Oklassade och okända Långedragsjullar

                                                                Klicka på det understrukna :

Oklassade Långedragsjullar

 
De flesta Långedragsjullar blev klassade. De kontrollmättes av en mätningsman från Långedrags SS.
som utfärdade ett kontrollantintyg, ett klassningscertifikat och båten fick en registreringsplåt :

                                                               Långedrag den 1/6 1962  
                                                         Klassningscertifikatets N:r 629  
                                                         Registreringsintygets   N:r 629
 
                                                         Kappseglings                 N:r 529
 

Plåten skruvades fast midskepps, vanligen på sittbrunnssargen, under kappen eller rufftaket.
Kappseglingsnumret är det som ska stå i seglet : J10 529. Varför Registreringsintygets nummer
är 100 mer än Kappseglingsnumret är det ingen längre som vet. Troligen ville kanske båtbyggarna
ha en egen numrering av båtarna som skulle skilja sig från numret i seglet?

Alla intyg och certifikat samt plåten finns att se på : J10 nr 529.
 
Denna plåtskylt ska alltid sitta fastskruvad i båten! Tyvärr händer det att båtägare tar bort registrerings-
plåten för att ha som minne, när båten ska säljas. Då blir båten avregistrerad och endast numret i seglet
visar båtens identitet. Segel kan köpas begagnade och är man då inte noga med att byta segelnumret,
vet snart ingen längre vilken båt det är.
  

Ett okänt antal Långedragsjullar blev inte klassade av olika skäl. Kanske skulle köparen inte kappsegla
med båten eller så var det ett sätt att få ned priset på båten. Oklassade Långedragsjullar som vi vet något
om, finns under rubriken :  Oklassade Långedragsjullar.  (Se ovan!)


                                                             Klicka på det understrukna :
                    Okända Långedragsjullar


Långedragsjullar som saknar identifikation. Ingen ägare, inget registrerings- eller segelnummer är : Okända.
Här nedan en J14 ritad av Tage Hellman...men vilken? Känner du igen båten, dess namn eller segelnummer?
                                       Kontakta då : bengtarne.r@gmail.com  på www.julleregister.se


www.julleregister.se