J22 nr 9


J22 nr 9 "Kuling II" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1937 på Östen Svenssons

Varv i Uddevalla
. Enligt det gamla hansdskrivna Julleregistret byggdes endast en Långedragsjulle
i Uddevalla : J22 nr 9. Längd : 6,02 m. Bredd : 2,29 m. Båten var LSS utlottningsbåt 1937.
Det var Filip Anås som vann båten och blev dess förste ägare. Filip Anås var LSS:are i alla år.
Han var med i LSS styrelse som bl.a. sekreterare.
 
Båten var registrerad i SXK 1975 som "Kuling II" med ägare Sven Irving.

Ägarlängd :
1937              -                    LSS utlottningsbåt 1937
1937-?          ?                    Filip Anås  LSS Göteborg
1975            "Kuling II"     Sven Irving SXK
?                    ?                   ?

Var J22 nr 9 "Kuling II" finns i dag vet vi inte
.


Det fanns fyra varv i Uddevalla som byggde träbåtar innan Gustaf Thordéns : Uddevallavarvet

1. Gustafsbergsvarvet. (Se ovan!) De byggde större skepp som Briggar och Snaubriggar.

2. Brattåsvarvet. Detta varv låg under Brattås på den plats där senare Thordénvarvet startade.
Brattåsvarvet byggde Hukarjakter och Briggar. Att bygga Briggar var något av en specialitét
i Uddevalla.

3. Johan Nicklassons Varv. Det låg vid Lövåsberget där Marinhuset nu har sin sjötapp.
Alltså Bäveåns södra kaj. De byggde Kosterbåtar och Johan Niklasson själv kappseglade flitigt
i en Koster. Johan Niklasson dog 1932. Sönerna bestämde då att alla Johans kappseglingspriser,
ca 2 kg silver, skulle smältas ned för att skapa ett nytt vandringspris : Ägirskölden. Om detta
vandringspris seglas än i dag i Svenska Kosterbåtsförbundet. Johan Niklassons Varv blev senare
Uddevalla Mekaniska Verkstad
när ångan kom. De lagade tuberna i ångpannor. Båtarna drogs
upp på land vid motsatta sidan av Bäveån.

4. Uddevalla Båtvarv. Gustav Lundberg och Östen Svensson arbetade på varvet som bl.a.
byggde J22 nr 9. Östen Svensson blev senare anställd av Uddevalla Kommun. Uddevallavarvet
(Thordénvarvet) startade senare svetsarskola i Uddevalla Båtvarvs lokaler.

Förutom dessa fyra varv, där båtar byggdes, fanns Hjalmar Hedlunds Varv.
Detta varv låg på Fröland. Troligen var det endast ett båtuppläggningsvarv.
(Se de fem bilderna nedan).

(Uppgifter och bilder : Janne Dahl i Uddevalla 2014 -2015).


Byfjorden med Hjulmakarholmen sedd från Sörvikshöjd 1953. Hjalmar Hedlunds Varv på Fröland
ses t.h. i bild. I dag är Hedlunds varv borta. Hela viken är utfylld och fd. Volvofabriken, nu Benders
ligger där nu.   (Se mer nedan!)     Foto : Bengt G. Runnerström

Hjalmar Hedlunds Varv på Fröland i Uddevalla. I bildens mitt står en Långedragsjulle,
troligen en J22:a. Kanske var det J22 nr 9 "Kuling II" som byggdes i Uddevalla, men som
blev utlottningsbåt i Göteborg.  OBS! Vita livbåten t.v. Gamla livbåtar användes ofta förr
som fritidsbåtar, efter viss ombyggnad.

Hedlunds Varv på Fröland sett från sjösidan. J22:an akterifrån i bildens mitt.

Hjalmar Hedlunds Varv på Fröland i Uddevalla, finns inte kvar i dag. Hela bakgrunden blev helt
förändrad när Gustaf Thordéns Uddevallavarvet byggdes. Hjulmakarholmen t.v. plansprängdes
och området utfylldes. Där ligger nu Volvofabriken som sedan blivit Benders. Inte ens berget där
fotografen stod finns kvar! Berget har sprängts bort, malts till grus och sålts som vägbeläggning.

Vinterbild!  Hedlunds Varv på¨Fröland i Uddevalla sett från sjösidan.


         Om Jullepokalerna 1938-1969 och deras vinnare :

Man seglade om "Jullehornet" en gång om året från 1938-1944. Efter tre segrar 1938, 1939
och 1944 vanns Jullehornet för gott 1944 av Joel Hellman i J22 nr 1 "Nabben II".

Det var Filip Anås som satte upp vandringspriset Jullepokalen. Det bestod av ett dryckeshorn
med silverbeslag, därav kallades det för "Jullehornet". Priset skulle gå till den snabbaste Långedrags-
jullen. Första båt som vunnit tre segrar, tog hem priset  för gott. Det fanns också plaketter som kunde
vinnas klassvis. T.ex. den snabbaste J18 det året fick guldplakett, näst snabbaste silverplakett osv.
De olika båttyperna kunde segla mot varandra genom ett slags respit-tal liknande dagens LYS-tal.
LYS växte fram på 1960 och 1970-talen.


Så här kunde en prisutdelning se ut i Långedrags Segelsällskap LSS på 1940-talet.
Orförande Alfons Eriksson håller upp Jullehornet medan Olle Theander ser på. (Se J18 nr 16).


LSS satte upp en nytt vandringspris och seglingarna fortsatte om Jullepokalen 1945-1954.
Denna Jullepokal togs hem för gott 1954, av Olof Andersson (Olle "Kakao") i J22 nr 33
efter tre segrar 1949, 1951 och 1954.


LSS satte upp ett tredje vandringspris :  Jullepokalen 1955?-1969. Även denna Jullepokal
togs hem för gott av Olof Andersson i J22 nr 33 efter tre segrar 1966, 1967 och 1969. 
(Se och läs mer om Jullehornen på J22 nr 1 och J22 nr 33).

Här nedan följer Långedrags SS. register över vinnare av Jullepokalen 1938-1959 :

1938     J22 nr 1        "Nabben II"      Joel Hellman.
1939     J22 nr 1        "Nabben II"      Joel Hellman.
1940     J22 nr 15      "Ziba"               Holger Johansson.
1941     J18 nr 35        BSF.1941         Artur Scherman.
1942     J18 nr 28      "Julie II"           Artur Scherman.
1943     J22 nr 5        "Skarven"         Efon Widén.
1944     J22 nr 1        "Nabben II"      Joel Hellman.
1945     J18 nr 87      "Thalatta"         Bengt Stigwan
1946     J18 nr 82      "Svanungen"     Olof Andersson.
1947     J18 nr 85      "Joker II"          Olle Theander.
1948     J18 nr 77      "Tärnan"           Harald Myrén.
1949     J22 nr 33      "Svanungen"     Olof Andersson.
1950     J18 nr 100    "Puck"               Hans Zelander.
1951     J22 nr 33      "Svanungen"     Olof Andersson.
1952     J18 nr 100    "Puck"               Hans Zelander.
1953     J22 nr 34      "Puck"               Gunnar Persson.
1954     J22 nr 33      "Svanungen"     Olof Andersson.
1955     J18 nr 102    "Flamman"        Calle Båysen.
1956     J18 nr 92      "Stardust"          Per-Olof Lomberg.
1957     J18 nr 102    "Flamman"        Calle Båysen.
1958     J18 nr 107    "Katja"               K.Nordström.
1959     J18 nr 92      "Stardust"          Per-Olof Lomberg
.
 

www.julleregister.se