J14 nr 57


Kappsegling i Fjällbacka 1966-1967. Till vänster om kyrkan ses J14 nr 57 "Ebba"
seglad av Yngve Hugosson. Bilden har vi lånat av Lars och Magnus Odin i Fjällbacka. 
Se J10 nr 199 "Gin".  OBS! Mängden olika båttyper!J14 nr 57 "Ebba" vid Lyngö utanför Valö i Bohuslän 2008.     Foto: Bengt Arne RunnerströmJ14 nr 57 "Ebba" på väg söderut vid Lökholmen. Foto : Tom Hemréus i sin Folkbåt S42 juni 2011.
             
      J14 nr 57 "Ebba" under segel.           "Ebba" har fått ett plexiglasskydd för registreringsplåten.
    

J14 nr 57 "Ebba" ritades av Tage Hellman och byggdes 1950 vid Bröderna Karlssons
Båtvarv på Söbben
, Orust. Den förste ägaren till "Ebba" var Erik Pettersson i Göteborg.
Båten köptes en gång av Landshövding Per Nyström till sina pojkar vid sommarstället på
Dyngö i Fjällbacka
. Yngve Hugoson i Fjällbacka ägde båten från 1963-64 till 1975. 

Agneta Elvin och hennes man i Göteborg
ägde "Ebba" 2008. De helrenoverade båten
med byte av ett antal bord. Däcket nåtades om, kölbultarna byttes och kölen epoxy-behandlades.
Nya segel. stående rigg, roder, tågvirke och beslag. Mycket kärlek och 2000 timmars arbete. 

"Ebba" fick ny ägare 2010 Alf Björkner i Västra Frölunda.
 
Ny ägare 2012 : Ulf Nilsson i Vänersborg.

En intresserad köpare Patrik Englund rapporterade 2014-03-17 efter noggrann genomgång
om båtens skick : Det positiva är ju att hon är en vacker båt med fina linjer med den
Hellmanritade sittbrunnen. Med skrapning, betsning av mahognyn och ny lack, kan den nog
bli fin igen.

Efter sommaren i Vänern 2012 har båten blivit stående på land och ingenting har blivit gjort med
henne. Lacken har börjat släppa på friborden, likaså bottenfärgen. I samband med uppställningen,
tippade båten och en stöttande planka mot lanningen trycktes rakt igenom bordläggningen, mid-
skepps under vattenlinjen. Det är hål rakt in!

Flera spant och bottenstockar är försvagade och troligen för rätt länge sedan förstärkta / lagade
med plyfa, som tyvärr har delaminerat då marin plyfa inte använts. Det är inte så mycket torrsprickor
i henne trots allt, men en sommar till på land, så får hon det nog jobbigt. Masten behöver också fixas,
ett fiolstag i trä är knäckt.

Johan Tollmén kom till båtmässan i Göteborg 2017-02-05 och pratade om en J14 som hans
pappa ägt. Johan kom inte ihåg numret i seglet.  -  Ibland kan man hitta bilder på båten med segel
i album, så Johan skulle hem och kolla.

Johan Tollmén återkom i ett E-brev 2017-07-12 : Tog mig till slut tid att prata lite med min bror
och mina kusiner. Det var J14 nr 57 som min pappa Sven Tollmén ägde från 1975 till ca 1992.
Hemmahamn var Grönemad, norr om Grebbestad.

Många vårrustningar och många härliga seglingar :)  Notera att det var genomgående lattor i storen
som syns på bilden från kappseglingen. (Se översta bilden!)  Båten låg på land några år på 1980-
talet då vi bl.a. bytte kölbultar. Yngve Hugoson som ägde henne innan, var svåger till min pappa.
Varken pappa eller min faster lever nu, men Yngve bor kvar i Fjällbacka. Vi sålde båten till någon
från Väjern. Såg den liggande där något år.

Tomas Thielen, (kusin till Peter Thielen i J10 nr 553) har länge letat efter en J14. Han skickade
ett E-brev 2018-02-06 :  Har hittat ägaren till J14 nr 57 "Ebba" Ulf Nilsson som meddelade att
båten är upphuggen.

Ägarlängd :
1950-?           "Ebba"     Erik Pettersson  Göteborg
?      -1963     "Ebba"     Per Nyström  Göteborg  Fjällbacka
1963-1975     "Ebba"     Yngve Hugoson  Fjällbacka
1975-1992     "Ebba"     Sven Tollmén  Grönemad Grebbestad
1992-?           "Ebba"     någon i Väjern
2008-2010     "Ebba"     Agneta Elvin  Göteborg
2010-2012     "Ebba"     Alf Björkner  Västra Frölunda
2012-2017     "Ebba"     Ulf Nilsson  Vänersborg
                  
J14 nr 57 "Ebba" är upphuggen i Vänersborg 2017
            
 

www.julleregister.se