J14 nr 10


J14 nr 10 seglar med Tärnunge Tu-28 någonstans....     Besättningen på J14 nr 10 och Tu-28 (t.h)

En uppförstorad bild från första fotot av J14 nr 10.

J14 nr 10 "Ros-Marina". Marcin seglade i sjön Mjörn.J14 nr 10 har en köl som är lite annorlunda formad än vanligt, vilket kan tyda på att båten ursprungligen
kanske inte byggts som en J14, utan som en Bohusjulle och sedan konverterats till att bli J14?

Det syns också tydligt att ruffen förbyggts. Den är längre och framför allt högre än den borde vara.


J14 nr 10 lämnade Sverige...för Italien!

J14 nr 10 "Ros-Marina" seglar i Lago di Comos gröna vatten i Italien.  Få Långedragsjullar där!

Solnedgång i Italien på däck av en Långedragsjulle, kan det finnas något bättre?

J14 nr 10 "Ros-Marina" ritades 1943 av Tage Hellman? Var båten byggdes är okänt.

Tage Hellmans son Carl-Axel Hellman berättar 2016-11-18 om sin pappas båtkonstruktioner :
Jag har tittat på en massa J14 och det finns mycket som talar för att det är pappas ritningar, inte minst
pga. den rundade sittbrunnssargen och skotbänken, men i min värld är det inte bevis, om man inte har
ritningarna eller annat pappaer som på något sätt binder ihop pappa med båten. Indicierna är goda.
Du får tänka på att jag var 10 år gammal när J14 nr 77 "Flu" byggdes och att pappa aldrig var särskilt
meddelsam om sina konstruktioner... och som sagt jag var 10 år.

Tycker dock liksom båtbyggare Michael Bossen (J14 nr 38) att J14 nr 10 troligen inte ritades av min
pappa Tage Hellman.    (Därav frågetecknet efter Tage Hellman? på första textraden ovan).

Båten är den äldsta seglande J14 i som vi känner till. "Ros-Marina" är båtens ursprungliga namn enligt
Anders Heüman, son till förste ägaren Per Heüman i Göteborg. 

J14 nr 10 med namnet stavat "Rosmarina" var registrerad i GKSS båtförteckning 1948 med ägaren
Viva Gullberg.

Bruno Andersson
seglade Tjörn Runt, lilla klassen med J14 nr 10 "Rosmarina" 1977 :
Vi antar att Bruno Andersson var ägare till båten som haft lite olika stavning på namnet.

Peter Brännström i Göteborg
var delägare i båten med Margareta Larsson 1993-1995.
Senare känd ägarlängd : Jonas Thorsell 1997-1999, Kerstin Hagner 1999 - 2003.
 
Marcin
Johansson köpte "Ros-Marina" år 2003 av Kerstin Hagner på Saltholmen i Göteborg.
Marcin fraktade båten till Alingsås, där hon seglade i sjön Mjörn. Båten renoverades av någon
av de tidigare okända ägarna, lite amatörmässigt utan hänsyn till det ursprungliga utseendet. 

Båten är byggd i furu på ek. Översta bordet i ek. Kölen av järn skiljer sig från andra J14.
Sargen i sittbrunnen av mahogny. Ruffen är större och längre än andra J14. Rufftaket är plastat.
Masten har tidigare knäckts. Nya masten står i dag i en mastfot på rufftaket.

Marcin såg båten som ett övningsobjekt och har lagt ner mycket arbete på den! Han har bl.a.
nåtat om däcket, bytt fyra bottenstockar och en kölbult 2003. Marcin gjorde en film om
Alingsås SS år 2009. Du kan se filmen på : http://vimeo.com/33479020.
 

Marcin sålde båten 2010 till nuvarande ägaren Claudio Dondero i Dervio, Italien. De fraktade
båten på bilkärra hela vägen från Sverige till Italien. Ett äventyr i sig! Båten kom till Lago di Como
i norra Italien. J14 nr 10 "Ros-Marina" är säkerligen den första Långedragsjullen i Italien
(Se de tre nedersta bilderna ovan!)

