J14 nr 46


J14 nr 46 "Julia" 2005 vid Kalvö Havstenssund.

Nils och Eva Frykberg i J14 nr 46 "Julia" vid Kalvö, Havstenssund  2011-07-06."Julia" 2016-08-17

J14 nr 46 "Julia" 2016-09-04

Eva Frykberg i J14 nr 46 "Julia" vid Kalvö Havstenssund 2016-09-13.Harry Hansen skrev under 1950-1960-talen en lång rad kåserier i GP:s lördagsbilaga, inspirerade
av vår Bohuslänska skärgård. Harrys son Hasse Hansen samlade 2005 några av artiklarna i boken
"Harry i boa berättar" med illustrationer av Gits, Stig Gitse, tidningstecknare på GP.

Här ett utdrag ur ett av kåserierna : "Svennung"- båtbyggare Bror Svennungsson.
(J14 nr 46 "Julia" byggdes av Bror Svenningsson? vid Svenningssons Båtvarv i Marstrand).

"I Marstrand hittade jag en sån där bordfyllare. En av gamla stammen, fastän han inte var gammal till
åren. En som byggde på känn, med klôvar, ri och trollpacka. "Svennung" kallas han och han har ärvt
"konsta etter far sin".  -  Ri = lång böjlig käpp som läggs i "tur", bordens längslinjer ska bli harmoniska.
När käppen ligger rätt i tur, dras en linje med en penna eller en spik. Klôve = bordtving av trä för att
spänna fast bordgångarna vid varandra innan de nitas eller naglas. Trollpacka = mätinstrument för att
få båtens sidor likformiga. Man tror att Trollpackan är flera hundra år gammal och att namnet uppstått
då man tyckt det var trolleri, att med en så enkel liten sak kunna slopa de stora otympliga trämallarna.J14 nr 46 "Julia" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1948 vid August Svenningssons
Båtvarv i Marstrand
. Bror Svenningssons pappa hette August. (Enligt Torsten Andersson LSS.)
 
Förste ägare till J14 nr 46 "Julia" var Bertil Insmark
Båten var registrerad på GKSS 1951 som "Bi-Bi" med ägare Bertil Insmark. 

Nuvarande ägare är Eva och Nils Frykberg i Lerum. Bilderna på "Julia"ovan är tagna 2005 vid  Kalvö, Havstenssund, och familjen Frykberg i båten 2011-07-06.

Eva och Nils Frykberg kom till Båtmässan i Göteborg 2016 : De berättade att en sjuksköterska
hade haft båten, sedan en glad Chalmerist som lappade och lagade båten. I dag ligger J14 nr 46
i Gullbringa, Havstenssund.

Nils Frykberg
i Lerum skickade 2017-04-20 ett E-brev med fyra bilder (se ovan) : "Julia" kommer i
sjön ca 14 dagar sen i år. Det är ju så kallt och ruggit. Men jag hoppas att hon inte ska läcka för mycket.
Förra året 2016 blev det "face-lift" och förtjänsten är din bok Långedragsjullar som inspirerade till jobbet.
Stort tack!  Glad sommar! Det skulle vara roligt om vi ses.

Nils Frykberg ringde 2020-07-20 och berättade att familjen har pratat om båten. Nils och Eva är snart
i 80-årsåldern och de tycker att de börjar bli lite för gamla för att ha båt. De vill att någon tar över båten.
En av kustens vackraste J14-båtar och August Svenningssons i Marstrand näst sista bygge.

Båten läcker kraftigt vid sjösättning, men är tät på en vecka. Nitarna i borden bör kollas liksom kölbultartna
som bör industri-röntgas. Kanske måste något bord bytas? Däcket är tunnt och bör läggas nytt. I övrigt är
båten i fint skick.  Nils mejlade nedanstående fyra bilder på båten.

Nils ringde 2020-09-01 och berättade att det nog blir plastning upp till vattenlinjen av båten, för att förlänga
båtens "liv" i ca 20 år till.

                                   
Ägarlängd :
1948-1951?     "Bi-Bi"    Bertil Insmark
?                        ?             Sjuksköterska
?                        ?             Chalmerist
2005-              "Julia"      Eva och Nils Frykberg  Lerum
         
J14 nr 46 "Julia" är registrerad som seglande i dag.J14 nr 46 "Julia"
www.julleregister.se