J14 nr 7J14 nr 7 är en av de få Långedragsjullar som det inte finns några uppgifter om. Det enda som är känt
är att båten byggdes 1943, eller klassades det året.  Det står bara J7 i seglet på båten ovan. Vi vet inte
säkert om det är J14 nr 7, men vid jämförelser (se J14 nr 1) kan det vara J14 nr 7. Akter om J7 ligger
en likadan J14 med SBK 13 i seglet. Den närmsta båten är en Bohusjulle med sprisegel.

Var J14 nr 7 finns i dag vet vi inte.

 

 

www.julleregister.se