J18 nr 23


J18 nr 23 som båtmodell. Båtens form liknar inte alls en Långedragsjulle. Modellen köptes troligen
i en butik och texten ritades till Åke Verner på födelsedagen 10/5 1946.

Segelbilden på J18 nr 23, inskickad av Eva Hermansson 2013-02-05. Vi ville gärna se båten också....

J18 nr 23 "Avanti" byggdes 1938 av Bröderna Arvid och Gustav Karlsson i Svineviken, Orust. 
Förste ägare var Odd Olsen Jörgen Olsson skrev ett E-brev 2015-04-17 : Min far hette Tryggve
Olsson
och var yngste bror till Olaf Olssen. Min farfar Odd Olsen köpte J18 nr 23 som ny ser jag.
De bodde i Gottskär på somrarna.  

Claes Verner i Mölndal 
(Ångaren "Bohuslän") nämnde 2012-06-06 vid GKSS Träbåtsregatta
i Långedrag att J18 nr 23 hette "Binti" och såldes 1947-1948..... 

I ett E-brev från Claes Verner 2012-06-18, kom ovanstående bild av en båtmodell med förklaringen : 
Bilden ovan nära nog bekräftar att min pappa Åke Verner, ägde J18 nr 23. Detta pga. att han var född
den 10/5 1913 och att det står 10/5 1946 i seglet. Alltså en trolig 33 års present. Om jag minns rätt, så
köpte han båten av sin chef Åke Rahm i Onsala, alltså en tidigare ägare. Dessvärre krockade han
någon gång 1947-1948 så illa att min mamma var tvungen att sälja båten (till okänd). Tilläggas bör
att pappa överlevde olyckan och kom att segla igen i andra båtar.
     
J18 nr 23 var registrerad i SXK 1960-61 som "Pia II" med ägaren H.Skogulf. I två E-brev 2012-12-17
och 2012-12-22 skrev Eva Hermansson i Stockholm : Mina föräldrar, Märta och CH.Hermansson
köpte J18 nr 23 år 1961, men det var jag, dottern Eva som var mest aktiv vid inköpet. Vad jag minns
delade vi på ägarskapet. Vi skötte båten tillsammans på båtklubben och seglade på somrarna. Båten fick
namnet "Avanti". Vi köpte den i Nyköpingstrakten och gick Göta Kanal till Onsala i juni, där den låg
över sommaren i Kungsbackafjorden. I augusti gick vi samma väg hem till Stockholm. Där har den
sedan haft hemmahamn hos SS.Vikingarna i flera år. Vi gjorde många seglingar i Stockholms
skärgård.

I slutet på 1980-talet tog vi kontakt med Skeppsholmens Folkhögskola, båtbyggarlinjen, som
då fick båten som gåva. Under några år fick vi rapporter om hur ansvaret för båten skiftade mellan
eleverna. Senaste rapporten var att båten låg vid Runmarö.  Det bör ha varit i slutet av 1990-talet.

Ägarlängd :
1938?-                   ?                 Odd Olsen
?                           "Binti"         Åke Rahm  Onsala
?        -1947          "Binti"         Åke Verner  Mölndal
1948-?                   ?                 ?
1960-1961            "Pia II"        H.Skogulf
1961-ca1989         "Avanti"     Eva, Märta och CH.Hermansson  Stockholm
ca1989-ca1991      ?                 Skeppsholmens Folkhögskola, Båtbyggarlinjen  Stockholm
ca1991-?                ?                 Runmarö
?                             ?                 ?

Var J18 nr 23 "Avanti" finns i dag vet vi inte. Kanske är den kvar på Runmarö?
 

www.julleregister.se