J18 nr 52


J18 nr 52 "Ann-Katrin" seglas utanför Stenungsund 1968-1969 av Virve och Jerzy Lutecki.

Natthamn i Stockevik på Tjörn 1968-1969.  Närmast J18 nr 52 "Ann-Katrin" med Virve Lutecki
och sonen Peter. T.v. Kostern K20, med Bengt Ingemansson från Lysekil, som vi hade följe med.


Virve och Peter Lutecki vid J18 nr 52 "Ann-Katrin" troligen i Stockevik på Tjörn.

J18 nr 52 "Ann-Katrin" byggdes 1943 av Bröderna Arvid och Gustav Karlsson i Svineviken,
Orust
.  J18 nr 52 var LSS utlottningsbåt 1943

"Ann-Katrin" var registrerad i SXK 1960-62 med ägaren H.Almberg.

Jerzy Lutecki
i Partille skickade ett E-brev 2019-07-20 med bifogat mätbrev (se nedan) :  Jag sökte
efter uppgifter om min båt J18 nr 52 "Ann-Katrin" i www.julleregister.se men såg då en massa frågetecken
som behöver rätas ut, och några kan jag hjälpa till med.  Här kommer lite uppgifter om vem jag köpte
J18 nr 52 ifrån och vem jag sedan sålde den till :   Fr.o.m. 9/5 1968 = Fredrik Hallencreutz.
Fr.o.m. 9/5 1968 - 25/6 1969 = Jerzy Lutecki.  Fr.o.m. 25/6 1969 = Claes Lorentzon.

Jerzy Lutecki
berättade vidare i ett E-brev 2019-08-02 : Vet inte vem som utförde ombyggnationen av
ruffen, lade till ett extra bord över däcket samt satte dit ett peke i ek i förstäven, så att segelarian därmed
blev 22,19 m2.

Ägarlängd :
1943                 -                       LSS utlottningsbåt
1943-1962       ?                       ?
1960-1962     "Ann-Katrin"     H.Almberg SXK
?      -1968     "Ann-Katrin"     Fredrik Hallencreutz
1968-1969     "Ann-Katrin"     Jerzy Lutecki  Partille
1969-?           "Ann-Katrin"     Claes Lorentzon
?                      ?                        ?
  
Var J18 nr 52 "Ann-Katrin" finns i dag vet vi inte.
 

Mätbrev för J18 nr 52 "Ann-Katrin" utfärdat 9/9 1963 av Västerås Segel-Sällskap.

www.julleregister.se