Det ryktades efter ett år att fernissan hade problem att klara den starka solen och värmen i Italien?
Och att Claudio Dondero skänkt båten till en båtorganisation som restaurerar gamla träbåtar i
Lago di Lucco som är en del mav Lago di Como.

Det kom ett E-brev 2016-10-25 från Riccardo Rurik, Lecco, Italien :  Dear Register,
In few weeks we will start restoration of "Ros Marina" (J14 Segelnr.10 Reg. nr. 81). It will
be a group activity in order to share with several people classic boat passion! The aim of our
association is to save wooden boat in Lecco lake (part of Lago di Como).

https://www.facebook.com/groups/493846687336941

May be you can send us plans of Tage Hellman constructor of J14 original.

www.barchedepocaeclassiche.it/rurik.html

Kolla på www adresserna ovan!

Riccardo
har fått ritningar på J14. Kontakten med honom och gruppen ska vidareutvecklas.
Vid restaurering av J14 nr 10 kommer www.julleregister.se att föreslå återställning av den
förbyggda ruffen enligt ritningen till J14 nr 38.

Nytt E-brev 2016-10-26 från Riccardo :  Dear Bengt, thanks for your prompt reply.
Wooden boat restoration association in Lecco receive donated "Ros Marina" and will
start restoration. The plans you sent me are useful for mast and yard. As per my experience,
after seventy years, owners let it´s own imprinting in classic boats. Is it possible to have
building plans as annex?    Thanks    Riccardo

Ny ägare är registrerad : Riccardo Rurik, Wooden boat restoration in Lecco, Italien.
Samtliga ritningar på J14 nr 38 från Bohusläns museum är mejlade till Riccardo och även
Torsten Andersson i LSS har skickat papperskopior på ritningarna med Post.

Nytt E-brev 2016-11-05 från Riccardo Rurik : I had survey last monday and report over
140 photos of hull and mast. As you write, most of the work will be to repair the keel.
Frames show his over sixty years and deck shall be replaced. Nothing much dificult for us.
Mast is broken but complete. I see also the sails that are originally from Sweden.
Deckhouse were repaired in a "particular way".

The ownership of "Ros-Marina" will bee shared in a committee of members and use will
include official exhibitions on Lake di Lucco where, together with local typical rowing boat,
will remind to everybody the maritime traditions.

I fill that deckhouse is original and of correct size but I did not have building drawing
of Tage Hellman with "extended deckhouse" as ones you send me (J14 nr 128).
Annex some photos of how it look today.        Ciao,  Riccardo     (Se bilderna nedan!)

Eftersom Rå linolja och Trätjära tycks saknas i Italien, enligt ett E-brev från Riccardo Rurik
2016-12 01, har www.julleregister.se beslutat uppdra till Claessons Trätjära i Göteborg att
skicka två plastdunkar : Rå linolja 5 liter och s.k. Bryggsmörja 5 liter, en blandning av lika
delar Rå linolja, balsamterpentin och dalbränd trätjära till Italien.
Detta bekostas av Långedragsjullefonden från 2015. (Se Nytt! och J22 nr 5 och nedan!)

Nytt E-brev 2016-12-03 från Riccardo Ruric :  Yesterday evening Rescue team met and
prepare the statute of the team and set dates for the refitting and launching. "Ros-Marina" will
be shared by four owners and will be used from local association (ABIL) in order to remember
common European heritage as "Lucia", typical local rowing boat or Inglesina, typical English
rowing boat imported centuries ago by British residents.

Within 2016 "Ros-Marina" will be transported in a new location and protect from rainfall.
We will start refitting at spring (March-April) in any case as soon as temperature are grow
between 15/18C. For the refitting ABIL associate will help us. ABIL will also involve primary
school in order to plan outdoor lessons to regain carpenter job. Launch is planned within june
and first official Regatta will be Trofeo Serbelloni in September        Ciao,  Riccardo
http://www.circolodellavelapescallo.it/serbelloni/

Var båtarna
finns, spelar ingen roll, bara de sköts väl och att ägarna har dem
registrerade i www.julleregister.se  så att de kan följas kulturhistoriskt.


