Oklassade J22 "Malin"


J22 "Malin" hette "Celene" från början. Här i Uppsala någon gång 1968-1992.   (Se texten nedan!)


En sida ur Långedragsjulleregistret som det hette från starten 2005, innan det lades ut på nätet 2009
och blev :  www.julleregister.se. Då, 2005 skrevs varje båt in för hand med foto på A-4 sidor. En sida
för varje båt. Sidorna sattes i ringpärmar. En pärm för varje båtstorlek :  J10,  J14,  J18.  J22  och  J26.  www.julleregister.se har sedan 2009 vuxit till vad det är i dag!
 


J22 "Malin" ritades av Roy Scherman och byggdes 1947 i Mönsterås. Skrovet var byggt i ek
och däcket i Oregon pine. Hennes mått var : Löa : 6,97 m.  Lvl : 6,47 m. Br : 2,40 m.

Båten fick sin tidiga historia nedtecknad 2016-07-22 i ett E-brev av Jonas Holmstrand i Uppsala :
Jag ägde en oklassad J22 åren 1978-1992. Jag var väldigt förtjust i den båten och har ofta funderat
på var den tog vägen och till och med lekt med tanken att det kanske skulle kunna gå att köpa henne
tillbaka någon gång. Tyvärr lär det inte gå. Var inne i Julleregistret och botaniserade lite, och fann upp-
gifter om henne där. Tydligen hade hon så småningom hamnat i Fredrikstad, fått namnet "Malin", van-
vårdats och så småningom huggits upp. Det var riktigt smärtsamt att se!

Jag köpte båten i Stockholm, närmare bestämt i Ekhagen vid inloppet till Brunnsviken. Det var på
våren 1978. Den tidigare ägaren hette Ola Halldén som bodde på Lappkärrsberget. Själv bodde jag
på den tiden på Lidingö men tillbringade somrarna på Lindesnäs utanför Uddevalla. Sommaren 1978
seglade jag ned båten till Uddevalla via Göta Kanal. Åren 1978-1986 låg hon om vintrarna på Udde-
valla Marin AB på Skepparevägen 9, och på somrarna vanligen vid boj utanför Gorrviken, när hon inte
seglades runt i Bohuslän.

År 1983 flyttade jag till Uppsala, och 1986 seglade jag upp henne dit, även denna gång via Göta Kanal.
Sedan låg hon vid Uppsala Motorbåtssällskap fram till 1992. Under de sista åren av min tid med henne,
gick två bekanta i Uppsala in som delägare, nämligen Carl Gustav Spangenberg och Lena Holmqvist.
På grund av tidsbrist, såldes båten sommaren 1992 till Göran Hubendick i Nynäshamn.

Då jag köpte båten, hette hon "Celene", ett namn som jag behöll under hela mitt ägande, även om jag
ändrade stavningen till "Selene" för att knyta närmare an till det grekiska grundordet. Hon var 1973 in-
mätt enligt Scandicap (i Örebro) och gick då under namnet "Laban". "Selene" var uppenbarligen oklas-
sad. I seglet stod vare sig J22 eller något nummer, och det fanns ingen registreringsplåt. Enligt uppgifter
från Ola Halldén var hon ritad av Roy Scherman och byggd i Mönsterås 1947. Hon var rätt lång och
rymlig för att vara en J22:a.

Hela båten var fernissad utom botten, kölsvinet och det dukade rufftaket. Hon var en mycket välbyggd
båt med många fina detaljer. I ruffen fanns omedelbart efter skottet om babord ett pentry med ett skåp
med skjutluckor bakom och om styrbord en liten garderob som doldes bakom ett draperi. Därefter
kom två fullängdskojer med ryggstödsdynor. I framkanten av babordskojen fanns en fint snickrad liten
bokhylla. Förpiken rymde två kojer, varav den ena var i stort sett en fullängdskoj men den andra snarast
en barnkoj. Hon var välutrustasd med stormkojer, vattendunk med fast pump i ruffen, indragen el m.m.
I segelgarderoben fanns förutom ett krysställ, både en genuafock och en spinnaker (från en Drake?)
På akterspegeln hängde en relativt ny 9 hk.(senare bytt till en 7 hk.) Mercury utombordare.

