Oklassade J18 "Nautic"
Långedragsjullen "Nautic" med 3 i seglet. Var detta en J14 eller en J18? Var båten oklassad? 
Enligt ovanstående startlista från SSFrams 50-års Jubileumsregatta 22-24 juni 1946, deltog båten
i Grupp B, Klass I. Det står : 3 "Nautic" seglad av Gunnar Persson i LSS

Mats Lindau i Göteborg
har skickat in dessa tre bilder. Mats fru är dotter till Gunnar Persson.
Gunnars barn är alla överens om att Gunnar först hade J18 "Nautic" och sedan J22 nr 34.

Enligt www.julleregister.se heter J18 nr 3 "Inger", en helt annan båt. Likaså J22 nr 3 "Yar-Yar II",
också en helt annan båt. "Nautic" saknar pliktlucka på fördäck, vilket talar för att det är en J14 eller
en J18. Med ruff, dubbla ventiler och modern skotning av storseglet, verkar båten vara betydligt
senare byggd än de ovan nämnda, kanske ett 1940-talsbygge?  I vilket fall, seglade Gunnar Persson
denna Långedragsjulle 1946-1949.

Var J18 ? "Nautic" med 3 i seglet finns i dag vet vi inte.LSS Seglingspris 1949. Metallfodral för stor tändsticksask. Text : LSS Poängsegling Juni 1949 "Nautic"

www.julleregister.se