J10 nr 90


J10 nr 90 seglas av Jan Lundgren utanför Vrångö 1971.         

J10 nr 90 förtöjd 1971. Jan Lundgren håller i Optimistjollen.

J10 nr 90  "Ohoj" byggdes 1942 av Carl Andersson på Vindön, Orust.
 
Carl var pappa till Carl Erik Andersson. Båda kända och duktiga båtbyggare av bl.a. de
första Stjärnbåtarna och senare Vindöbåtarna m.m. 
  
J10 nr 90 var registrerad i GKSS båtförteckning 1948 och 1951 som "Ohoj" med ägare
Maj Eckerbom
. Olle Paulsson från Göteborg seglade J10 nr 90 med konfirmationskam-
raten Anders Larsson från Stockholm i sin J10 nr 86 på somrarna i Fjällbacka ca 1960. 

På Kullaviksdagen 1966-03-07 seglade Kurt Andersson J10 nr 90 med namnet "Lena".
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Jan Lundgren i Göteborg skrev ett långt E-brev 2017-12-12 : En tidig vårdag 1968 var jag
i Saltholmens båthamn i Göteborg och såg en annons med en J10 till salu. Båten var vinter-
förvarad i Saltholmens yttre hamn. Vi köpte den av Kurt Andersson som var brandman i Göte-
borg och mycket trevlig. Vi fick bryggplats alldeles bredvid slipen.  Perfekt hamn för pojksegling
efter skolan eller badturer.

Båten seglade utmärk och seglen var bra. Våren 1969 var det varmt och jag hade sjösättnings-
tid 15 maj på Tångudden. Men redan i slutet av april började borden spricka. Jag pratade med
Ingvar Karlsson som hade sin Folkbåt strax bredvid. Han bara höjde rösten och sa -"Grabbar,
vi ska dra fram Jans båt." Tio minuter senare stod båten fritt för gaffellastbilen och jag kunde be
Hjalmar Johansson om en sjösättning nästa dag. 1970 var båten med på konfirmationsläger
Bohus-Malmön. Vi sålde båten efter sommaren 1971. Tror att den kom till Rörtången?

En viss dag den 22 september 1969 (stormen 1969) skulle min klasskamrat Christian och jag på
någon koll på dispensärcentralen. Men när vi gick till spårvagnen på förmiddagen sa Christian :
-"Se så det blåser. Det är säkert inställt. Vi åker ut till Saltholmen till din båt i stället." Så vi åkte ut.
Som det stormade! Inte mycket sjö, mest skum så Älvsborgsfjorden. I yttre hamnen, mot berget
låg en hemsk gröt av båtdelar, båtar och dynor och maldes av vågorna. Många båtar hade slitit sig.

Men jag såg J10:ans mast vicka spänstigt på håll och förstod att hon flöt och var kvar. Bryggan hade
gått sönder i stormen och båten hängde bara på akterförtöjningen. Av med kläderna, simmade ut och
fick fram en kraftig tamp som jag fäste i skotbänken. Simmade iland med tampen och förtöjde i en
stålkrampa som såg rejäl ut. Nästa dag kunde jag lätt förtöja om båten. 
(Se bilder på stormens verkningar J22 nr 11).

Vi hade inget namn på båten. Den kallades bara för "J10:an" för att skilja den från Optimistjollen
och Scouternas båtar.  (Se J18 nr 86).

Ägarlängd :
1942-?             ?               ?
1948-1951     "Ohoj"        Maj Eckerbom i GKSS
ca1960           "Ohoj"        Olle Paulsson  Göteborg och Fjällbacka
1966-1968     "Lena"        Kurt Andersson  Göteborg
1968-1971     "J10:an"      Jan Lundgren  Göteborg
1971-?             ?                till någon på Rörtången.
?                      ?                ?

Var J10 nr 90 "Ohoj" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se