J14 nr 131


J14 nr 131 "Corbita" i Hallberg-Rassys gamla magasin i Kungsviken 2013.  

"Corbita" sjösatt i Kungsviken 2013.


J14 nr 131 "Corbita" ritades av Tage Hellman och byggdes 1972 av Sigurd Martinsson
i Kungsviken, Orust.
Längd : 5,63 m. Bredd : 2,12 m. Båten byggdes i lärk och har ett extra bord.
Den är alltså lite högre än normalt och byggdes så från början. Förste ägare var Nils Samuelsson
i Göteborg.
 

"Corbita" var registrerad i SXK 1974-2009 (35 år!) med ägaren Nils Samuelsson
Nils Samuelsson, fotograf till yrket, sa att båten står i ett skjul sedan några år i väntan på barnbarnen.
   
Detta ovanstående var vad vi visste om J14 nr 131 "Corbita" tills vi fick ett E-brev 2014-05-04
av den nuvarande ägaren Lars-Erik Svensson i Göteborg. Han bifogade ovanstående bilder
och skrev följande :

Båten byggdes 1972 av Sigurd Martinsson, Kungsviken. Han byggde den tillsammans
med ägaren Nils Samuelson
, som också var svärson till Sigurd och min svärfar. Nils Samuelson
ägde båten till sin bortgång år 2008. Han seglade dock inte med båten de sista åren, utan sista
gången den var i sjön i Nils ägo var sannolikt 2003. Sedan stod den på land i ett båtskjul.

Efter Nils bortgång uppstod frågan vad som skulle göras med båten. Inga barn eller barnbarn
var egentligen intresserade av att överta den. Förfrågan ställdes också till Föreningen Allmogebåtar,
men båten ansågs för ny för att platsa i deras samlingar. Slutligen blev det så att Nils äldsta dotter
Carina Samuleson
som också var min hustru och jag, Lars-Erik Svensson, beslöt oss för att
försöka ta hand om båten, trots dåligt med tid och att vi redan hade två båtar att sköta.

Våren 2011 började jag renovera båten och försökte framför allt täta botten. Båten sjösattes
i mitten av juni, men läckte mycket och tätnade inte trots flera dygn i sjön.

Samtidigt blev Carina allvarligt sjuk och båten fick stå på land resten av sommaren 2011.
Inte heller 2012 kom båten i sjön, på grund av sjukdom. Carina avled i augusti 2012, utan att
ha fått segla båten igen. Vi hade lånat den av Nils vid några tillfällen i början av 2000-talet och
seglat i omgivningarna kring Kungsviken. Carina var en mycket duktig seglare och hade sett
fram mot att komma ut med jullen igen, men tyvärr blev det aldrig så.

Vintern 2011-2012 drevades botten om på båten av Mats Snickare på Tjörn. Vintern 2012-2013
förvarades den inne i Hallberg-Rassys magasin i Kungsviken, där Hallberg en gång började bygga
sina båtar. Jag bedömde att den stod bättre där inne än i sitt enkla båtskjul. Ett nytt storsegel syddes
upp våren 2013 och i juni samma år sjösattes båten igen. Denna gång tätnade båten snabbt och
kunde lämna kranen samma dag. Tyvärr gick masttoppen av när masten hade satts på plats i båten,
så masten fick tas ner igen. Det visade sig att masten var rutten ner till cirka en meter från toppen.
Masten renoverades av Kålviks varv i Hälleviksstrand, så det dröjde ganska länge innan båten
var seglingsduglig.

Det blev några turer med båten sommaren 2013. Sedan stod båten åter i Hallberg-Rassys gamla
magasin. Lacken har gåtts över under året och ett nytt kapell är under sömnad. Planen är att sjösätta
båten i maj 2014 för att få en längre seglingssäsong. Bifogar några bilder som visar båten, dels
i magasinet våren 2013, dels strax efter sjösättning med mast men utan bom, sommaren 2013.    
(Se bilderna ovan!)    
 
Ägarlängd :
1972-2009     "Corbita"     Nils Samuelsson  Göteborg
2009-            "Corbita"      Lars-Erik Svensson  Göteborg

J14 nr 131 "Corbita" är registrerad som seglande i dag.
 

www.julleregister.se