J26 nr 1


Detta är J26 nr 1. Så här såg båten ut innan Kurt Snygg fick hand om den och byggde om ruffen
till utseendet nedan. Båten har byggts om fyra gånger(!) med olika ruffar.

J26 nr 1 "Nautic III". Ett vackert däck och rufftak! Pliktluckan i mahogny passar inte riktigt in.

J26 nr 1 Man kunde tro att detta är originalruffen, men det är det inte!

Kurt Snygg i sin J26 nr 1. Det är han som byggt om ruffen till det ovanstående fina utseende.

J26 nr 1 "Nautic III" ritades 1936 av Jac M. Iversen (Ritning 611, 1936. Längd : 7,10 m
Bredd : 2,52 m). Båten byggdes 1939 i Göteborg(Tre år senare!) 

Enligt en uppgift om varven i Bohuslän och vad de byggde 1940-1950, skulle J26 nr 1 vara byggd
vid Anders och Olof Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust 1941? (Se nedan!)

Förste ägare var Skeppsfornerare Axel Abrahamsson i Göteborg. 

"Var det inte Abrahamsson som hade den båten?" sa Nils Hellman 94 år (*1915) en dag i januari
2009 när vi pratade om 1930-talet och kom in på J26 nr 1. Nils kom ihåg Abrahamsson som var
Skeppsfornerare och bodde i Långedrag, liksom Nils själv på den tiden. Först hade Abrahamsson
"Gåsungen" en stor oklassad Bohusjulle med 14 kvm Bermudasegel. Med den kappseglade han
mot en likadan båt som hette "Lill-Klas". Detta var tidigt på 1930-talet.

Sedan köpte Axel Abrahamsson J22 nr 6, ritad av Jac M. Iversen 1936. J22 nr 6 sålde han sedan.
J22 nr 6 köptes 1957 av familjen Öberg på Vargö i Göteborg. Familjen kom att äga båten i över 60 år!
Stina Öberg, som seglade J22 nr 6 till 2018, berättade att Axel Abrahamsson senare tog sig namnet
Arneklev
.

Troligen beställde Axel Arneklev J26 nr 1 redan 1936, då en sådan båt står upptagen i Jac M.
Iversens katalog över hans ritade båtar (nummer 611). Kanske byggdes J26 nr 1 inte förrän 1939
eller 1941?  -  Totalt klassades bara nio J26:or. Det byggdes ytterligare två J26:or på Bröderna
Jacobssons Båtbyggeri i Munkeby, Dragsmark åren 1946-47, då de var noterade i varvets bygglista,
men om de blev klassade och var båtarna finns i dag, visst vare sig Knut eller Nils Jacobsson.

I Bengt Jörnstedts bok : Båtbyggaren Christoph Rassy, som utkommer i maj 2020 på förlaget
Aqua Perla, finns ett utdrag publicerat i tidningen Veteranbåten nr 2/2020 om Axel Arneklev :
 

Axel Arneklev
drev skeppshandel i Göteborg och tillhörde varvets kunder. Han hade beställt en av
två NC-kryssare som byggdes på Nötesunds Varv.

På träbåtsvarvens tid var det vanligt att beställaren dök upp på varvet var eller varannan veckoända
för att se sin båt växa fram, steg för steg; varje sådant besök fyllde kundens seglarsjäl med en varm
våg av förväntan. (Se J22 nr 44). Axel Arneklev var inget undantag. Christoph Rassy var i hög
grad engagerad i hans båt och de två blev bekanta. Ja mer än det; Arneklev blev något av en mentor
för Christoph. Det är Arneklev som aktiverar den process som gnagt i Christophs inre.

Arneklev anade att Christoph ville bort. Det låg i luften när de träffades. Och det var också hans
egen uppfattning, unge Rassy måste få bli sin egen lyckas smed. Under deras samtal gav det ena det
andra, och en dag uttalade Arneklev de förlösande orden :  - Jag förstår inte, Christoph, här jobbar
du hos Karl-Erik hela dagarna och på kvällen åker du iväg och bygger en egen båt. Jag förstår inte...

Om andemeningen i den beskrivningen rådde inget tvivel. Christoph hade varit på Nötesunds varv
i nästan fyra år. Nu hade Arneklev satt fingret på den springande punkten. Det var den sista knuff
som behövdes för att sätta bollen i rullning.

- Tanken var jag med på, den hade jag burit på länge. Hur jag skulle förverkliga den visste jag inte.
Men nästa vecka åkte vi runt på Orust och letade efter ett ställe där jag kunde bygga båt. Men vi
hittade inget. Då säger Arneklev, "Du, Harry Hallberg bygger ju nytt i Ellös, jag ska höra om hans
gamla varv i Kungsviken ska säljas."

Arneklev påpekade att Christoph ju hade byggt en "fin båt" till sig själv - den förminskade Ballerinan -
som kunde säljas. Arneklev åtog sig att hitta en kund som betalade fyrtiotvå tusen kronor för den.
Det var mycket pengar, som jämförelse kan nämnas att en ny Folkbåt kostade omkring elva tusen
kronor vid den här tiden.

