J22 nr 42


Ritning till J22 nr 42 av Roy Scherman 1950?

J22 nr 42 "Korpen" seglas av Hans Wedel 1960. Foto : Brita Wedel

Hönö Klåvas inre hamn 1951 eller 1952. Fr.v. Okänd J18?  J22 nr 42 "Korpen". 
Två Drakar, en av dem byggd i Oregon pine. Vitmålade furu Draken nr 37? 
J18 "Akka"  och  Snipan "Vågspel". 

Hönö Klåvas inre hamn. Utanför de två Drakarna, J22 nr 42 "Korpen och en okänd J18? 
Jonas Bentzen på däck med Nisse Dunér i luva. OBS! J22 nr 42 "Korpen" byggdes med
spetsig ruff framför masten.

Hela gänget i J22 nr 42 "Korpen". Nisse Dunér i luva, Olle Johnssons? bror
sittande med svart skärmmössa och Ulf Gerlack i vita byxor. I Draken t.v. sitter Joe.

Fr.v. Joe Bentzen, Olle Johnsson med fru och Nisse Dunér med smörgås!

Mats Seldén, Bengt Grundberg och okänd i furu Draken nr 37.


J22 nr 42
"Korpen". I det handskrivna Julleregistret från 1930-talet, står det i kolumnen Anm :  
Laurin
. Detta har tolkats så att Arvid Laurin ritade båten. Ovanstående originalritning skänktes
2012 till Julleregistret, som 2013 donerade ritningen till Bohusläns Museum. På ritningen står det : 
22 M2 LÅNGEDRAGSJULLE KONSTR. NR 42
. Signaturen under är Roy Scherman! 
 
Om ovanstående båtritning är J22 nr 42, vilket är sannolikt, är konstruktören Roy Scherman
och inte Arvid Laurin. -  Båten byggdes 1951 av John Josefsson på John och Harry
Josefssons Båtbyggeri
i Kungsviken, Orust.  Nisse Dunér berättade att John var missväxt.
Ryggen var krökt 90 grader. Harry höll sig alltid blygt i bakgrunden. Harry var högt uppskattad
båtbyggare av sin far John.
 
Förste ägare till båten var Alfred Hansson som köpte J22 nr 42 år 1951. Båten döptes till "Korpen".
Alfred var morbror till Per och Mats Seldén. Alfred hade båt, och hans bror Amandus, som kallades
"Manne" hade bil. De bodde på somrarna i föräldrahemmet i Mollösund. När Alfred var i Mollösund,
hade han båten och Per Seldén övrig tid i Långedrag.   

Bengt Wedel i Göteborg
skickade ett E-brev 2012-10-07 där han berättade : Jag förstår att ett
kolossalt arbete ligger bakom boken : Långedragsjullar, som jag med stort intresse tagit del av.
Jag gläder mig åt text och bilder av min käre kusin Mats Seldén som gick bort 21/10 2011.

Mats mor Anna Seldén (född Hansson) och Amandus, min far var syskon. De hade en ogift bror,
Alfred Hansson (*1899) som var ägare till J22 nr 42 "Korpen". Alfred och min familj bodde på
somrarna i Mollösund. Det började med J22 nr 31 "Samba". Den hade varit utlottningsbåt på
Järntorget i Göteborg 1948. "Samba" köptes året därpå (1949) av tre personer : Alfred Hansson
med 3/5 : delar, Mats Seldén med 1/5 : del och den sedermera LSS-ordföranden Ivar Ahlgren
med 1/5 : del.

Överenskommelsen var att Alfred skulle få disponera "Samba" under industrisemestern.
Under resten av året skulle Mats Seldén och Ivar Ahlgren få ha båten. Detta fungerade endast år
1949-1950. Det blev efterhand oenighet om vilken tid industrisemestern omfattade. Ivar Ahlgren
ifrågasatte överenskommelsen. Alfred tröttnade och sålde sina andelar till Ahlgren, som döpte om
J22 nr 31 till "Zaritsa".
 
