J18 nr 13


J18 nr 13 "Brita" med den ursprungliga skotningen av storseglet via ett block ned till ledvagnen.

Sune Ahlström t.v. vårrustar J18 nr 13 med en kamrat. Tidningsreportage ur Göteborgspressen.

     Ovanstående foto hittades 2011. Kappsegling i Långedrag 1939?  J22 nr 1 "Nabben II" leder
     följd av J18 nr 13 "Brita"J18 nr 29 "Zaritza",  J22 nr 5 "Skarven" och sist  J18 nr 16 "Joker". 
     Fotot måste vara taget tidigast 1939, då den senast byggda båten J18 nr 29 byggdes det året.

Här följer fem sidor segling med J18 nr 13 "Brita" 1938-1940 ur Sune Ahlström:s album :

Med "Brita" på söndagssegling sommaren 1938.  Mot Rivö Huvud. Sonia läser kort. Genom "Snobbrännan".
Sune Ahlström seglar med systern Sonia och seglarvännen Stig Börjesson. Det var han som mest var med
på kappseglingar och långseglingar. OBS! Den ursprungliga ledvagnen på akterdäck för skotning av stor-
seglet.

                                              
                                          I "Snobbrännan" passerades en gaffelriggad båt som
                                          troligen var en Koster? Om det var en J18 är bilden
                                          unik. Hjalmar Olssons konstruktion av den första J18
                                          år 1927 hade gaffelrigg. Ritningen ändrades redan året
                                          därpå till Bermudarigg. Det är tveksamt om det alls
                                          byggdes någon J18 med gaffelrigg?


Långseglingen sommaren 1939. Över Marstrandsfjorden. Gullholmen. Kläd- och segeltork i Smögens hamn.
Smyghålet, Smögen.  Morgon i Stockviken.  Vi ta ut reven.   -   Storseglets skotpunkt har nu flyttats framför
rorsman, bommen har försetts med en rack och ledvagnen används inte mer. Sune kappseglade alltmer och
ville ha bättre kontroll på storseglet.

Kläd- och segeltork i Smögens hamn.

Vacker flicka i Smögens hamn. "Brita" Sverige och "Kenpet" Norge. Vi sikta Norska kusten.
Möte med Kustflottan i Havstenssund.

Kustflottan på närmare håll.

"Brita" Sverige och "Kenpet" Norge.

Vid ritbordet. Volvo personvagnskontor våren 1940. Till Långedrag för kappsegling 1939. (Se bild 3 ovan).
"Kul" (Bottenrevad J14? med 15 i seglet).  Seglarebröder.  Gåsesunds hamn.

Långseglingen sommaren 1939.  Vi vinka adjö vid starten.  På väg.  Möte med skuta i Kyrkesund.
Vi ha lagt till i Smögen.  -  Det står att det är 1939, men vi tror att årtalet skall vara 1940.

Vi "riva ur" efter att ha gått över Malmöfjorden.

Vi vika adjö...

J18 nr 13 "Brita" byggdes troligen 1936.  Ulf Windius (se nedan) berättade i telefon
2015-02-20 att båten byggdes vid Hjalmar och David Olssons Arendalsvarvet i Göteborg.  
Enligt Klassningscertifikatet från 1938, som finns bevarat liksom registreringsplåten, hade båten
registreringsnummer 7. Båten seglade oklassad ett par år, enligt Ulf, och borde därmed ha varit
byggd 1936.

I det gamla handskrivna Långedragsjulleregistret från 1930-talet, står det att båten byggdes av
Bröderna Arvid och Gustav Karlsson i Svineviken Orust
, och att förste ägare var Sune
Ahlström i Göteborg.  
Alltså två olika uppgifter om var båten byggdes!

Rolf Ahlström
i Stockholm skickade ett E-brev med bifogade sidor ur sin pappa Sune Ahlström:s
album 2016-11-24 :  Min far Sune Ahlström var enligt min bror Bengt:s och min uppfattning ägare
till J18 nr 13 under åren 1936 till åtminstone 1940. Namnet på båten var "Brita".

