J14 nr 70


J14 nr 70 "Ea" ritades av Tage Hellman och byggdes 1951 vid Bröderna Knut och Nils
Jacobssons Båtbyggeri i Munkeby Dragsmark
. Förste ägare var Assessor Stefan Dryselius. 

Anders Thölén (J10 nr 441) berättade 2011 att han hade en klasskamrat som hette Harald Dryselius,
och familjen hade en J14 i Åbyfjorden.

På Båtmässan i Göteborg 2014 kom Jan Ivarsson med följande uppgifter : Pia Holmström köpte
J14 nr 70 av en lärare Olle Åhlander vid Gymnasiet i Lysekil i början av 1980-talet.  Båten kom
sedan att användas som lekbåt på Bergs skola i Lyse, där Pia Holmström är rektor.

J14 nr 70 är sedan länge skrotad, men masten och segel med nr 131 finns kvar och förvaras av
Ralph "Knarren" Holmström
. (Se också J14 nr 31).

J14 nr 70 "Ea" är skrotad.
 

www.julleregister.se