J18 nr 110


J18 nr 110 "Ulla II" ritades av Roy Scherman och byggdes 1949 av Håman & Fagerberg
på Hisingen, Göteborg.
 Båten var ruffad från början, till skillnad från alla andra J18 som var
kappade.  Per Olof Andrén var förste? ägare, enligt en uppgift. 

J18 nr 110 "Ulla II" seglades Kullaviksdagen 1951-07-08 av Axel Assmundsson med rorsman
Roland Jacobsson
GKSS. Roland Jacobsson seglade "Ulla II" Kullaviksdagen 1952-07-06.
Kenneth Wallmark seglade båten som nu döpts till "Kenneth" vid Kullaviksdagen 1953-07-05.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).   

J18 nr 110 med namnet "Keribi" med Richard Ström fanns i startlistan på Tjörn Runt 23/8 1969.
Fem Långedragsjullar deltog 1969 :  J10 nr 103, J10 nr 597, J14 nr 110, J18 nr 110 och J18 nr 89.

Ägarlängd :
1949-1951      ?                   Per Olof Andrén
1951-1952     "Ulla II"        Axel Assmundsson
1952-1953     "Ulla II"        Roland Jacobsson
1953-?           "Kenneth"´    Kenneth Wallmark
1969              "Keribi"         Richard Ström
?                      ?                   ?

Var J18 nr 110 "Ulla II" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se