J14 nr 122

J14 nr 122 "Snäckan" byggdes 1965 vid Skåléns Båtbyggeri i Säffle. 
Förste ägare var Gustav B.Johansson i Johanneshov.

Bo Bräutigam ringde 2016-01-29 och berättade att båtens namn var "Snäckan". Bo köpte båten 1990
eller 1991 söder om Strömstad av en familj Herrey. Bo sålde båten 1995 eller 1996 till några på Tjörn.
Bo
berättade vidare att en snidad snäcka vid rorkulten. Bo har kvar registreringsplåten.

Jan Ingemar Borsing i Göteborg skickade ett E-brev 2017-11-26 :  J14 nr 122 "Snäckan" var jag
ägare till under fyra år från 1996 till 2000. Båten var byggd i Säffle 1965 av Skåléns Båtbyggeri.
De som också byggde många J10:or!

Jag köpte båten av en kille vars föräldrar bodde på Tjörn under sommarsäsongen. Jag sålde båten till en
byggkille i Högsbo i Göteborg. Honom träffade jag för två år sedan på Tånguddens Båtuppläggning
och då talade han om att han sålde båten 2003 till någon annan köpare som bodde i Göteborg. Jag kom-
mer inte ihåg köparnas namn. Han som köpte båten av mig kom heller inte ihåg namnet på den han sålde
till. Hoppas du kan pussla ihop denna fars... förhoppningsvis???

Troligtvis gick båten till Näset i Västra Frölunda eller Hovås, kanske Billdal, där den bör vara i dag?
Är inte helt säker på detta. Vad som bör tilläggas är att J14 nr 122 "Snäckan" var i det närmaste lik en
större J10 byggd i mahogny med resning i ek, samt ett mycket vackert däck i Oregonpine! Den absolut
vackraste Långedrasgsjullen, helt utan tvekan, både J14 och J18, byggde Johansson på Stenungsunds
Båtvarv.

Förutom dessa Långedragsjullar Skåléns i Säffle började bygga redan på tidigt 1940-tal, var i första hand
den omtyckta J10:an. Folk ville med tiden ha en större båt, varvid det blev J14 samt någon enstaka J22,
för att inte glömma den populära Andungen som kom fram under mitten av 1960-talet på Skåléns i Säffle.
De byggde säkert halva antalet av alla dessa Andungar, minst sagt. Jag själv var med och lanserade And-
ungen i samråd med Seldéns Båttillbehör som låg ute på Vikingborg, där Långedrags Restaurang ligger
numera. Men innan rivningen av Vikingsborg jobbade jag där på sommaren under min studietid vid 1960-
talets mitt, vilket gjorde att jag vid flera tillfällen var uppe hos Skåléns i Säffle för att leverera båttillbehör
under denna glanstid då båtar byggdes i massor.

Ägarlängd :
1965-              ?                  Gustav B.Johansson  Johanneshov
?      -1990    "Snäckan"     familjen Herrey  syd Strömstad
1990-1995    "Snäckan"     Bo Bräutigam  Göteborg
1995-1996    "Snäckan"     person på Tjörn
1996-2000    "Snäckan"     Jan Ingemar Borsing  Göteborg
2000-2003    "Snäckan"     byggkille  Högsbo Göteborg
2003-?            ?                 köpare i Göteborg  (Näset i Västra Frölunda, Hovås eller Billdal)?

Var J14 nr 122 "Snäckan" finns i dag vet vi inte.


www.julleregister.se