J10 nr 373


Anders Littke
provseglar J10 nr 373 med Ann-Sofi Segerhammar och Görans mor sommaren 1965.

J10 nr 373 amatörbyggdes 1946 av Henning Eriksson i Göteborg
. Båten var kappad.
Henning Eriksson
byggde båten till sig själv. Han är registrerad som förste ägare till båten.

Ann-Sofi Lagerkvist
(född Segerhammar *1948), berättade vid 67 år 2015-06-08 att hon
fick båten som 15-åring. Ann-Sofi berättade att hennes föräldrar släppte henne att segla ensam.
De sa :  "Om du dränker dig, så får du stryk när du kommer hem".

Det var segelsömmare Ingvar Karlsson i J18 nr 86 som lärde Ann-Sofi segla.

Anders Littke
skickade 2017-02-26 ett E-brev med ovanstående bild :  Min far Göran Littke
köpte båten 1965 av Ann-Sofi Segerhammar som då var 17 år. Jag var 15 år på väg att fylla 16.
Jag hade sedan båten, som jag minns aldrig fick något namn, till 1971, då den skänktes till Oscar
Johansson, som var ägare till Nordviksstrands Varv Tjörn. Båten låg då upplagd på Varvet
och var i dåligt skick. Jag vet inte om Oscar Johansson lyckades sälja båten vidare, eller om den
skrotades.

Ägarlängd :
1946-?                  ?          Henning Eriksson  Göteborg
1963-1965            ?          Ann-Sofi Segerhammar (Lagerkvist)
1965-1971            ?          Göran och Anders Littke  Göteborg
1971-?                  ?          Oscar Johansson Nordviksstrands Varv  Tjörn

Var J10 nr 373 finns i dag vet vi inte!

 


www.julleregister.se