J22 nr 2


"Årets nya typ av Långedragsjulle 22 kvm segelarea. Den förutvarande typen hade 18 kvm."
Bildtext ur tidningen Seglarbladet nr 15 sid 139, 1932 om det årets utlottningsbåt : J22 nr 2.
I seglet ser man en stor svart prick, som i verkligheten var gul, men som av någon anledning
blev svart på foto, enligt Nils Hellman (*1915-2012). Pricken med LSS märke visade att
båten var årets utlottningsbåt i Långedrags SS (se J22 nr 1 och J22 nr 5).


J22 nr 2 "Svanungen" kappseglar mot J22 nr 1 "Nabben II" 1932. 

Startlista 1933. Jullar 22 kvm. De tre som fanns då! 
J22 nr 1 "Nabben II", J22 nr 2 "Svanungen" och J22 nr 3 som fick namnet "Yar-Yar II"
men som 1933 var LSS utlottningsbåt med rorsman A.W.Abrahamsson i LSS. 
 

Starten har just gått vid röda flaggorna. Kappsegling i Långedrag 1934?
J22 nr 2 "Svanungen" tredje båt fr.v.


Kappsegling med SS Frams gaffelriggade Kostrar 1936? J22 nr 1, årets utlottningsbåt J22 nr?
och längst t.h. J22 nr 2 "Svanungen". SS Fram och LSS genomförde tre till fyra gemensamma
kappseglingar på 1930-talet.


SS Fram 40 år Jubileumsregatta 12 juli 1936. Kostrar och J22:or. J22 nr 2 "Svanungen" tredje båt fr.v.


BSF Badgästernas Seglar Förbund  1:a Pris  Svanungen  Hönö  20/8 1933.
 

J22 nr 2 "Svanungen" ritades av Hjalmar Olsson 1931 och byggdes 1932
vid Bröderna Arvid och Gustaf Karlssons
Båtvarv i Svineviken, Orust.
 
Som det står i Byggnadsbeskrivningen : Båten bygges på klink, av kvistfri kärnfuru med köl,
stävar och akterspegel i Ek. Spanten av väl vuxen Ek med väl förskjutna haklaskar. Däcket
av kvistfri gran med talgat garn i spånten. Båten kopparnitas i så väl spant som bordläggning.
Bänkar och tofter i kvistren furu. Sarg och skarndäck kvistren Ek. Rodret av Ek tunnas väl
akterut. Allt smide galvaniseras. Båten oljas en gång med rå, en med kokt linolja samt fernissas
tre gånger. Båten mönjas i botten ut och invändigt samt patentas. Ovan vattenlinjen målas ett
8 cm brett bälte i vit färg. Båten drives om behöves med bomullsgarn och måste vara full-
komligt tät.  Arendal Aug.1931. Hjalmar Olsson  (Se ritningen i inledningen till J22).

J22 nr 2 var utlottningsbåt för LSS 1932. Förste ägare var Olof Anderson i Göteborg. 
Han kallades för Olle "Kakao". Olle arbetade vid Tullen i Göteborg och var då blivande
vice ordförande i Långedrags SS. Han vann nog inte båten, utan köpte den för 700 kr,
kanske av vinnaren? 

Det var Olle som började föra det handskrivna Långedragsjulleregistret, som sedan Torsten
Andersson fortsatte föra, och som sedan 2009 finns utlagt på nätet www.julleregister.se av
Bengt Arne Runnerström i Uddevalla (se J22 nr 1).

"Svanungen hade järnköl men besättningen bytte till blyköl hos Hjalmar Olsson på Arendals
Båtvarv i Göteborg, för att få båten styvare för snabbare gång.

J22 nr2 var registrerad i GKSS 1948 och 1951 som "Peggy" med ägare Håkan Törnebohm,
och i SXK 1958-62 som "Periplus" med ägaren Torsten HabyRuno Ögren köpte båten av
Torsten Haby
på 1960-talet. Det satt då en Albin O-11 motor i båten. En kille på Volvo
köpte båten i slutet på 1960-talet. Båten sågs segla i Bohuslän sent på 1960-talet.

J22 nr 2 "Svanungen" gick under i orkanen 1969.


Ägarlängd :
1932-1932          LSS 1932         Utlottningsbåt 1932  Vinnare : ?
1932- ?              "Svanungen"     Olof Andersson LSS  Göteborg
1948-1951         "Peggy"             Håkan Thörnebohm
1958-1962         "Periplus"          T.Haby
1960-talet            ?                       Runo Ögren
1960-talets slut    ?                       En kille på Volvo
1969  förstörd
  
J22 nr 2 "Svanungen" blev förstörd i orkanen 1969.
 

www.julleregister.se