Av en händelse fick min bror och jag för några år sedan vetskap om det förnämliga register du för
över tidigare ägare till Långedragsjullar. Vi beslöt oss för att höra av oss men ville först samla info,
fotoalbum, anteckningar och ärendet blev liggande då vi bor på olika platser i Sverige. Helt nyligen
fick vi möjlighet att träffas och jämföra de uppgifter vi har.

Sune Ahlström
, född 1909, bodde på somrarna under 1930-talet och början av 1940 på Arendal
nära viken Gåsösund, som var platsen där Götaverken Arendalsvarvet byggdes på 1960-talet.
Arbetsplatser var Rosengrens Kassaskåpsfabrik och senare Volvos Personvagnsavdelning och Sune
cyklade i stor utsträckning till arbetet även om det också gick skärgårdsbåt från Arendal till Stenpiren
inne i Göteborg.

I den levnadsbeskrivning Sune Ahlström nedtecknade senare i livet står följande : "På sommaren
var det båten som var huvudintresset. Familjen (föräldrar och två syskon) bodde på Arendal och att
vara där utan båt hade inte varit så roligt. Den första var en öppen allmogejulle med spristakesegel,
men 1936 bytte jag ur denna mot en Långedragsjulle på 18 kvm segelyta."

Sune Ahlström var medlem i Långedrags segelsällskap ända in på 1950-talet, varefter han övergick
till Kryssarklubben (SXK). Även jag var under ett antal år på 1950-talet medlem i LSS.

Min bror och jag är övertygade om att Sune Ahlström både kappseglade, söndagsseglade och
långseglade med sin J18 nr 13 "Brita". Ett otal historier om detta fick vi till livs under uppväxten.
Sune nämnde också att hans J18 var något kortare än övriga, vilket var en nackdel vid kappsegling.

I Sune Ahlström:s levnadsbeskrivning står följande om 1940 : "Fritiden under 1940 tillbringades
mest med segling. Föräldrarna hade ju sommarstuga i Arendal. Där låg båten och jag cyklade
därifrån fram och tillbaka till arbetet. På kvällarna var vi mest ute och seglade, Stig Börjesson
min gast och seglarvän. Vi gjorde en långsegling upp i Bohuslän under semestern. Vi måste ha
passerkort och vi måste vara förtöjda kl 21.00 varje kväll. Ett par gånger blev vi prejade då det
var vindstilla och bogserades då till närmsta brygga. Det var frivilliga motorbåtsflottiljen som stod
för bevakningen".

"Vid ett tillfälle sköts det varningsskott mot oss. Den dumme landstormssoldaten som sköt, trodde
vi skulle smita då vi gjorde ett krysslag upp emot honom för att visa vårt passerkort. Men det kom
en officer springande och han hade så pass vett i huvudet att han förstod att vi inte kunde segla rätt
mot vind. Vi fick förtöjt båten, visat vårt kort och kunde fortsätta".

Sune Ahlström var under 1939 och del av 1940 frikallad från militärtjänst, då han på Volvo var
sysselsatt med konstruktionsarbete av gengasdrift för bilar. Men i oktober 1940 blev han inkallad.

Vi har ingen säker uppgift på när Sune Ahlström sålde "Brita", men det finns vare sig referenser
i levnadsteckningen eller fotoalbumet till "Brita" efter 1940. Kanske såldes båten redan hösten 1940.

Sune Ahlström var inkallad från oktober 1940 till augusti 1941, förlovade sig i september 1941
och gifte sig ett år senare. Det finns anteckningar om segling även efter 1940, men då med andra
båtar bl.a. svärfaderns. Segling och båtliv blev det stora intresset även framgent, även om det då
blev familje- och långfärdssegling.

Vi kan inte med säkerhet hävda att Sune Ahlström var den förste ägaren till J18 nr 13, men vi
ser samtidigt ingen anledning att betvivla de handskrivna anteckningarna i Långedragsjulleregistret
från 1930-talet.

Här nedan följer en motsägelse om båtens byggnad och tidigaste historia.
Vad som är rätt och fel i detta, får framtidens forskning visa.