"Celene" var i gott skick då jag köpte henne och i minst lika bra skick då jag sålde henne. Under min
tid hade hon fått bl.a. en ny mast, byggd på ett mindre varv i Kungsviken, vars namn jag inte längre
kommer ihåg. Jag försåg henne också med nya dynor och textilier.

"Selene" seglade väl. Hon hade lite extra längd och förskeppet var inte fullt så "trubbigt" som det kan
vara på Jullarna. Det bidrog nog att hon bröt vågorna fint på kryssen. Förstäven var påfallande rak
vilket gav en förhållandevis lång vattenlinje. På undanvindarna var hon stabil, kunde bära mycket segel
och gick som tåget.

Det var lite mer information om denna båt, som förhoppningsvis kan vara av värde som dokumentation.
Skickar också med ett par bilder från "Selenes" tid i Uppsala.  (Se de två överta bilderna).
"Selene" var en härlig båt. Det är verkligen beklagligt att hon skulle sluta i förtid på detta sätt.
Vänliga hälsningar!  Jonas Holmstrand


J22 "Malin" ägdes av Andreas Pagander i Fredrikstad, Norge. Båten hade hemmahamn på ön
Isegran
mitt inne i Fredrikstad, där www.julleregister.se fick se båten 2005 liggande som ett smycke
vid bryggan (se bilderna ovan), tillsammans med  J22 nr 22 "Boppan II". Två klenoder vid samma
brygga! Men något nummer i seglet hade inte i J22 "Malin".

År 2007 sålde Andreas Pagander båten till en person i samma stad. Olyckligtvis till en man som inte
förstod att ta hand om båten, utan lät den stå på land utan presenning. Åren gick och en båt som inte
står under tak eller presenning förstörs på några få år. Nedanstående bilder är tagna 2010 på vinter-uppställningsplatsen på Isegran.

Ägarlängd :
1947-?                ?                 ?
1973                 "Laban"        ?
     ? -1978        "Celene"      Ola Halldén  Stockholm
1978-1992        "Selene"      Jonas Holmstrand  Uppsala
ca1990-1992     "Selene"      Jonas Holmstrand, Carl Gustav Spangenberg, Lena Holmqvist  Uppsala
1992-                 "Selene"     Göran Hubendick  Nynäshamn
2005-2007         "Malin"      Andreas Pagander  Fredrikstad Norge
2007-2012         "Malin"      person i Fredrikstad Norge
2012                  "Malin"      Båten upphuggen på Isegransvarvet i Fredrikstad, Norge.

J22 "Malin" höggs upp på Isegransvarvet i Fredrikstad, Norge 2012.


"Malin" i bakgrunden. Masten i förgrunden, deformerad pga. felaktig placering och utan täckning.

"Malins" raka stäv.  Ritad av Roy Scherman.


"Malin" kunde ha räddats i detta läge om hon kommit in under tak och åtgärdats omedelbart.Däcket hade ännu gått att rädda!

Året därpå 2011 stod "Malin" fortfarande kvar! Däcket på väg att ge sig. Båten i än sämre skick.


Båtbyggare Michael Bossen J14 nr 38 "Tora" begrundar förödelsen.

Varvet på Isegran beslutade att båten måste skrotas, då platsen inte betalts och båten misskötts i så
många år. Någon ville ha stäven som prydnad hemma, varför den sågades av. Ligger framför båten.

Slutet för misskötta båtar!  De skrotas eller eldas upp.

Tragiskt öde för en så vacker J22:
a som "Malin"!

 

www.julleregister.se