Oklassade J10 "Jubbe"


J10 "Jubbe" med dåvarande ägaren Curt Gustafsson i Växjö till rors.  Foto : 1999-09-09

                       

                       
                        Curt Gustafsson inför försäljningen av J10 "Jubbe" 2000-07-10.
                       

                       
                        J10 "Jubbe" Hämtas av nye ägaren Ove Mulelid, Älandsbro 2000-07-11.
                        T.v. vice varvschefen vid Evedals Varv i Växjö, Kjell Eriksson (1927-2009)
                         
J10 "Jubbe".  I ett E-brev 2012-10-08 skriver Curt Gustafsson i Växjö följande : 
Jag köpte båten 1997 och ägde den till år 2000. I går hade jag telefonkontakt med några av de allra
första ägarna, bröderna Jan och Ulf Graffman i Växjö. Mamma Brita Graffman köpte båten 1963
eller 1964, då den var alldeles nybyggd. Ulf var då 12 år gammal. Båten var byggd i Oskarshamn
ca 1963
. I mahogny. Den fick namnet "Jubbe", efter Jan, Ulf, Brita, Bo och Eva Graffman. Namnet
"Jubbe" följde båten och den hade samma namn när jag sålde den. Familjen Graffman hade båten till
1966 eller 1967, då andra intressen tog över.   

Under 1960-talet var J10 den valigast förekommande båttypen i Helgasjön. I dag finns bara en enda
J10 vid Evedals varv i Växjö.
 
Jag köpte båten av slöjdlärare Göran Andersson, som i sin tur hade köpt den av typograf vid
Smålandsposten John Andersson. Båten var då ej i gott skick. Dåvarande chefen vid Evedals varv
i Växjö, Bengt Jonsson visste att båten var oklassad, då den var byggd i mahogny. Den skulle annars
vara byggd i ek eller fur, sa Jonsson.

Göran Andersson satte båten i mycket gott skick, vilket den var när jag köpte den 1997. Nytt nåtat
teakdäck, väl lackad osv. Sommaren 2000 sålde jag båten till Ove Mulelid i Älandsbro, Härnösand.
Han hämtade båten 2000-07-11. Ove flyttade senare till Norrköping, dit båten följde med. Han hade
låtit kamrater se till båten, vilket inte lyckats så väl. Båten hade sjunkit. Den är nu ett försäkringsärende.   

Vi får se hur det går med detta!


Ägarlängd :
1963-1967          "Jubbe"          Brita Graffman med Jan, Ulf, Bo och Eva Graffman  Växjö
?      -?                "Jubbe"          ?
?      -?                "Jubbe"          John Andersson  Växjö
?      -1997          "Jubbe"          Göran Andersson  Växjö
1997-2000          "Jubbe"          Curt Gustafsson  Växjö
2000-                   ?                    Ove Mulelid  Norrköping

      J10 "Jubbe" är sjunken.
 

www.julleregister