Oklassad J10 utan namn


J10 på Öckerö.  Foto : Henrik Utbult

Båten är i fint skick!

Sittbrunnen med flyttankar.

Gråmålade flyttankar under tofterna i sittbrunnen och under aktertoften.

Flyttanken under fördäck.        

Akterspegeln.


Tomas Karlsson
har 2013-12-23 bakat Världens första Jullebröd!  Han har säkert Copyright
på sin skapelse! Om man är snäll, kan han säkert skicka receptet, och mot en väl tilltagen slant med-
sända konstnärliga anvisningar för hur dekoren : båten, J-et, havet och solen ska utformas.
En given succé på årets Jullebord!

J10 utan namn på Öckerö. 
Båtbyggare Michael Bossen skriver i ett E-brev 2013-01-07 : 
Båten är i mycket gott skick. Ingen vet längre vem ägaren är efter 10 år. Båten har ingen registrerings-
plåt eller identifikation. Det är en av de tidigare J10:orna då alla beslag inklusive bombeslaget är av
brons och helt intakta. Oregon pine i däck på ett lärkskrov med översta bordet, sargar och inredning
i ek. Ingen mahogny eller extra "lull lull", som Michael uttryckte det, som på senare J10:or.

Tomas Karlsson inkom med ett E-brev 2013-09-28 : En viss J10 behöver tas omhand. Jag är frivillig!

Tomas fick kontakt med Michael Bossen och Öckerö Båtsällskap. De berättade att de varit i kontakt
med en person åtskilliga gånger för att få båten flyttad. Marken där båten står ska bebyggas! Denna
person visade sig vara ägaren : Charles Folke Sigvard Ottosson i Lerum, som fått båten som del
i ett arvode. Båten kom från Kode. Folke visade sig också vara ägare till en annan J10:a byggd 1949
som han hade liggande på Killingholmen. Den båten hade ägts av en familj i Marstrand. De skänkte
den till Marstrands SS för utlottning. Folkes fru vann den! Mer om dessa två J10:ors identitet finns
på registreringsplåtarna som Folke har liggande lösa.

Tomas berättade att hans far Torsten Karlsson hade en fin J18 under 1980-talet och en J14 några
år innan. Jag minns att J18 seglade mycket bra, men inte hade någon ruff. Hemmahamnen för de båtar
jag nämnt var och är Skäddvik, Nordre Älv eller från land Sjöhed, Harestad. Hur som helst hade
jag främst min äldsta dotter i åtanke då hon nästan vuxit ur Optimistjollen. Hon fyller 11 år snart och
gillar verkligen båtlivet precis som hennes far alltid gjort. 

Vi hoppas att Tomas får överta båda J10:orna till sina döttrar?


J10 utan namn står på Öckerö. 

www.julleregister.se