J14 nr 108

                 
                                  

J14 nr 108 ritades av Tage Hellman och byggdes 1961 vid Karl Johanssons Båtvarv i Stenungsund.
Båten levererades till Göran Andersson på Marinex i Marstrand som återförsäljare.
Vilket namn båten hade eller vem som sitter i båten på bilden ovan, vet vi inte.
(Bilden har vi fått från Hugo Bauer i Åsa 2012-09-05).

Erik Wiedersheim-Paul i Järna
skrev ett E-brev 2020-06-24 och bifogade två bilder (se nedan) :
Det ligger en båt på mina föräldrars gård i Mölnbo, Södertälje kommun. Båten har på 1990-talet
vandrat runt från ställe till ställe för att någon ska förbarma sig över den och ge den den omsorg den
behövde. Min bror och några vänner var sist ut, men den var då så medfaren att de inte hann med att
göra den omfattande renovering som behövdes, ungdomar som de var, så tyvärr har den nu förfallit
så att den är bortom all räddning.


J14 nr 108 som hon ligger på en gård i Mölnbo, Södertälje kommun 2020.


När jag nu tittar närmare på den, visar det sig vara en Långedragsjulle, närmare bestämt J14 nr 108.
Jag har fått höra att sist den seglade, var båten hemma i Lagnö utanför Trosa i Södermanland.

Registreringsplåten (se ovan) finns kvar i båten som levererades 1/5 1961 från Stenungsund till åter-
försäljaren Marinex i Marstrand. På plåten står Klassningscertifikatets N:r 178, Registreringsintygets
N:r 178 och Kappseglings N:r J14 108.  Något har blivit felstansat! J14 nr 108 ska ha Klassnings-
certifikat och Registreringsintyg nr 180 enligt registret. Om båtens Klass- och Reg. nr 178 är rätt, så
är båtens Kappseglings nr J14 nr 106 (det som står i seglet).

Att det blivit fel är mänskligt. I detta fall beror det troligen på att Karl Johanssons varv i Stenungsund
producerade långa serier av J14 : 1960 - 5 st. 1961 - 8 st, 1962 - 6 st och 1963 blev det bara en J14.
Hela årsproduktionen av J14 1961 gick till Marinex i Marstrand... 8 båtar, så det är inte konstigt om
en besiktningsman hade mycket att göra den dagen och sedan kanske skulle hinna med bussen hem
till Göteborg samma dag?

Ägarlängd :
1961             -     Marinex Marstrand
?                   -     Någon på Lagnö, Trosa Södermanland
2020-           -     Erik Wiedersheim-Paul:s i Järna föräldrar i Mölnbo Södertälje kommun   

Om detta är J14 nr 108 finns hon i dag på land i Mölnbo
, bortom all räddning.
 

www.julleregister.se