J18 nr 35J18 nr 35.   Uppförstorat foto från Pelle Lombergs albumsida nedan.

En sida ur Pelle Lombergs album, där J18 nr 35 ses längst ned till vänster. Se uppförstorat foto ovan.

Kappsegling i Långedrag någon gång efter 1945 med J18 och BSF Badgästernas Seglarförbunds båtar.Kappsegling utanför Stången, Byfjorden, arrangerad av SS.Viken i Uddevalla den 3/8 1958.


J18 nr 35 "Bohå" ritades av Roy Scherman och byggdes 1941 på Mobergs Varv Färjenäs,
Göteborg.
Calle Moberg, det var grejer det! sa Torsten Andersson i LSS. Calle var ytterst skicklig
båtbyggare och mycket noggrann. J18 nr 35 kan ha varit Roy Schermans första J18 konstruktion? 
(Se J18 nr 53 och J18 nr 62). 

Båten var helt byggd i Oregon pine och hade blyköl. Detta var emot bestämmelserna hur en Långe-
dragsjulle skulle byggas, varför båten fick segla på dispens, enligt Torsten Andersson. En Långedrags-
julle skulle byggas i ek eller fur på ekspant, däck i Oregon pine och ha gjuten järnköl.

J18 nr 35 var utlottningsbåt 1941 för BSF Badgästernas Seglarförbund. Vinnare var Odd Järndahl
i Mölndal.
 BSF hade två avdelningar : Göteborgs norra skärgård och Göteborgs södra skärgård.
Verksamheten lades ned tidigt på 1960-talet. 

Gunnar Svensson (*1924) kom till Båtmäsan i Göteborg 2011, och berättade att kontoristen Rolf
Persson
, ur boken Svenska Segeljakter ovan, nog inte var kontorist utan hade fruktfirma med sin bror.

Jens Lomberg i Stenungsund har ett album efter sin bror, storseglaren Pelle Lomberg. Där hittade vi
2011 de två nedersta bilderna med J18 nr 35 t.v. i bild. Det är kappsegling i Långedrag någon gång
efter 1945, med J18 och Badgästernas Seglar Förbunds (BSF) båtar märkta med t.ex. B 14 nr 1.
När BSF lade ned verksamheten, klassades båtarna om till J14 och  fick nya nummer, som inte
stämde med de gamla. Ingen vet i dag hur detta gjordes(!)
 

Wallerius Hanssons pojkar hade båten före Harry Sjöberg som sedan sålde båten till Gunnar
Svensson i Onsala
. Gunnar hade båten på 1950-talet i 3-4 år, varefter den såldes till en man som
arbetade i Fiskhamnen i Göteborg. Han skötte den så väl att masten bröts.

Bo Håkan Eriksson i Trollhättan
(*1942) berättade att han köpte båten 1955 på Brännö utanför
Göteborg och bogserade hem den. Bosses gast Orwar Sigurdsson kom till Båtmässaan i Göteborg
2017 och sa att han seglade mycket med Bo Eriksson i slutet på 1950-talet. Båten vann kappseglingen
i SS.Viken, Uddevalla den 3/8 1958.  (Se bilderna ovan!) 
  
J18 nr 35 var registrerad i SXK 1971 som "Rosamunda" med ägaren O.Jerndal, som är samma
namn som ägaren från det båten byggdes 1941.  J18 nr 35 hade blyköl som sagt, och var helt byggd
i Oregon pine, ett träslag som står emot vatten oerhört väl. Trots detta blev båten tyvärr söndersågad
och uppeldad för en del år sedan, och man hade svårt att bli av med blykölen!     

Ägarlängd :
1941-             ?                       Odd Järndahl  Mölndal
?                     ?                       Rolf Persson  Göteborg
?                   "Bohå"               Wallerius Hansson  Göteborg
?                   "Bohå"               Harry Sjöberg  Göteborg
1950-talet     "Bohå"               Gunnar Svensson  Onsala  (3-4 år)
1950-talet       ?                       man som arbetade i Fiskhamnen i Göteborg
1955               ?                       Bo Håkan Eriksson  Trollhättan
1971             "Rosamunda"     O.Jerndal
?                     ?                        ?

J18 nr 35 "Bohå" är registrerad som förstörd.

   

www.julleregister.se