Ägarlängd :
1943-?           "Ros-Marina"     Per Heüman  Göteborg
1948              "Rosmarina"       Viva Gullberg
1977              "Rosmarina"       Bruno Andersson
1993-1995     "Ros-Marina"     Peter Brännström och Margareta Larsson  Göteborg
1997-1999     "Ros-Marina"     Jan Thorsell
1999-2003     "Ros-Marina"     Kerstin Hagner
2003-2010     "Ros-Marina"     Marcin Johansson  Alingsås
2010-2016     "Ros-Marina"     Claudio Dondero och Giancarlo Loddi  Dervio  Italien
2016-             "Ros-Marina"     Riccardo Rurik  ABIL  Lecco  Italien

 J14 nr 10 "Ros-Marina" är registrerad som seglande i dag.J14 nr 10
står från november 2016 på land i Lecco i Italien och ska restaureras.

www.julleregister.se har diskussioner förts om olika förslag till restaurering av den nuvarande ruffen,
som är förbyggd (se ovan).   På fotot nedan har en skarvlinje i ruffsargen upptäckts framför spännbandet...

Om ruffen skarvats här.............l......vet vi hur lång ruffen varit och kan rita en ny, lägre efter ritningen.
Masten kommer då att stå på däck framför ruffen, inte som nu på rufftaket.

Då skulle båten kunna se ut så här.  Jmf. nuvarande utseendet. (Se ovan!)

Samtal har förts med konstruktören Tage Hellmans son Carl-Axel Hellman (J14 nr 77)
och båtbyggare Michael Bossen (J14 nr 38). Olika förslag har framkommit :

1. Ritad efter Tage Hellmans tidigare konstruktioner. (Se översta ritningen nedan).
2. Ritad efter Tage Hellmans senare konstruktioner. (Se mellersta ritningen nedan).
3. Ritad efter Hjalmar Olssons konstruktion. (Se J14 nr 38 längst ned).

Resultat av diskussionen : Vi föreslog Riccardo Rurik i Lecco, Italien, att ruffen bör restaureras
som J14 nr 38 (se bilden ovan). Hjalmar Olssons konstruktion. Alternativt efter den skarvlinje som
upptäckts på ruffsargen (se ovan).Tage Hellmans konstruktion. (Om det nu är en skarv?)


Översta bodet i ek, övriga i fur.

Sittbrunnen och den förstorade ruffen på J14 nr 10.

Rufftaket har gjorts breddare och höjts. Masten står på rufftaket med stöd underifrån.

Rufftaket BB sida. Här syn det tydligt att ruffen byggts om.

Kölregionen.

Segelmakarens märke.

Marinex Göran Andersson segelmakare Marstrand Sweden.


Gott Nytt År 2017 önskade Riccardo Rurik
, ABIL Associazione Barche In Legno, Lecco, Italien!
Vi skickade ett paketet med 5 L.Rå linolja och 5 L.Bryggsmörja (trätjära, Balsamterpentin och rå linolja)
från Sverige till Italien 2016-12-02 med hjälp av Claessons Trätjära i Göteborg. Dessa oljor finns inte
i Italien. Allt bekostat av Långedragsjullefonden (1342 kr).  ABIL svarade med att fylla papplådan och
skicka åter : Två flaskor Italiensk Champagne Ferrari, två flaskor rött vin, en kalender och två traditionella
Julbröd  från norra Italien : Pandoro och Panettone.   (Googla namnen för mer info om brödens historia).  
Vi har provsmakat!  Jättegott alltihop!   www. julleregister.se tackar!        Se nedan :Dear BAR...waiting for worm weather... ;-)  Riccardo Rurik och ABIL skickade en hälsning 2017-01-31 :

Fr. v. Matteo (member of Abil Associacion),  Rino (owner of one carat of J14 nr 10 "Ros Marina")
         Nadir
(chairman of Abil and owner of one carat of J14 nr 10 "Ros-Marina")
         Riccardo (owner of one carat of J14 nr 10 "Ros-Marina") 
         Claudio
(was owner of J14 nr 10 "Ros Marina" and now share it with us)
         Among us the remains of the debate on J14 nr 10 "Ros Marina" restoration.


