J14 nr 33


J14 nr 33 var Säffle Båtbyggeriaktiebolag med ägaren Karl Erik Fäldtes första J14-bygge
1946
, som sedan följdes av nr J14 nr 34, 35 och 36. J14 nr 36 ägdes förmodligen av företaget självt.
Beställare av J14 nr 33 var Bengt Eklöf i Jönköping som troligen var grossist. Karl Erik Fäldte var
son till "Båt-Johan", Johan Erik Johansson, en känd person i Säffle. Sonen hette alltså Karl Erik
Johansson från början, men tog sig namnet Fäldte. 

Var J14 nr 33 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se