J14 nr 116


J14 nr 116 "Julia" ritades av Hjalmar Olsson och amatörbyggdes 1963 av en slöjdlärare?
i Kumla
. Båten byggdes av tryckimpregnerat virke, var ruffad med kojer och hade dukdäck. 
Enligt uppgift från Jonas Bagge, son till andre ägaren Wilhelm Bagge, på Båtmässan i Göteborg
2011, byggdes båten av denne slöjdlärare? i Kumla 1954-55? Han skulle då ha varit förste ägare
till båten.

Andre ägare var Wilhelm Bagge i Mölnlycke med sommarboende på Köpstadsö i Göteborg.
Sonen Jonas Bagge fick båten av sina föräldrar. Jonas bagge hade båten 1960-1969. "Julia"
låg då i Rönnäng på Tjörn.
 
Båten har senare setts i Grundsund, en period på 2000-talet.

Ägarlängd :
1963-?           "Julia"     slöjdlärare? i Kumla 
?      -1960     "Julia"     Wilhelm Bagge  Mölnlycke och Köpstadsö
1960-1969     "Julia"     Jonas Bagge  Rönnäng  Tjörn
2000-talet        ?            setts i Grundsund...

Var J14 nr 116 "Julia" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se