J10 nr 443


Kappsegling i Långedrag ca 1963.  J10 nr 312 "Mi Lord II" med bröderna Lennart och Krister
Bergqvist ska just vända,  J10 nr 162 "Julita" med Lennart Rutgersson seglar för babord,  J10 nr 140, 
J10 nr 301 "Sagitta" med Karl Ivar Andersson, den blåmålade J10 nr 98 "Macea" med Hans Eliasson, 
J10 nr 515 "Adele" med Örjan Eklund,  J10 nr 426 "Rasmus" med Jörgen eller Peter Kolni,  den blå
J10 nr 23 "Blues" med Anders Ahrenberg,  J10 nr 537 "Ankar-O-Lina" med Per Theander,  J10 nr 443
"Quick" med Sigvard Milkewitz i GKSS
,  J10 nr 4 "Antik"("Nalle Puh") med Henrik Hedlund, och
t.h. J10 nr 418 "Steppo" med ljusblått kapptak.    Se mer om båtarna på J10 nr 23.


J10 nr 443 "Quick" byggdes 1955 vid Bröderna Karlssons båtvarv på Söbben, Orust. 
Förste ägare var Ulf Sandberg i Uddevalla. 

På GKSS-LSS-SS.Fram:s Klassiska Träbåtsregatta i Långedrag 2016-06-06 fick vi information
om att Bengt "Bölja" Karlsson (Svensk mästare i Folkbåt) varit ägare till J10 nr 443 "Quick"
åren 1959-1960. Bengt köpte båten på Onsala och hade den på Näset. Bengt sålde båten 1960
till Sigvard Milkewitz.

På Kullaviksdagen 1962-07-01 seglades J10 nr 443 "Quick" av Bengt Göran Karlsson.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Bengt Göran Karlsson är sannolikt samma person som Bengt "Bölja" Karlsson, som då
skulle ha ägt båten t.o.m.1962, varefter Sigvard Milkewitz tar över rorkulten.


Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 443
deltog : Ödsmålsregattan den 11 augusti 1963 i Halsefjorden. "Quick" seglades då av Sigvard
Milkewitz
i GKSS.   Läs mer om regattan på J10 nr 226 och om kappseglingen på 1960-
talet i tidningsklippen på J10 nr 23.


Båten ägdes av J.Forsberg i SSG och deltog i SS Gullmars 40 års Jubileumsregatta midsommar-
helgen 1966 under båtnamnet "Qbik". Ägarlängd :
1955-?             ?              Ulf Sandberg  Uddevalla
1959-1962     "Quick"     Bengt Göran "Bölja" Karlsson  Onsala
1963              "Quick"     Sigvard Milkewitz i GKSS
1966              "Qbik"       J.Forsberg i SSG
?                      ?               ?

Var J10 nr 443 "Quick" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se