J18 nr 115

J18 nr 115 "Page" byggdes 1950 vid Anders och Olof Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust.
Förste ägare var Ingenjör Per Mehlson.

I ett E-brev 2019-03-01 skriver Gilbert Holmström om bröderna Sigvard och Bjarne Ståhlgren
som var ägare till J10 nr 325.  Bjarne var en kort tid 1950-1951 ägde J18 nr 115. Möjligen kan den
båten ha hetat "Page" (franskt uttal) vilket varit det genomgående namnet på Bjarnes Ståhlgrens båtar.

Ägarlängd :
1950-?             ?             Per Mehlson
1950-1951     "Page"     Bjarne Ståhlgren  Göteborg
1951-?             ?             ?

Var J18 nr 115 "Page" finns i dag vet vi inte.


www.julleregister.se