J18 nr 9


J18 nr 9 "Roy" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1934 eller 1938? i Rönnäng. 
Förste ägare var Martin Ström i Göteborg. Båtens första namn var "Roy" och seglade GKSS
Höstregatta 1938-08-13 med Rune Ström som rorsman. Martin Ström kappseglade flitigt!

J18 nr 9 var registrerad i SXK 1965-67 som "Alka" med ägaren Ulf Gerlach.
 
Nisse Dunér i Torslanda berättar om sina seglarkompisar : Ulf Gerlach hade J18 nr 9
på 1950-talet. Ulfs J18 hade "slagsida" på söndagsmorgnarna, när hans flickvän var ombord. 
Av sådant blir lätt äktenskap, sa Nisse. Båtkonstruktören Mats Seldén  hade byggt J22 "Korpen".
Olle Johnsson seglade Drake. Han jobbade på Götaverkens maskinavdelning, liksom jag och
Bengt Grundberg, som seglade Drake nr 37 byggd i fur.     

Ägarlängd :
1934?-1938     "Roy"      Martin och Rune Ström  Göteborg
1965-1967       "Alka"     Ulf Gerlach  Göteborg
?                        ?             ?

Var J18 nr 9 "Roy" finns i dag vet vi inte.

Kappseglingsreportage 1939. Klipp ur Göteborgspressen. (J18 nr 9 "Moy" ska vara "Roy") :


17/6 1940 :


1940 :

www.julleregister.se