J18 nr 64


J18 nr 64 "Maj" någon gång 1974-1975 i Bohuslän.

Vykort från Marstrand avsänt 1966.  J18 nr 64 "Maj" seglar förbi färjan och två minsvepare.


J18 nr 64 "Maj" ritades av Roy Scherman och byggdes 1944 av Bröderna Karlsson & Söner
vid Svinevikens Båtvarv, Orust.
 Förste ägare var Direktör Gustaf Lundberg sommarboende på
Styrsö


Eva Malbert
(Lundberg) dotter till Gustaf, kom till Båtmässan i Göteborg 2012 och berättade att
familjen först bodde på Styrsö 1944 till 1960-talet, varefter de flyttade till Fjällbacka och bodde där
till 1974-75. J18 nr 64 "Maj" låg vid boj vid varvet. Båten såldes senare i Göteborg till en nya ägare
i Vänersborg.   

Båten fanns registrerad i GKSS 1948 och 1951 som "Maj". (Se J18 nr 62 om Roy Scherman).

Bilden överst har vi fått i ett E-brev 2011-12-25 av Lars-Erik Niklasson i Norge.
Bilden var skannad från en diabild och var alldeles blå. Efter konvertering till svartvitt
kunde bilden visas här. Fotot var taget någon gång 1974-1975 i Bohuslän.

Gunhild Mark i Göteborg (J18 nr 74) skickade ett E-brev 2016-03-11 :  I ett anfall av nostalgi
tittade jag i en låda med memorabilia och hittad ett vykort som en god vän skickat mig under en
seglats i Bohuslän. Kortet är daterat augusti 1966 så bilden lär väl inte vara så väldigt mycket äldre.
Eftersom jag blev J18-entusiast 1973 så har jag vid tillfället, då jag fick kortet, sannolikt inte noterat
att J18 nr 64 seglar in i Marstrands hamn. Nu först gjorde jag det.

När jag ser bilden kan jag ju konstatera att Roy Scherman satte en omisskännlig prägel på sin
konstruktion. Språnglinjen! Det skulle lika gärna kunnat vara min J18 nr 74! Det verkar av registret
att döma som "Maj" inte finns kvar, men någon kanske känner igen sig från sittbrunnen i J18 nr 64
"Maj" från mitten av 1960-talet.

Ägarlängd :
1944-1960-talet     "Maj"     Gustaf Lundberg  Styrsö  Göteborg
?                             "Maj"     ?
1974-1975             "Maj"     Gustaf Lundberg  Fjällbacka
?                              ?            ny ägare i Vänersborg

Var J18 nr 64 "Maj" finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se