J22 nr 9


J22 nr 9 "Kuling II" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1937 på Östen Svenssons

Varv i Uddevalla
. Enligt det gamla hansdskrivna Julleregistret byggdes endast en Långedragsjulle
i Uddevalla : J22 nr 9. Längd : 6,02 m. Bredd : 2,29 m. Båten var LSS utlottningsbåt 1937.
Det var Filip Anås som vann båten och blev dess förste ägare. Filip Anås var LSS:are i alla år.
Han var med i LSS styrelse som bl.a. sekreterare.
 
Båten var registrerad i SXK 1975 som "Kuling II" med ägare Sven Irving.

Ägarlängd :
1937              -                    LSS utlottningsbåt 1937
1937-?          ?                    Filip Anås  LSS Göteborg
1975            "Kuling II"     Sven Irving SXK
?                    ?                   ?

Var J22 nr 9 "Kuling II" finns i dag vet vi inte
.


Det fanns fyra varv i Uddevalla som byggde träbåtar innan Gustaf Thordéns : Uddevallavarvet

1. Gustafsbergsvarvet. (Se ovan!) De byggde större skepp som Briggar och Snaubriggar.

2. Brattåsvarvet. Detta varv låg under Brattås på den plats där senare Thordénvarvet startade.
Brattåsvarvet byggde Hukarjakter och Briggar. Att bygga Briggar var något av en specialitét
i Uddevalla.

3. Johan Nicklassons Varv. Det låg vid Lövåsberget där Marinhuset nu har sin sjötapp.
Alltså Bäveåns södra kaj. De byggde Kosterbåtar och Johan Niklasson själv kappseglade flitigt
i en Koster. Johan Niklasson dog 1932. Sönerna bestämde då att alla Johans kappseglingspriser,
ca 2 kg silver, skulle smältas ned för att skapa ett nytt vandringspris : Ägirskölden. Om detta
vandringspris seglas än i dag i Svenska Kosterbåtsförbundet. Johan Niklassons Varv blev senare
Uddevalla Mekaniska Verkstad
när ångan kom. De lagade tuberna i ångpannor. Båtarna drogs
upp på land vid motsatta sidan av Bäveån.

4. Uddevalla Båtvarv. Gustav Lundberg och Östen Svensson arbetade på varvet som bl.a.
byggde J22 nr 9. Östen Svensson blev senare anställd av Uddevalla Kommun. Uddevallavarvet
(Thordénvarvet) startade senare svetsarskola i Uddevalla Båtvarvs lokaler.

Förutom dessa fyra varv, där båtar byggdes, fanns Hjalmar Hedlunds Varv.
Detta varv låg på Fröland. Troligen var det endast ett båtuppläggningsvarv.
(Se de fem bilderna nedan).

(Uppgifter och bilder : Janne Dahl i Uddevalla 2014 -2015).


Byfjorden med Hjulmakarholmen sedd från Sörvikshöjd 1953. Hjalmar Hedlunds Varv på Fröland
ses t.h. i bild. I dag är Hedlunds varv borta. Hela viken är utfylld och fd. Volvofabriken, nu Benders
ligger där nu.   (Se mer nedan!)     Foto : Bengt G. Runnerström

Hjalmar Hedlunds Varv på Fröland i Uddevalla. I bildens mitt står en Långedragsjulle,
troligen en J22:a. Kanske var det J22 nr 9 "Kuling II" som byggdes i Uddevalla, men som
blev utlottningsbåt i Göteborg.  OBS! Vita livbåten t.v. Gamla livbåtar användes ofta förr
som fritidsbåtar, efter viss ombyggnad.

Hedlunds Varv på Fröland sett från sjösidan. J22:an akterifrån i bildens mitt.

Hjalmar Hedlunds Varv på Fröland i Uddevalla, finns inte kvar i dag. Hela bakgrunden blev helt
förändrad när Gustaf Thordéns Uddevallavarvet byggdes. Hjulmakarholmen t.v. plansprängdes
och området utfylldes. Där ligger nu Volvofabriken som sedan blivit Benders. Inte ens berget där
fotografen stod finns kvar! Berget har sprängts bort, malts till grus och sålts som vägbeläggning.

Vinterbild!  Hedlunds Varv på¨Fröland i Uddevalla sett från sjösidan.

www.julleregister.se