J22 nr 21


J22 nr 21 "Lunka".

J22 nr 21 "Lunka" ritades av Tage Hellman och byggdes 1942 vid Bröderna Arvid
och Gustaf Karlssons Båtvarv i Svineviken
, Orust. Längd : 6,40 m. Bredd : 2,35 m.
Förste ägare var Gustaf Oscarsson.
 
"Lunka" var registrerad i SXK 1974-78 med ägaren Bo Andersson, 1979-82 med ägaren
Leif Königson
, 1983 med ägaren Stig Königson och 1985 med ägaren Anna Fjällman

Det finns ett köpekontrakt från 1984 där säljaren heter Lars Lindholm i Partille och köparna
Anna Fjellman / Katarina Heed
. Sven Sarnell ägde båten 1992 - 1997. Andra ägare var
enligt uppgift : Axelsson? och Johan Kinde i Göteborg

Lennart Kinde
(sonson till Johan Kinde) på Båtbyggarskolan i Henån, köpte båten i Långedrag
genom ett försäkringsbolag. Han seglade den till Orust. Båten var då i gott skick. Lennart hade
båten bara en säsong och sålde den av tidsbrist 2004. Bättre att sälja, än att låta båten förfalla.
 
Nicklas Byström i Rönnäng på Tjörn
var "Lunkas" ägare fram till 2017-04-02.
Båten har stått på land de tre sista åren.

Bo Ulfvenstierna i Sunne skickade ett E-brev 2017-04-02 :  Det känns högtidligt att ha fått
J22 nr 21 "Lunka" i gåva! Jag ska göra mitt bästa att leva upp till "vårdnadstagandet"!

Jag bor i Sunne, Värmland på en liten gård, men har barn och barnbarn i Göteborg och jag hoppas
att de också skall få glädje av båten. Det är något visst med träbåtar. Jag har haft flera stycken och
vet att det innebär en hel del arbete, men det är bara kul, nu när man har tid som pensionär. Jag har
många fina minnen från västkusten, från barn och ungdomsår. Min far var ivrig sportfiskare och ett
par tre gånger per sommar och höst var vi i Bohuslän. Det var roligt och spännade. Jag gjorde värn-
plikten på jagarna "Småland" och "Halland", som nu ligger i Göteborg. Så småningom skaffade jag
mig en Koster och lärde mig segla någorlunda, Nu har jag kustskepparexamen och VHF-certifikat.

"Lunka" kommer att ha hemmahamn på Lysekils marina där jag har båtplats. I Rixö kommer jag
att jobba med båten i lugn och ro, jag bor då i min retro-husvagn där jag har tillgång till el med mera.
Jag har knutit bra kontakter med ortsbor och på marinan. Jag tycker att Långedragsjullarna står för
mycket av Bohuslänsk kultur och planen är att när båten är sjöklar, kunna ligga ute i skären och fiska,
segla, sola, läsa och skriva under en stor del av sommaren, med andra ord... ha det bra.

Jag skriver om ett och annat i bokform och det är troligt att "Lunka" dyker upp i några skildringar!
Även fortsättningsvis med namnet "Lunka".

Nytt E-brev från Bo Ulfvenstierna 2017-04-03 : Jag pratade med Niklas Byström. Han tyckte
att det mesta i båten är i bra skick. Han hade haft en båtbyggare som bytt en bit av stäven härom året.
Kölbultarna ser fina ut, tyckte han. Jag pratade även med Sven Sarnell som ägde "Lunka" 1992-1997.
Kölbultarna var bytta när han övertog båten 1992. Sven hade seglat mot J22 nr 1 som hade en mycket
skicklig seglare. Det var tydligt att "Lunka" varit med och kappseglat i alla fall.

Niklas Byström skrev 2017-04-04 ett E-brev :  Det känns jättebra att någon vill ta sig an henne och
ge henne den vård hon förtjänar. Hoppas verkligen att hon kommer i sjön igen så snart som möjligt.

       Gåvobrev!  2017-04-04
Med detta brev intygas att Bo Ulfvenstierna övertar ägandet av J22 nr 21 "Lunka". I detta köp ingår
naturligtvis också alla inventarierna såsom segel, rigg, fock och inredningsdetaljer od.  Niklas Byström.
                                                                                                 
Bo Ulfvenstierna fortsatte 2017-04-06 kontakta f.d. ägare och skrev :  Hade kontakt med en tidigare
ägare i går, Leif Königson, som hade båten 1979-1984. Hans far Stig Königson hade båten registre-
rad på sig 1983-1984. Leif hade bytt kölbultar, som jag förstod allihop, galvade, samt allt döträ. Han
hade en del roliga historier att berätta och några bilder som han skulle skicka.

