J18 nr 115

J18 nr 115 byggdes 1950 vid Anders och Olof Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust.
Förste ägare var Ingenjör Per Mehlson.

Ägarlängd :
1950-?          ?          Per Mehlson

Var J18 nr 115 finns i dag vet vi inte.


www.julleregister.se