J18 nr 49


J18 nr 49 "Libra".BB låring med utombordarfäste.

Kölen med utanpåliggande blytyngd.

Akterspegeln med utombordarfäste, roder och namnbräda.

Roder och akterstäv SB.

Förstäven SB.

Kölregionen BB.

Utanpåliggande blytyngd på kölen.

Registreringsplåten är välbevarad.  Från 20 maj 1942. Kappseglingsnummer 49.

Främre delen av sittbrunnen, ruffen med ruffluckan.

Sittbrunnen och akterdäck.

Förut invändigt.

Invändigt förut med mastfisk.

Ventil med gardin invändigt SB sida.
Bordläggning och spant invändigt.

Bordläggningen och spant invändigt akterut.

Mast och bom på hyllan..

Segelsäckarna.

Storseglet J18 nr 49.

Duckman Sails, Sailmasters Strömstad Sweden.

Segeldetaljer med travare på storseglet.

Storseglets skädda med fäste för storfallet.

J18 nr 49 "Libra" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1942, men okänt var.
Längd : 6,0 m. Bredd : 2,15 m.  Förste ägare var Doktor Rodhe, Draget i Onsala

Båten var registrerad i SXK 1963 som "Fu Ling", 1955-61 och 1963-64 med ägaren E.Grundmark
och 1974 som "Maja" med ägare P.Colliander. Båten såldes sedan till Harry Eriksson i Trosa.
Han i sin tur sålde båten 1979 till Björn Fornander i Färentuna vid Mälaren.

Björn Fornander skrev ett E-brev 2012-07-06 :  Vi köpte båten 1979 och döpte den till "Libra".
Hon ligger på land, uppbockad, sedan några år i mitt båthus med lagom fuktighet, svalt och
inget direkt ljusinsläpp. Hon är seglingsduglig, välhållen, men är i behov av en rejäl upprustning.

Facebook skrev Bernt Karlsson 2016-09-03 :  Vi hade tidigare en J18 "Fu ling" också ett
Hjalmar Olsson bygge från 1942, min första segelbåt. (Se J10 nr 281).

Sigyn Fornander skrev ett E-brev 2019-09-16 :  Vi har J18 nr 49 som del i vårt dödsbo efter
pappa Björn Fornander. Han hade många järn i elden och detta var ett av projekten som inte
hanns med.

"Libra" står avmastad, torrt och tryggt i båthuset som hon gjort hela tiden. Mast och rullbom syns på
bilderna (se ovan). Vant m.m. är i bra skick. Seglen är inte original men nysydda med originaldetaljer
kvar. Durkar i original och dynor av äldre modell finns.

Båten användes av oss från 1980-talet fram till början av 2000-talet, då hon lades in i båthuset med
tanken att hon skulle rustas. Däcket lades om innan vi köpte båten, men det blev inte bra, så idén var
att däcket också skulle vara med i rustningen.

Bra möjlighet att lägga båten på slipvagn finns, med åtkomst från land och vidare transport.
Vår fundering är om någon skulle vara intresserad att ta över ägandet av båten för restaurering och
användning. Vi känner att det ödet är trevligare än alternativet med "båtskrot" och att hon får möjlighet
att segla igen.

Sigyn Fornander skickade ett nytt E-brev 2020-09-01 :  Vi har flyttat båten till slipvagnen i båthuset
för vinterförvaring. Höstens och vinterns jobb blir att åtminstone göra ren den och ta fram charmen igen.
Vi hoppas att hon seglar igen så småningom.

Nytt E-brev från Sigyn Fornander 2022-12-14 :  Julhälsning från Mälaröarna!  Båten ligger kvar
i båthuset och är fortfarande till salu. Vi hoppas på någon entusiast som kan tänka sig att återföra
båten till sin gamla glans. Det kan vara ett bra projekt för någon/några som är pigga på den här
typen av restaurering.    Hälsningar! Sigyn.

Ägarlängd :
1942-?                      ?                  Rodhe  Draget  Onsala
1955-1964?             "Fu Ling"     E.Grundmark
1964?-?                   "Fu ling"       Bernt Karsson
1974                        "Maja"          P.Colliander
1970-talet-?             "Maja"          Harry Eriksson  Trosa
1970-talet-2019       "Libra"         Björn Fornander  Färingö  Mälaren
2019-                       "Libra"         Sigyn Fornander  Färentuna

J18 nr 49 "Libra" finns i ett båthus på Färingö i Mälaren.                Båten är till salu!
 

www.julleregister.se