Bo Ulfvenstierna skickade ett E-brev 2017-04-22 med den grundliga undersökning han gjort av
ägarlängden genom att ringa runt till alla tidigare ägare : J22 nr 21 hette enligt skylten i båten "Tullan".
Namnet kan vara ett kvinnonamn, eller som i vissa dialekter betyder tulla detsamma som vagga,
"långtullan" t.ex. Om det avses i fallet med nuvarande namnet "Lunka" är inte gott att veta.

1942 var alltså Gustaf Oscarsson förste ägare.
1969 ägdes "Tullan" av Ingemar Andersson i Göteborg.
1970-1972 Rolf Melander, nu Sjöscoutledare i Göteborg. Han berättade att han köpte båten av
en person vid namn Ingemar och som jobbade för Ramells Radio Hisingen. När Rolf köpte
båten låg den på Näset. Rolf kom ihåg att det satt en skylt i båten då, och på den stod båtens namn :
"Tullan".

1974-1978 ägdes båten av Bo Andersson i Göteborg. Troligen bytte båten då namn till "Lunka".
1979-1984 hade Leif Königson "Lunka". Det namnet behöll båten framgent.
1984-1985 Lars Lindholm i Partille var ny ägare.
1985-1992 ägdes båten av Anna Fjellman och Katarina Heed i Göteborg.
De dukade om ruff och däck. Virket under var bra.
1992-1997 Sven Sarnell ny ägare.

1997-2003? någon Lennart Kinde har ej ägt båten, enligt brodern Stig Kinde.
2003-2004 läraren på Båtbyggarskolan i Henån, Tomas Hansson, köpte "Lunka" av ett försäkrings-
bolag i Göteborg
. Tomas hade båten ett år, tyckte hon seglade fantastiskt bra, att virket och övrigt var i
gott skick. Båten hade dubbla fiolstag och barduner. Han hade för avsikt att behandla några skavmärken
på ena bogen. Istället blev det så att en dåvarande elev : Jon Buskqvist, numera båtbyggare på Tjörn,
"Jon i Boa" förmedlade båten till en bekant : Niclas ByströmTjörn. Jon bedömde båten vara i bra
skick. Han fick i uppdrag att byta en liten bit i stäven, där det skavt. Det är möjligt att detta som Tomas
Hansson åsyftat, eftersom bogarna inte uppvisa några skavmärken.

Bo Ulfvenstierna skickade ett E-brev 2017-09-06 och bifogade en serie om 6 bilder (se nedan) :
Nu är "Lunka" hämtad från Tjörn och körd till Rixö. Tyvärr kunde inte vagnen tas med samtidigt, utan vi
fick lägga "Lunka" på sidan och det var med nöd och näppe det fanns plats för det. Hon har legat på land
i fyra somrar nu. Sommaren 2017 som varit, inte täckt. Jag har inte haft möjlighet att göra någon närmare
undersökning, men det finns inte en enda torrspricka i skrovet. Masten har tidvis legat direkt på marken.

Jag tror dock att hon kan bli fin igen, fast mycket jobb väntar. Nu ligger hon i vagnen, som hämtades
separat dagen efter, och är täckt med presenning i Rixö. Segel, bom, sittbrunnstält och övrig utrustning
är i fint skick. Tack igen till Niclas, som var med och lastade!

Nytt E-brev från Bo Ulfvenstierna 2017-09-08 :  Tack för de goda råden. Jo, jag vet nog hur en båt
ska lyftas. (Se bilderna och texten nedan). Nu visade det sig att den bil vi egentligen skulle ha haft var
på verkstad den dagen. Frågan uppkom då om vi skulle ställa in alltsammans. Transporten skulle i vart
fall betalas plus timpenning till cauffören ca 5000 kr. Vad som fanns att välja på var att lägga båten
snett på flaket. Även Niclas Byström som kände båtens bygge och kondition ansåg att det inte skulle
innebära några problem att göra så. Så vi gjorde så. Och for till Brastad, Rixö. Jag hade då jobbat
16 timmar i sträck och hade ryggskott, men fick alla durkar, luckor, britsar m.m. stuvade in i båten
och allt övrigt segelsäckar, hamnkapell, tågvirken, skot stuvat i bilen. Jag körde sedan till Värmland
och var hemma vid ett-tiden på natten och hade då varit verksam i tjugoen timmar utan avbrott.

