J14 nr 75         

 Båten sedd uppifrån masten

Kojplatserna i J14 nr 75 "Maja"

 
                         


 
OBS! Segla inte med fel beteckning i seglet! Tänk på sjösäkerheten och båtens kulturhistoriska identitet.


J14 nr 75 "Maja"
 

J14 nr 75 "Maja" ritades av Tage Hellman och byggdes 1952 av John Johanssons Båtbyggeri 
i Karlsborg.
 Båten är 5,50 m lång och 2.10 m bred. Förste ägare var Henry Ohrlin i Karlsborg.

"Maja" var registrerad som "Pepita" i SXK 1957-1967 med ägaren A.Hård. Båten har under de senaste
20 åren seglat i farvattnen kring Värmdön i Stockholms skärgård. Urban Brytting hade båten i fyra år.
Ann Fagreus Wallbom
köpte båten av Urban och hade "Maja" i fem år. Johan Virhammar i sin tur
köpte båten av Ann och sålde båten 2008 till nuvarande ägaren Håkan Östling i Täby.

Båten har funnits på Värmdön de senaste 20 åren och seglats flitigt varje sommar.

J14 nr 75 "Maja" bortskänkes till rätt köpare, skrev Håkan ÖstlingBlocket 2017-11-05.
"Maja" har legat på land i tre säsonger och behöver en ny ägare som kan ta vid och vill segla trä-julle.

Håkan Östling lär ha skänkt sin J14 nr 75 "Maja" till en Båtförening i Uppsala under hösten 2017.

Håkan Östling skickade ett E-brev 2019-06-05 :  Det är riktigt att jag skänkte båten till föreningen
Hubator i Uppsala 2017. Ansvarig är Erik Hoving. Överenskommelsen är att "Maja" skall renoveras
som ett projekt finansierat av föreningen. Båten står utomhus under dubbla presenningar och ska
renoveras under kommande året av en grupp inom föreningen Hubator.

Ägarlängd : 
1952-?            ?               Henry Ohrlin  Karlsborg
1957-1967     "Pepita"     A.Hård
?      -4 år       "Maja"       Urban Brytting
?      -5 år       "Maja"       Ann Fagreus Wallbom
?      -2008     "Maja"       Johan Virhammar
2008-2017     "Maja"       Håkan Östling  Täby
2017-             "Maja"       Erik Hoving  Föreningen Hubator i Uppsala

J14 nr 75 "Maja" är registrerad som seglande i dag.  

                            

www.julleregister.se