J14 nr 32


J14 nr 32 "Frida" byggdes 1946 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken, Orust. 
Förste ägare var LSS i Göteborg. Båten fanns med i Alingsås SS Seglings-Program 1983
som "Frida med ägare Rune Gustavsson i Alingsås SS 1979-1986. 

Ägarlängd :
1946-?             ?              LSS  Göteborg
1979-1986     "Frida"     Rune Gustavsson  Alingsås SS
?                      ?              ?        

Var J14 nr 32 "Frida" finns i dag vet vi inte.

www.julleregister.se