J18 nr 26


J18 nr 26 "Charlotta" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1938 vid Bröderna Arvid
och Gustaf Karlssons Båtvarv i Svineviken.
 Längd : 5,61 m. Bredd : 2,14 m. Förste ägare
var K.Jagenburg.

Båten var registrerad i SXK 1971-1980 som "Charlotta" med ägaren J. Nathorst-Westfelt i Göteborg.  
Johan Nathorst-Westfelt med fru Ulla kom till Båtmässan i Göteborg 2011. De berättade att båtens första
namn var "Kaparen" och seglade i Gottskärs SS "Kaparen". Johan ägde båten mellan åren 1970-1975. 
Sedan såldes den till Vänern 1975 med ägare Staffan Johansson i Karlstad? 

Ägarlängd :
1938?-           "Kaparen"       K.Jagenburg  Gottskärs SS
1970-1975     "Charlotta"     Johan och Ulla Nathorst-Westfelt  Göteborg
1975-?             ?                    Staffan Johansson  Karlstad?
?                      ?                    ?       

Var J18 nr 26 "Charlotta" finns i dag vet vi inte.
      

www.julleregister.se