Christoph sålde sin båt och han minns hur Arneklev stöttade honom även i fortsättningen : - Han sa
att nu går du till banken och lånar femtio tusen, då har du nittiotvå tusen. Men du behåller tio för du
måste leva också. Men till nyår har du pengar så du kan betala Harry Hallberg. Planen gick i lås.
Affären med Hallberg gjordes upp - och Christoph Rassy hade blivit varvsägare i Kungsviken.

- Arneklev var en riktig seglingsentusiast som hade glädje av att hjälpa andra. Han märkte att det
var ett livshopp för mig. Ingen kan föreställa sig hur lycklig jag var att jag hade mitt eget ställe där
jag kunde jobba efter mitt eget gottfinnande.    -    (Resten är historia som man brukar säga).


Ursprungligen hade J26 nr 1 en ruff som bör ha sett ut som den nedersta bilden. Enligt uppgift från
Mats Kuhlin i Göteborg
ägare 1971-ca 1984, blev ruffen ombyggd till "doghouse" med Vindö-
utseende redan ca 1958. (Se översta bilden!) Pliktluckan på fördäck försvann, ruffen förlängdes
förut och fick taklucka. Rufftaket akterut höjdes, och ruffsargen fick fyrkantiga ventiler. Det blev
en modernisering till familjebåt likt de populära Vindö-kryssarna. Båten förlorade på detta sätt
sin karaktär som J26:a, men blev kanske praktiskt för ägaren invändigt? Båten ägdes då av en
man som kallades "Chap" i Göteborg och båten kallades för "Chap-Ulla". (Se nedan!)

I mitten på 1970-talet byggdes båten om igen av Mats Kuhlin. Pentryt gjordes om, däcket och
sittbrunnen, vars sarg lutade inåt. Masten flyttades längre förut, fick fiol och bommen kapades,
för att få båten mindre lovgirig. Båten hette "Harmoni" på Mats tid. År 1983 eller 1984 sålde
Mats Kuhlin båten till Lennart Wärn och hans svåger i Göteborg. Lennart som inte kunde
segla, fick smak för sjölivet och seglade sedan 24-timmars med båten. Båten har aldrig haft
J26 nr 1 i seglet, så långt Mats Kuhlin kunde minnas, utan hade hela tiden SXK-märket med
ägarens personliga nummer.  Detta stärker misstankarna om att båten kanske var oklassad.

Kurt Snygg i Göteborg blev ny ägare 1988. Han byggde om ruffen igen, och återställde den
i sitt ursprungligt skick. (Se de tre nedre bilderna ovan). Kurt Snygg hade båten 1988-2003,
varefter han sålde båten till någon vid namn Terje... i Norge 2003.   

Kurt Snygg skrev i ett E-brev 2012-10-15 : När jag köpte båten såg den ut som en Vindö,
vitmålad med blått översta bord och teakdäck. Båtens namn var "Fantadey". Jag tyckte att
namnet "Sinuhe", efter Mika Waltaris bok om Egyptiern Sinuhe, som likt Moses hittades i
vassen, passade bra, så det hette båten under min tid.

Killarna som sålde båten, en av dem hade hus i Örgryte som han renoverade, visste inte mycket
om båtens historia, men sa att den var byggd 1942 på Tjörn av en båtbyggare Johannes Olsson.
Någon sådan båtbyggare har aldrig funnits på Tjörn, enligt en kommunanställd. Det närmaste
namnet vi kan komma är Osvald Olsson i Mölneforsa, Kållekärr. (Läs om honom i boken
Långedragsjullar D, femte sidan från slutet). Killarna hade varit med i SXK i slutet av
1980-talet och då skulle båten haft SXK:s nr 241 i seglet.   

Vid efterforskningar på Kryssarklubben i Stockholm 2012-11-20, fanns en notering från
1988 med ägare Mats Kuhlin i Göteborg. (Se ovan!)

På Båtmässan i Göteborg 2016 kom Lars Holm och berättade att han var född 1957 i J26 nr1.
Alltså fanns båten i familjens ägon 1957. Lars Holm hette tidigare Johansson men tog sig namnet
Holm. Bertel Johansson, hans far arbetade på en bank i London och kallades "Chap". Bertels
fru hette Ulla (*1922, 94 år 2016). Därav båtnamnet "Chap-Ulla". Bertel flyttade till Donsö-
Hönö och sedan till Långedrag. Bertel Johansson satt i styrelsen för Kryssarklubben.

Båten byggdes 1941 enligt Lars Holm. Pappa Bertel Johansson höjde ruffen (se bild 1 ovan).
Båten var blåmålad med mörkblå bord. Familjen bestod av far, mor och tre barn = 5 personer
och en hund ombord. Segelnumret SXK 246 fanns kvar när Mats Kuhlin köpte båten.
   
Ägarlängd :
1939-?               "Nautic III"        Axel Abrahamsson (Arneklev) Göteborg
?      -1957           ?                        ?
1957-ca1969     "Chap-Ulla"       Bertel "Chap" Johansson och Ulla Johansson Göteborg                 
1969-ca1984     "Harmoni"          Mats Kuhlin i Göteborg
ca1984-1988     "Fantadey"         Lennart Wärn med svåger Göteborg                    
1988-2003         "Sinue"              Kurt Snygg  Göteborg
2003-?                 ?                       någon Terje... i Norge
?                          ?                        ?
      
Var J26 nr 1 "Nautic III" finns i dag, vet vi inte.  Kanske i Norge?
 

www.julleregister.se