J10 nr 417


J10 nr 417 "Agda" byggdes 1952 vid Johannes Olssons Båtbyggeri i Kungsviken, Orust.
Förste ägare var Bengt Sandegård, Gullholmen. Han köpte båten ny 1952. Båten fick namnet
"Agda" efter Bengt Sandegårds hustrus andranamn. Båten skrotades någon gång på 1980-talet.

(Uppgift 2016-02-15 : Olov Sandegård i Skagersvik, son till Bengt. Se också J14 nr 76).

J10 nr 417 "Agda" skrotades på 1980-talet.


www.julleregister.se