J18 nr 24J18 nr 24 "Sjökråka" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1938 av Bröderna Arvid och
Gustaf Karlsson i Svineviken, Orust
. Båten ska ha varit mycket välbyggd från 1937 eller 1938
av Bröderna  Martinsson i Svineviken, Orust, enligt en annan uppgift. Båten ägdes av Ralph Grundell
1960-1969 och var registrerad i SXK som "Sjökråka" 1967-69. 

I ett brev från 2006 berättar Ralph att J18 nr 24 hade en järnten, en skena i kölen (se J18 nr 4) och var inombordsbarlastad. Enligt Jan Berglund i Stenungsund ägdes J18 nr 24 av Sten Losman på Budskär.   

Margaretha Wadell
berättar i ett E-brev 2012-03-05 : Ralph Grundell och jag, som då var hans maka,
ägde i några år J18 nr 24 "Sjökråka". Båten skadades så svårt i stormen 1969 att hon inte gick att rädda.
Hon var förtöjd vid bryggan i Skintebo, men på grund av det höga vattenståndet och sjöhävningen lyftes
hon upp över bryggstolparna och blev genomborrad av dem. Båten blev vrak! Försäkringsbolaget ersatte
för totalförlust.
 
Det var en utmaning att segla henne, hon var mycket vindkänslig med sin barlast och järnten i kölen. 
Men en grann båt var hon! 

Ägarlängd :
1938?-?           ?                   ?
?                      ?                   Sten Losman  Budskär
1960-1969     "Sjökråka"     Ralph Grundell och Margaretha Wadell  Göteborg 

J18 nr 24 "Sjökråka" förstördes i stormen 1969.
 

www.julleregister.se