J26 nr 9


J26 nr 9 "Eskapade" i Helsingborg.


 

J26 nr 9 "Escapade" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes av slöjdlärare Olle Olsson
på Saxemara Båtvarv i
Ronneby 1948-1949. En annan uppgift nämner 1947. Olle Olsson som
byggde båten var också förste ägare. Båtens bord byggdes i ek under vattenlinjen och i mahogny
över vattenlinjen. Däcket är dukat. Längd : 7,50 m. Bredd : 2,50 m.

"Escapade" var registrerad i SXK 1949 med ägaren Lars Lyman. Båtens nuvarande ägare är
Sven Magnander i Helsingborg
, med hemmahamn i Råå. Se bilderna ovan!

"Escapade" är inte typklassad, men i ett brev från Torsten Andersson LSS 99-03-29 säger han : 
Såvitt vi känner till har endast 7 eventuellt 8 st. J26:or blivit byggda. Naturligtvis kan någon ritning
ha kommit i orätta händer, så att någon ytterligare kan ha blivit byggd. I nuläget är det svårt för oss
att klassa din båt. Vi har inte ritningsunderlag för de mätningar som ska göras. Har båten en längd
av ca.7,4 m. och en bredd av 2,40 m. har vi inget att erinra mot att Sven syr dit en 9:a i storseglet.     

Vid genomgång 2012-02-12 av varvens båtbyggen under 1940-1950-talen, fanns hos Bröderna
Jacobssons Varv i Munkeby, Dragsmark en notering om ytterligare två J26:or som byggts, men
som inte blivit klassade.

Sven Magnander i Helsingborg skrev : Sommaren 2011 har viss renovering skett av J26 nr 9
med friskt mahognyvirke i sittbrunnen och bommen i Oregon pine. Bommen uppvisade 2010 en
längsgående spricka i mitten där limningen av halvorna släppt. Detta har medfört extrajobb.
Halvorna fick sågas isär med Japansåg, ett väl så drygt arbete. Limning med tvåkomponentslim.
Att fixera halvorna var ett pyssel med fixeringsklossar, tvingar och spännband, men... resultatet
blev bra.

Sven Magnander
bad om ett råd 2021-10-01 :  Jag är ju ägare till J26 nr 9, byggd 1949 vid
Saxemara varv. Under de senaste somrarna har jag ej kunnat undgå notera envist läckage, långt
efter sjösättningens dramatik. Det har visat sig att bordläggningen på flera ställen mellan koppar-
nitar spruckit djupt samt sprickor i ändträ i ändträ på flera bord uppstått.


Jag har nu med fackmannahjälp fått bytt hela eller större del av bordläggningen under vattenlinjen,
flera bottenstockar, båda sambord samt några spant på gång. Detta är ju, som du väl väl förstår
inte så billigt. Hittills har jag lagt ned nästan 75000 kr. Renoveringsarbetet behöver inkludera byte
av avbärarlister och sedemera åtgärder av mitt dukade däck, har tidigare legat ett dito i Oregon pine. 
Mitt dukade däck har givit mig bekymmer pga läckage, därför ingår också däcksrenovering i planen,
osäker på val, trä eller duk. Gissningsvis är nog första alternativet dyrast men snyggast.          
Foto : Sven Magnander, september 2021.


J26 nr 9 "Escapade"  förstäv och bog.


J26 nr 9 "Escapade"  akterstäv.

 
Akterstäv med motorfäste.                                              Båtens insida och kölsvin.


Kölbultarna på plats
Har du något tips om institution eller sällskap där jag skulle kunna söka renoveringsbidrag?
Båttypen har ju blivit mycket sällsynt och utgör ju en bra representant för de säkra och för
den tiden väl utrustade familjesegelbåtarna.      Bästa Jullehälsningar;   Sven M. i Hbg

Svar : Veteranbåtsföreningen i Stockholm med tidningen Veteranbåten, ger
restaureringsbidrag till sådana båtar som din. Skriv till dem och bifoga foto
på båten. Hälsa från www.julleregister.se.

Sven Magnander skrev ett E-brev 2021-10-22 och bidrog med bilder på båtens insida (se ovan) :
Jag kan även bidra lite angående tidigare ägare. Båtägare före mig var Guy Eneroth i Helsingborg
som förvärvade båten i februari 1982, och jag köpte båten av Guy i september 1986. (Se nedan).
Jag ska försöka forska vidare.

Ägarlängd :
1949              "Escapade"     Olle Olsson  Ronneby
1949-?           "Escapade"     Lars Lyman
1982-1986     "Escapade"     Guy Eneroth  Helsingborg
1986-             "Escapade"     Sven Magnander  Helsingborg

J26 nr 9 "Escapade" är registrerad som seglande i dag
.
 

www.julleregister.se