J14 nr 35


Detta är J14 "Triplex". Det står 35 i seglet. Bilden kommer ur Bosse Theanders album från 1934.

Ur Stjärnbåten.se lånar vi GKSS Fartygsregister från 1933, inskickat av Rudolf Aust i Uppsala 2013.
Här nedan hittar vi "Triplex" som en 5 m. lång gaffelriggad Julle, med ägaren J.E.Remler i Göteborg :
J14 35 "Bianca" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1946 av Karl Erik Fäldte
på Säffle Båtbyggeriaktiebolag.
 (Se också J14 nr 33). Båten byggdes för Bengt Eklöf
som var återförsäljare i Jönköping.  

Redan här inser man att båten på bilden ovan inte är J14 nr 35, trots att det är en J14
och att det står 35 i seglet. J14 nr 35 byggdes 1946, men båten på bilden ovan fanns
bevisligen redan 1933.  Hur detta hänger ihop, försöker vi utreda nedan.


Det finns en notering från GKSS höstregatta den 13 augusti 1938 att "Triplex" då seglades
av Einar Remler. Detta stämmer heller inte med byggåret 1946.

"Triplex" seglades på 1940-talet av Bosse Theanders  morfar Einar Remler (se
J18 nr 16). 
Båten var registrerad i GKSS 1948 och 1951 som "Triplex" med ägare
J.Einar Remler.

I ett E-brev 2011-07-02 berättade Roger Andreasson i Grundsund (*1929) följande : 
Jag är Långedragspojke och gastade på kappseglingar med J14-jullar. Jag hade ingen båt själv,
men seglade först med en ilsken herre som hette Remler, som var fastighetsägare i Göteborg.
Jag kommer inte ihåg numret på båten eller namnet. Remler var mest sur för att han aldrig vann.
Det var gasten som fick skulden, men jag fick alltid en stor chokladkaka av honom efter seglingen.

Han blev inte gladare när jag fick låna båten och segla en juniortävling. Jag var 14 år och seglade Ahrenbergsregattan 1943, och vann! Med mig hade jag Uno Eriksson (Hisings Backa) son till
dåvarande ordföranden i LSS Alfons Eriksson. 

Den mesta tiden seglade jag dock med Bibbi Åkermark i
J14 nr 2 "Smart II". Vi hade en fördel
med att vi kunde ta upp båten på slip för att torka och polera botten innan kappseglingen.
Jag hade tillgång till slipen, då min pappa ägde Långedrags Båtvarv.

 
J14 nr 35 var registrerad i SXK 1950 som "Bianca" med ägaren A.Tideström, 1952-53 med
samma båtnamn med ägaren Paul Östlihn, 1959-64 som "Jaja" med ägarna C. och K.Siösteen
 
Bilden ovan har Bosses Theander hittat i sin mosters album, med undertexten "Triplex" som
var hans morfars Einar Remler båt. Albumsidan är daterad 1934. Bosse berättade 2016-03-31
i telefon att hans morfar Einar Remler var lite vresig. (Se Roger Andreassons berättelse ovan!) 
Einar hade dock bitar av kandisocker i ett snöre, hängt högt upp på väggen hemma, utom räckhåll
för barnen som kastade lystna blickar på godsakerna. Einar gav ofta kandisocker till barnen.

Bosse berättade vidare att han har en kristallvas som "Triplex" fick som 1:a pris i något som
kallades för Jubileumsseglingen i Långedrag 29/7 1944.  -   I samma album hittade han bilder
på J18 nr 16 (eller som det stod i seglet : J16 18 ), daterade 1936.  (Se
J18 nr 16).

J14 nr 35 är alltså byggd 1946. Men är det "Triplex"? Det står bara 35 i seglet på fotot
ovan. Det står inte J14, vilket det gör på alla klassade J14, utom de som var klassade av
BSF (Badgästernas Seglarförbund). Där stod det J15 i seglet samt ett nummer. När sedan
BSF avsalutade sin verksamhet, konverterades alla BSF:s J15-jullar till J14 och fick segla
på dispens, då J15 hade mer kvm segel än J14. (Se texten på
J14 nr 6). Detta stärker upp-
fattningen att "Triplex" var en omklassad båt. Bosse har pratat med sin bror Pelle, och
han hade för sig att J14 "Triplex" var en Allmogejulle, dvs. en lite slankare och kortare
Julle än de som byggdes senare, enligt Torsten Andersson i LSS.

Einar Remler hade med BSF att göra, minns Bosse. Kanske var han medlem i BSF?
Kan det vara så att Einar seglade med sitt gamla BSF-nummer 35, men att han tagit bort
J15 i seglet? Det får vi nog aldrig veta. Det finns ingen längre som känner till hur denna
konvertering gick till. Vilket nummer i seglet fick en J15-julle när den blev en J14? Vi vet
bara att J15 nr 1 blev J14 nr 2, och att J15 nr 3 blev J14 nr 6. I detta finns ingen logik.

Men... vilken J14 var då "Triplex"?  Det kan ju inte vara J14 nr 1 eftersom den första
J14 byggdes 1934 och båten fanns bevisligen redan 1933 enligt GKSS Fartygsregister.
Det enda vi vet är att "Triplex" ursprungligen var en 5 m lång gaffelriggad Allmogejulle
byggd 1933 eller tidigare och som senare fick Bermudasegel och mättes in till J14 och
möjligen fick J15 i seglet med nummer 35 av BSF.

Texten till J14 "Triplex" står kvar här, blåmarkerat, tills vidare forskning visat vilket
segelnummer J14 "Triplex" hade.


Ägarlängd :  
1946                  -                  Bengt Eklöf  Jönköping
1950?               "Bianca"      A.Tideström
1952-1953       "Bianca"       Paul Östlihn
1959-1964       "Jaja"            C.och K.Siösteen
?                        ?                  ?

Var J14 nr 35 "Bianca" finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se