J22 nr 18


J22 nr 18 "Mareld" vid kaj i Västerås 2001.

J22 nr 18 "Mareld" som hon stod uppställd utanför Fritidsbåtsmuseet i Västerås 2007.
 

J22 nr 18 "Mareld" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1941 av Arvid Berndtsson,
Kalvsunds Båtvarv
. Båten registrerades 15/8 1942. Pelle Svensson var förste ägare.
Båten beställdes extra lång vilket åstadkoms genom att mittspanten flyttades isär.
Längd : 6,70 m. Pelle Svensson hade båten bara en sommar.

Christer Uppfeldt, arkitekt i Uppsala, kom till Båtmässan i Göteborg 2018-02-03 och berättade
att familjen var ägare till J22 nr 18 åren ....          Båtens namn var "Mareld".
 
Bertil Olofson i Uddevalla
(*1935) berättade 2009-06-03 : Familjen Einar Olofsson
köpte båten 1943 för 3.500 kr av Pelle Svensson som hade möbelaffär på Linnégatan i Göteborg. 
Båten var lyxutrustad med två askkoppar i rostfri plåt, fastskruvade i skotten på lämpligt avstånd
från kojerna. Askfaten togs bort då familjen Olofsson inte rökte.

Jag, som då var 8 år gammal, och min pappa cyklade till Långedrag en kväll i September 1943
för att titta på båten som familjen skulle köpa. Eftersom det var krig var alla ljus släckta. En kväll
i September är mörk, så vi fick känna oss fram inne i båten. Jag hittade en dynamolampa som jag
tände. Men pappa blev galen, så jag fick släcka den snabbt.    

Det fanns länsor mellan öarna för att hindra insegling under kriget. Länsor var stora timmerstockar
som sammankopplats, likt cigarrer i en cigarrask, med kätting. De öppnades bara vid vissa tider på
dagen av en vedettbåt från basen på Donsö. Ett Tyskt trupptransportfartyg med stor Tysk flagga
med hakkors, hade meddelat att de ämnade gå inomskärs, öster om Vrångö, Donsö, Asperö, Rivö,
Kalvsund och Marstrand, och fått tillstånd till detta, varför vedettbåten kom ut och öppnade länsorna.

Då passade familjen Olofson på att smita ut samtidigt med sin J22 nr18 "Mareld", men blev snabbt
upphunna av vedettbåten som sköt varningsskott. Familjen fick visa legitimation och papper på att
de ägde båten, varefter de fick segla tillbaka in bakom länsorna igen. Strax efteråt öppnade vedett-
båten länsorna för vanlig båttrafik. - Så långt Bertils Olofsons berättelse.

Ett exempel på militär maktutövning och svensk undfallenhet inför Tyska Riket under kriget!

Under många år kappseglade Bertils pappa Einar med "Mareld" i Långedrag. Båten var registretad
i GKSS 1951 under namnet "Mareld" med ägare Einar Olofsson. Enligt Anders Thölén i Göteborg
kappseglade Einar Olofsson med "Mareld" 1952 och sonen Bertil Olofsson som 18-åring 1953.
De fanns med i Seglarbladets resultatlistor de åren. Bertil var gast redan vid tolv års ålder.

En gång låg de före de andra in mot mål. Då kom det en roddbåt i vägen, vars besättning hade
uppmärksamheten riktad in mot land. Se upp för roddbåten, ropade Bertil. Vi var tvungna att
väja för ekan och förlorade därmed segern. Det var kappsegling på 1950-talet! Bertil har flera
guld och silverplaketter från dessa Långedragsseglingar.

Einar Olofsson var först med genomgående lattor i seglet. Eftersom de byggde modellflygplan
hemma, där balsaträ kläddes med siden, gjorde de genomgående lattor av ask 4-5 cm breda,
4 mm tjocka vid akterliket och 0,5 mm vid mastliket, klädde lattorna med siden och målade med
zaponlack. Det var stort motstånd mot denna nymodighet, men storseglaren Pelle Lomberg följde
efter. (Se bilderna på J18 nr 92).
 
"Mareld" var registrerad i GKSS båtförteckning 1948 med ägaren Einar Olofsson.
J22 nr 18 såldes 1954.   

Båten var registrerad i SXK 1958-59 som "Lotta" med ägaren L.Edstam, 1960-62 som "Artonjie"
med ägaren B.Sahlström, 1964-1974 som "Yaiko" med ägaren H.Lindahl. Siste private ägare
var Peder Thoresen i Västerås. Han skänkte båten till Fritidsbåtsmuseet i Västerås.

De kontaktade www.julleregister.se då de inte hade plats att ställa in båten på museet. De tyckte
att båten var i sådant skick att den borde gå att sätta i stånd och seglas än i många år. Trots många
telefonsamtal och försök att få någon intresserad av att ta över båten gratis och frakta den tillbaka
till västkusten, lyckades det inte. Bara fraktkostnaderna på lastbil skulle bli runt 10.000 kr.
En tidsgräns sattes upp, som vi alltså inte klarade. 

Ägarlängd :
1941-1943      ?                   Pelle Svensson  Göteborg     Möbelhandlare
1943-1954     "Mareld"       Einar Olofsson  Göteborg
1958-1959     "Lotta"          L.Edstam
1960-1962     "Artonjie"     B.Sahlström
1964-1974     "Yaiko"         H.Lindahl
?                      ?                   Peder Thoresen  Västerås
?                      ?                   Fritidsbåtsmuseet  Västerås
2007                                     Båten förstördes i Västerås pga. platsbrist.       

J22 nr 18 "Mareld" blev förstörd i Västerås 2007.

 

www.julleregister.se