J26 nr 8


J26 nr 8 "Sangria" ritades troligen av Hjalmar Olsson och byggdes 1944 på Rosättra Båtvarv
i Stockholm.
Längd : 7,50 m. Bredd : 2,49 m. 

"Sangria" var registrerad i SXK 1956-57, 1959-1972 med ägaren C-A.Adamsson, 1973-74 med
ägaren G.Björklund och 1975-81 med ägare Göran Fornelius.     

Och så kom det vi väntat på i tio år!  Ett E-brev 2014-08-20 från Stefan Lönn : Såg av en tillfällighet
er sida (www.julleregister.se). Jag köpte J26 nr 8 av Göran Fornelius 1981. Sålde den 1986, tror jag
till en finsnickare i Saltsjöbaden. Jag tror den ligger kvar där. Kommer inte ihåg vad han heter. Båten
var i riktigt toppskick! Riktigt fin. Jag beställde nytt roder, renskrapade hela båten under två år. Nåtade
om däcket och mycket mer.

Ägarlängd :
1944-1956?      ?                 ?
1956-1972      "Sangria"     C-A.Adamsson  Stockholm?
1973-1974      "Sangria"     G.Björklund  Stockholm?
1975-1981      "Sangria"     Göran Fornelius  Stockholm?
1981-1986      "Sangria"     Stefan Lönn
1986-              "Sangria"     finsnickare i Saltsjöbaden                 

Var J26 nr 8 "Sangria" finns kanske i Saltsjöbaden?
 

www.julleregister.se