J14 nr 3


 

J14 nr 3 "Gunda" byggdes efter 1935 men registrerades som J14 1940.
Förste? ägare var Ebbe Lind som var med vid SS Fram 50 år Jubileumsregatta den 22-24 juni 1946.
(Se startlistan ovan).  

Don Weiberg i Herrljunga (J13 nr 37) skrev ett E-brev 2017-02-22 : ...Brevik, Näset Västra Frölunda
där även båtägaren Ebbe Lind bodde med sin J14 3? en av de förstas i leverans. Jag träffade Ebbe Lind,
som nu tyvärr är bortgången.   

På min fråga, kom ytterligare ett E-brev från Don Weiberg 2017-02-24 :  Ebbe Lind, kallad Carl Ebbe,
var en av de drivande krafterna jämte bröderna Nilsson som då hade sommarhus på Brevik. Efter ett antal
år byggde dessa herrar året runt hus där, endast några 100 meter från havet. De startade även BSS =
Breviks Segelsällskap. Jag träffade ofta Ebbe Lind samt bröderna Nilsson i båthamnen, men detta var
på 1970-1980-talet. Optimist, Triss och E-jolle. Jag tror Ebbe Lind hade J14 nr 3 men det var före min tid.

Ägarlängd :
1935?-?           "Gunda"     Ebbe Lind  Västra Frölunda

Var J14 nr 3 "Gunda" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se