Tjörn,
"Jon i Boa" förmedlade båten till en bekant : Niclas ByströmTjörn. Jon bedömde båten vara i bra
skick. Han fick i uppdrag att byta en liten bit i stäven, där det skavt. Det är möjligt att detta som Tomas
Hansson åsyftat, eftersom bogarna inte uppvisa några skavmärken.

Ägarlängd :
1942-?             ?               Gustaf Oscarsson
?      -1969       ?               ?
1969              "Tullan"      Ingemar Andersson  Göteborg
 ?     -1970     "Tullan"      Ingemar på Ramells Radio Hisingen.
1970-1972     "Tullan"     Rolf Melander  Göteborg
1974-1978     "Lunka"     Bo Andersson  Göteborg
1979-1982     "Lunka"     Leif Königson  Göteborg
1983-1984     "Lunka"     Stig Königson  Göteborg
1984-1985     "Lunka"     Lars Lindholm  Partille
1985-1992     "Lunka"     Anna Fjellman och Katarina Heed  Göteborg
1992-1997     "Lunka"     Sven Sarnell
1997-2003     "Lunka"     Axelsson?  och Försäkringsbolag  Göteborg
2003-2004     "Lunka"     Tomas Hansson  Båtbyggarskolan Henån
2004-2017     "Lunka"     Niclas Byström  Rönnäng  Tjörn
2017-             "Lunka"     Bo Ulfvenstierna  Sunne  Lysekil  Rixö
       
J22 nr 21"Lunka" är registrerad som seglande i dag.
 

www.julleregister.se