Madeleine Arnell
kom till Båtmässan i Göteborg 2015-02-01. Enligt Madeleine Arnell,
Elisabeth Trapp
och Ulf Windius beställdes J18 nr 13 av Harry Trapp hos båtbyggarna
Hjalmar och David Olsson på Arnedalsvarvet i Göteborg. Det är ju då rimligt anta att
också Hjalmar Olsson, båtkonstruktören själv, ritade båten. Harry Trapp bör därmed
ha varit förste ägaren till båten
.

Elisabeth Trapp i Göteborg
berättade i telefon om sin farfar Harry Trapp, att han troligen
lät bygga J18 nr 13 till sina barn Ulf och Elisabeth. Harry hade en större båt som hette "Hobby"
varför den mindre J18 nr 13 fick namnet "Lill-Hobby". Ulf Trapp startade senare Sessan-Linjen.
J18 nr 13 hade hemmahamn på Tångudden i Göteborg.

Båten fanns registrerad i GKSS båtförteckning 1948 med ägaren Windy Johansson.
  
Madeleine Arnell berättade på Båtmässan i Göteborg 2012, om båtens namn "Lill-Hobby"
och att den ägdes runt 1960 av en kompis till henne Tord "Töta" Johansson i Göteborg.
Tord var son till Windy Johansson. Sedan kom Carl Magnus Sjöblom på samma Båtmässa
år 2012 och sa att de köpte båten av en Johansson som var segelmakare. Båten hade då röda
dacronsegel.
 
Tord Johanssons bror Ulf redde ut familjeförhållandena : Pappa Windy Johansson var
segelmakare på Grimmeredsvägen i Göteborg. Windys ene son hette Tord och kallades "Töta".
Tord tog sig sedan sin frus namn Lindgren. Pappa Windys andre son var jag Ulf. Jag tog mig
sedan namnet Windius efter min pappas förnamn.

J18 nr 13
hade ingen gjuten järnköl utan var endast inombordsbarlastad och så var den blå-
målad, enligt Lennart Lagerkvist på Båtmässan i Göteborg 2013. J18 nr 86 och J18 nr 13
kappseglade i LSS i början på 1960-talet.   

Leif Elggren
skickade ett E-brev 2013-02-08 där han skrev följande : Jag köpte J18 nr 13
på hösten 1968. Den låg då i Fiskebäck, Göteborg. Den hade nya segel men skrovet såg inte
så vackert ut. Den vita färgen flagnade, så jag såg fram emot ett stort vårarbete. Båten hade inte
någon järnköl, utan var barlastad invändigt med bly och järntackor. Kappen var förlängd, längre
än normalt. Vi seglade hela den sommaren 1969 utan motor, som var vanligt på den tiden.

Familjen skulle få tillökning på våren 1970, så vi bestämde att vi skulle sälja båten, trots att vi
lagt ned ett så stort arbete på den att den lyste i kvällssolen. Det var köparens första båt, så
bristande kunskap om förtöjning malde ned båten mot betongkajen, där den slogs sönder i
orkanen 1969. Jag var och tittade på resterna, den största delen som var kvar var rufftaket.
  
Båten gav oss mycket nöje den korta tid vi hade den. Vi seglade upp till Björholmen på Tjörn
och tillbaka till Önnered i Göteborg, där båtplatsen fanns. 

Uppenbarligen måste båten ha reparerats, då flera ägare finns efter 1969.


Carl Magnus Sjöblom hade båten 1972-1974 då båten såldes uppåt Göta Älvdalen.
 

Ägarlängd :
1936-1940       "Brita"               Sune Ahlström  Göteborg
1940-?             "Lill-Hobby"     Harry Trapp  Göteborg.
1948                "Lill-Hobby"     Windy Johansson  Göteborg.
ca1960-?         "Lill-Hobby"     Tord Johansson (Lindgren) o. Ulf Johansson (Windius) Göteborg
1968-1969        ?                       Leif Elggren  Göteborg
1972-1974        ?                       Carl Magnus Sjöblom  Göteborg?
1974-?              ?                       någon uppåt Götaälvdalen.
?                        ?                       ?

Var J18 nr 13 "Brita" finns i dag vet vi inte. 
 

www.julleregister.