På Tjörn hade båten förvarats utomhus, visserligen med presenning några år men sedan i våras utan.
Masten låg direkt på marken, överväxt på vissa ställen, och en spridare hade gått av vid fästet, rutten.
Vad jag kunde se fanns inte en torrspricka i något bord, varken över eller under vattenlinjen. Även las-
karna verkade normala och täta. Spunningen vid stäven likaså. Båterns fernissa är helt avflagnad på
många ställen och det är svårt att säga hur träet ser ut slipat och lackat. Dukdäcket var mycket smutsigt
och solkigt, men jag tror duken är hel. Rufftaket mest avflagnat, målat med felaktig färg nån gång. Sitt-
brunnsbänkar och sargar illa flagnade men inget ruttet vad jag kunde se. Det kan finnas en svag punkt
uppåt akterspegeln, möjligen mjukt trä på ett ställe, men även detta får undersökas.

Hon ser mycket fin ut i bordläggning, spant och kölstockar inombords. Hon har varit väl skött och trots
"förfallet" utstrålar hon hög klass i form och bygge samt träkvalité.

Enligt ett inkommet E-brev 2018-05-18 är J22 nr 21 till salu på Blocket från den 2018-05-06.
I rapporten står det : Var och tittade på J22 nr 21. Den är i mycket dåligt skick. Bl.a har alla borden
till akterstäven släppt. Akterspegeln rutten. Synd på en så grann J22:a.

Bo Ulfvenstierna har varit i telefonkontakt med www.julleregister.se :  Bo har drabbats av sjukdom
som gör att han inte kan arbeta med sina båtar i Rixö som han tänkt. Därför har han sålt båtarna till
Runo Lander i Lysekil
som lade ut J22 nr 21 på Blocket, där båten var till salu. Masten påstås
vara såld men inte båten.

Sven Sarnell kom till Båtmässan i Göteborg 2019 och konstaterade glatt att han var med i Julleregistret.
Nu hade han fått stroke, men klarade sig ändå riktigt bra. Sven ägde J22 nr 21 "Lunka" åren 1992-1997.
Båten låg då i GKSS hamn.

J22 nr 21 "Lunka" förefaller 2020-10-11 ha oklara ägandeförhållanden. Bo Ulfenstierna i Sunne har
fått "Lunka" tillbaka hösten 2020 säger Runo Lander i Lysekil, medan Bo Ulfvenstierna inte vill ha båten
tillbaka. Båten har inte gått att sälja, trots långvariga försök, även på www.julleregister.se  Nytt!-sidan.
Vi hoppass dock att båten ska hitta en ny ägare som vill satsa på den ursprungligen fina J22 nr 21 "Lunka".
Ägarlängd :
1942-?             ?               Gustaf Oscarsson
?      -1969       ?               ?
1969              "Tullan"      Ingemar Andersson  Göteborg
 ?     -1970     "Tullan"      Ingemar på Ramells Radio Hisingen.
1970-1972     "Tullan"     Rolf Melander  Göteborg
1974-1978     "Lunka"     Bo Andersson  Göteborg
1979-1982     "Lunka"     Leif Königson  Göteborg
1983-1984     "Lunka"     Stig Königson  Göteborg
1984-1985     "Lunka"     Lars Lindholm  Partille
1985-1992     "Lunka"     Anna Fjellman och Katarina Heed  Göteborg
1992-1997     "Lunka"     Sven Sarnell  Göteborg
1997-2003     "Lunka"     Axelsson?  och Försäkringsbolag  Göteborg
2003-2004     "Lunka"     Tomas Hansson  Båtbyggarskolan Henån
2004-2017     "Lunka"     Niclas Byström  Rönnäng  Tjörn
2017-             "Lunka"     Bo Ulfvenstierna  Sunne 
2018-             "Lunka"     Runo Lander  Lysekil  Rixö       

Vem av Bo och Runo som är båtens ägare får framtiden utvisa.

       
J22 nr 21"Lunka" står täckt med presenning på en vagn i Rixö.


J22 nr 21 "Lunka" lastas i Rönnäng och körs till Rixö 2017.

Så här får man inte lyfta en båt! Båten måste hängas i en fyrkantig lyftruta av rör, annars
är risken stor att båtens bord pressas samman och båten förstörs. Sådana olyckor har hänt!

Båten ska stå lodrät upp på flaket med två stöttor på vardera sidan vid transport.
Ligger båten ned på sidan på flaket, kan båtens bord tryckas samman och skadas.

www.julleregister.se