J26 nr 9 

J26 nr 9 "Escapade" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes av slöjdlärare Olle Olsson
på Saxemara Båtvarv i
Ronneby 1948-1949. En annan uppgift nämner 1947. Olle Olsson som
byggde båten var också förste ägare. Båtens bord byggdes i ek under vattenlinjen och i mahogny
över vattenlinjen. Däcket är dukat. Längd : 7,50 m. Bredd : 2,50 m.

"Escapade" var registrerad i SXK 1949 med ägaren Lars Lyman. Båtens nuvarande ägare är
Sven Magnander i Helsingborg
, med hemmahamn i Råå. Se bilderna ovan!

"Escapade" är inte typklassad, men i ett brev från Torsten Andersson LSS 99-03-29 säger han : 
Såvitt vi känner till har endast 7 eventuellt 8 st. J26:or blivit byggda. Naturligtvis kan någon ritning
ha kommit i orätta händer, så att någon ytterligare kan ha blivit byggd. I nuläget är det svårt för oss
att klassa din båt. Vi har inte ritningsunderlag för de mätningar som ska göras. Har båten en längd
av ca.7,4 m. och en bredd av 2,40 m. har vi inget att erinra mot att Sven syr dit en 9:a i storseglet.     

Vid genomgång 2012-02-12 av varvens båtbyggen under 1940-1950-talen, fanns hos Bröderna
Jacobssons Varv i Munkeby, Dragsmark en notering om ytterligare två J26:or som byggts, men
som inte blivit klassade.

Sven Magnander i Helsingborg skriver : Sommaren 2011 har viss renovering skett av
J26 nr 9 med friskt mahognyvirke i sittbrunnen och bommen i Oregon pine. Bommen uppvisade
2010 en längsgående spricka i mitten där limningen av halvorna släppt. Detta har medfört extrajobb.
Halvorna fick sågas isär med Japansåg, ett väl så drygt arbete. Limning med tvåkomponentslim.
Att fixera halvorna var ett pyssel med fixeringsklossar, tvingar och spännband, men...
 resultatet blev bra.

Ägarlängd :
1949           "Escapade"     Olle Olsson  Ronneby
1949-?        "Escapade"     Lars Lyman
?                 "Escapade"     ?
?      -          "Escapade"     Sven Magnander  Helsingborg

J26 nr 9 "Escapade" är registrerad som seglande i dag
.
 

www.julleregister.se