Michael Bossen (J14 nr 38) och Carl-Axel Hellman (J14 nr 77) provar Abil:s rödvin från Italien.

Bengt Arne Runnerström (J22 nr 1) och Carl-Axel Hellman säger Skååååål!  

Det Ilalienska bröden provas till kaffet.  Delikat!

Det kom ett E-brev från ABIL - Riccardo Rurik i Italien med 6 bilder 2017-04-13.

Vi är lite sena i vår planering... men det är väldigt kul!

Det är fotografen som lutar, inte båten. Färgborttagning med gaslåga. Effektivt men farligt!

Bättre att tända cigarr med...Arbetet går vidare! Info om kölbultsröntgen och ev. byte av kölbultar har vi skickat 2017-05-05.

Riccardo Rurik skickade ett E-brev 2017-12-18 :  Vi fortsätter räddningen av Ros-Marina.
Det har tagit lång tid pga. den kalla årstiden.  Vi hittade nyckelproblemen på kölen....

Det satt järn på var sida akterstäven med genombående skruv utan tätningsmedel. (Se inringat).

Akterstäven renskrapad och järnen borttagna.

Träet under järnen på baborsidan...

...och styrbordsidan.

Vi har bytt ut en del av döträet och återfyllt tomrummen med trä.

Limmat med epoxi D4.Färgborttagningen är klar, kölregionen lagad och vi ska börja "tänka" på däcket. Vi har fått en ny (gammal) deltagare i gruppen. Den tidigare ägaren Giancarlo Loddi har kommit med i detta äventyr!Det kom ett till E-brev 2019-10-25 från ABIL - Ricardo Rurik i Lecco, Italien :

I am back from my job i other countreies and have started again "Ros-Marina" rescue.
We have reinforsed the hull with biaxial coating and epoxy resin. We work as much
as possible in order to take advantage from warm temperatures, (more then +15 to +22C).
Keel restoration is completed and include new silicon bronze screws and kingpins.
Any wrong work done into the past was removed and "cure". Our dream is to float
it next spring.       Ciao      Riccardo RURIK  
 
PS. If anybody is interested to visit Lago Lecco and row typical Manzoni boats (Lucia),
you will be welcome and ABIL will organize your stay ;)


Här nedan ABIL:s senaste arbeten med J14 nr 10 "Ros-Marina".Lecco med typiska Manzoni roddbåtar

Italian acrobatic aeronautic patrol : Frecce tricolore.

Mail from Riccardo Rurik 2019-12-25 :  
We wish you all Julleregister friends, Merry Christmas and Happy 2020! 

"Ros-Marina" restoration proceed with planning and material procurement. We complete underwater body
reinforcement and upper body repairs. I checked the deck and found massive frames spliced with thin wood
as you can see into photo.


We will remove completely the deck and replace by massive irok wood, caulked with hemp and sealed up
with Sikaflex.  Our dream is to launch "Ros-Marina" in the next spring. 
Foto : 2020-03-01....

Last job done at "Ros-Marina", in February, was to dismantle completely the deck. It was a good idea!
Deck beams are disconnected and deckhouse is deteriorated at bow side. Very often deck leaking is
cause of major damage at structural components of the hull (e.g. stem heads, beams) will be spoiled.


Foto : 2020-03-01.


We will proceed replasing beams (oak wood) and deck strips (irok wood).   Foto : 2020-03-01.


Lockdown is decreasing, Epochal pandemic hit the world. Sailor man look to ther horizon for clear sky
and stormy weather and we are sailors!    Ciao   Riccardo Rurik   ABIL   Lago Lecco   ITALIA.


Working in Corona-times, or... it might be dusty!                            Foto : 2020-09-07

www.julleregister.se