J18 nr 83
J18 nr 83 "Malla" ritades av Tage Hellman och byggdes 1945 av Bröderna Karlsson & Söners
Båtvarv i Svineviken
, Orust. Längd : 6,05 m. bredd : 2,28 m. Förste ägare var Fritiof Hagström. 

Enligt SXK-matrikel från 1949 (sid 194) ritades J18 nr 83 av Roy Scherman och byggdes av
Otto Arvidsson i Svineviken 1945. Båten ägdes 1949 av Direktör Erik Cederqvist i Stockholm.
Båtens namn 1949 var "Tetis". (Uppgift 2016-01-20 av Anders Wiss i Torsby, www.stjärnbåten.se).

J18 nr 83 kan vara ritad av Roy Scherman. Under åren 1944-1949 ritade Tage Hellman och
Roy Scherman omväxlande nästan var och var annan J18. Troligen berodde det på att deras
båtar ansågs vara lite snabbare än Hjalmar Olssons. De hade rakare stäv och fick därmed en
längre vattenlinje.  -  Otto Arvidsson i Svineviken var en av sönerna till Arvid Karlsson på
Bröderna Karlsson & Söners Båtvarv i Svineviken, Orust.


Båten hette då "Gri Gri" enligt Jan Berglund i Stenungsund. Ovanstående bilder har vi hittat i Jens
Lombergs i Stenungsund album efter sin bror, storseglaren Pelle Lomberg. Det är kappsegling efter
1945 och J18 nr 83 ligger mitt i bild. 

Lennart
Hagström seglade "Gri-Gri" vid Kullaviksdagen den 6/7 1947. 
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012). 

J18 nr 83 var registrerad i GKSS båtförteckning 1948 som "Yipi-ay" med ägaren Bengt Hedström.
Båten var registrerad i SXK 1950-51 som "Tetis" med ägaren Erik Cederquist, 1970 som "Cymbal"
med ägaren M.Sjöberg och 1971-74 som "Malla" med ägaren C.Ulfheim.   

En annan ägare var Jan Henrik Björkman, som hade båten på Väddö. "Malla" var registrerad i SXK
1975. Jan Henrik var 2006 boende i Bryssel, 75 år gammal. Markus Månssons pappa köpte båten
av Jan Henrik 1976-77 och hade den till 2004. Markus ska ha varit ute med "Malla" i storm 27 m/sek.
innanför öarna. Båten seglade då utmärkt med bara 2 kvm. segel, vilket visar Långedragsjullarnas sjö-
värdighet.

"Malla" såldes 2004 till Urban Grahn och Magnus Johansson i Stockholm som blev båtens sista
ägare. Från Gröndalsvarvet fanns båten med i Träbåtssällskapet "Skeppsmyrans" TSSM förvaltning
2004-2009. Ägarna försökte senare sälja, eller skänka bort båten, utan att lyckas, varför beslut
fattades om att skrota den. 

Ägarlängd :
1945-1947         "Gri-Gri"     Fritiof Hagström 
1947-1948         "Gri-Gri"     Lennart Hagström
1948-1950         "Yipi-ay"     Bengt Hedström
1950-1951         "Tetis"         Erik Cederquist
1970                  "Cymbal"     M.Sjöberg
1971-1974         "Malla"        C.Ulfheim
1975-1976?       "Malla"        Jan Henrik Björkman  Väddö
ca1976-2004     "Malla"        Markus Månsson
2004-2004         "Malla"       Urban Grahn och Magnus Johansson  Stockholm
2004-2009         "Malla"       Träbåtssällskapet Skeppsmyrans TSSM

J18 nr 83 "Malla" är skrotad.
 

www.julleregister.se