Alfred kände att han ville ha en egen båt. Eftersom hans systerson Mats var båtbyggare och även
handlade med båtar, fick han i uppdrag att för Alfreds räkning beställa en ny J22:a på ett välreno-
merat varv. Båten skulle vara klar till sommaren 1951. Varför det till slut blev John Josefssons
varv i Kungsviken
, vet jag inte. Hela våren 1951 gick vi i spänd förväntan inför den nya båten.
En tidigare båt som familjen haft, hade fått namnet "Korpen", eftersom dess förre ägare kom från
Uddevalla (kalas Kôrpesta´n).

Det blev bestämt under våren att den nya båten också skulle få detta namn. En sommardag 1951
for min far, min bror och jag till Kungsviken med bil från Mollösund. Alfred och Mats kom i den
senares Vauxhall från Göteborg. Där låg båten! Ett sådant fint bygge. Hondurasmahogny i inred-
ningen. Vilken upplevelse att få gå ombord för första gången i en ny båt. Jag var tretton år och
minns det som igår. Jag har många ljusa minnen förknippade med J22 nr42 "Korpen".
Under hela min ungdomstid seglade vi med "Korpen". Varje vinter förvarades båten
Allmags varv.

Nisse Dunér i Lerum skickade ett brev med de fem nedersta bilderna. Han skrev : Fotona är från
1951 eller 1952. Båten blev klar 1951 och jag var ensam ombord, förmodligen var Maja hemma
hos mamma och pappa i Lillhärdal och hälsade på den helgen. Olle, Joe och Bengt i Drakarna
jobbade på Götaverken, vi var alla på samma avdelning. Mats Seldén i "Korpen" och Ulf i "Akka"
hörde till gänget. Här hade vi samlats i Hönö Klåvas inre hamn.

Enligt Anders Thölén i Göteborg kappseglade Mats Seldén med J22 nr 42 år 1951 och med sin
bror Per Seldén i LSS 1952-1953. Båda fanns med i Seglarbladets resultatlistor åren 1951 och
1952. Båten gick som ett "skollat troll", sa Nisse Dunér 2012. -  Per Seldén berättade i  telefon
2012-10-07 att det gällde att slå Olof Andersson i J22 nr 33 på kappsegling, vilket hände flera
gånger!  (Se J22 nr 33 "Svanungen"). Nisse Dunér sa : I resultatlistorna stod det alltid Per Seldén.
Per var nog rorsman och Mats Seldén gast

Förste ägaren Alfred Hansson hade J22 nr 42 "Korpen" till omkring 1975. Bengt Wedel skickade
2012-10-15 ett till E-brev med ovanstående fina bild, där båten seglades av Hans Wedel 1960.

Från Hans Ullbrandt på Hönö kom information : Jag var ägare till Amigovarvet på Hönö Röd,
och skulle renovera J22 nr 42.  Av ekonomiska skäl gick inte det. Båten låg i Hjuvik, men hade
blivit förstörd på land i en storm. Ägare till båten då var Gunnar H.Gustavsson. Båten sågades
av på mitten, blev satt ihop tillfälligt och blev lekbåt för barn. Kvar finns den lamellimmade stäven
och akterspegeln.

Konstruktionsritningen i original finns på Bohusläns Museum i Uddevalla för skanning till
Sjöhistoriska museets ritningssamling i Stockholm.

Bengt Edwardsson i Ljungskile skrev ett E-brev 2023-06-02 : Nu har jag planimetrat spantrutan
på Laurins J22 nr 42, vars ritning finns på Sjöhistoriska museet. (Se översta bilden). Jag fick deplace-
mentet till 1,69 m3 med reservation för skalfel. Alltså en vikt runt 1700 kg. Jag kanske ger mig på en
Hellmanritning på museet till hösten.


Ägarlängd :
1951-ca1975     "Korpen"     Alfred Hansson  Mollösund
ca1975-?             ?                ?
?-?                       ?                Gunnar H.Gustavsson  Göteborg
         
J22 nr 42 "Korpen" är förstörd.
 

www.julleregister.se